financial english

 0    189 flashcards    05olenka03
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gross profit
start learning
zysk brutto
net profit
start learning
zysk netto
taxes
start learning
podatki
charges
start learning
Opłaty
borderline
start learning
granica
breakdown
start learning
niepowodzenie
breakthrough
start learning
przełom
enterpreneur
start learning
przedsiębiorca
supplier
start learning
dostawca
to set up
start learning
zakładać
to announce
start learning
ogłaszać
bid
start learning
oferta przetargowa
demands
start learning
Wymagania
subsidies
start learning
Dotacje
quotas
start learning
ilość
empowering
start learning
upoważnienie
appraising
start learning
ocenianie
surplus
start learning
nadwyżka
wealth
start learning
bogactwo
to ensure
start learning
zapewnić
copyright
start learning
prawa autorskie
infringment
start learning
naruszenia
copycat
start learning
naśladowca
retailer
start learning
sprzedawca
whole sailer
start learning
sprzedawca hurtowy
supply chain
start learning
łańcuch dostaw
damages
start learning
odszkodowanie
losses
start learning
straty
to award
start learning
przyznać
analysis
start learning
analiza
data
start learning
dane
to reveal
start learning
ujawniać
suspicious
start learning
podejrzany
back office
start learning
zaplecze biurowe
overseas
start learning
zagranica
to locate
start learning
zlokalizować
downsize
start learning
redukcja zatrudnienia
outsourcing
start learning
zlecanie prac wykonawcom zewnętrznym
to file
start learning
złożyć
application
start learning
wniosek
trademark
start learning
znak towarowy
brand
start learning
marka
bottom line
start learning
wynik finansowy
currency
start learning
waluta
liabilities
start learning
zobowiązania firmy, pasywa
assets
start learning
aktywa
affect
start learning
wpłynąć
loan
start learning
pożyczka
additional
start learning
dodatkowy
purchase
start learning
zakup
debt
start learning
dług
trainee
start learning
praktykant
to subordinate
start learning
podporządkować
to delegate
start learning
delegować
to carry out
start learning
przeprowadzać
under warranty
start learning
na gwarancji
carriers
start learning
Przewoźnicy
trader
start learning
handlarz
balance sheet
start learning
bilans
recovery
start learning
poprawa
merger
start learning
fuzja
acqusition
start learning
przejęcie
junior employee
start learning
młodszy pracownik
data entry
start learning
wprowadzanie danych
manufacturers
start learning
Producenci
overheads
start learning
koszty stałe
to keep up with
start learning
być na bieżąco
fraud
start learning
oszustwo
subsidiary
start learning
filia
asset
start learning
kapitał
real estate
start learning
nieruchomości
raw materials
start learning
surowce
payroll
start learning
lista płac
tax inspector
start learning
inspektor podatkowy
insurance broker
start learning
broker ubezpieczeniowy
tax consultant
start learning
doradca podatkowy
commodity trader
start learning
kupiec
tax return
start learning
zeznanie podatkowe
cereals
start learning
zboża
pension
start learning
emerytura
accounts
start learning
rozliczenia
morgage
start learning
hipoteka
break-even point
start learning
próg rentowności
core activity
start learning
Podstawowa działalność
cost of sales
start learning
Koszt sprzedaży
gross profit margin
start learning
Marża zysku brutto
net profit margin
start learning
Marża zysku netto
profitability
start learning
Rentowność
turnover
start learning
obrót
profit and loss account
start learning
rachunek zysków i strat
cash budget
start learning
Budżet środków pieniężnych
tender
start learning
przetarg
letter of credit
start learning
akredytywa
stock value
start learning
wartość zapasów
stock market
start learning
rynek papierów wartościowych
property
start learning
nieruchomość
retirement
start learning
emerytura
securities
start learning
papiery wartościowe
part ownership
start learning
udział
bonds
start learning
obligacje
to issue shares
start learning
emisjia akcji
formarly
start learning
wcześniej
an outlay
start learning
nakłady
merchant bank
start learning
bank inwestycyjny
retail bank
start learning
bank komercyjny
to deal
start learning
grać na giełdzie
internationalization
start learning
umiędzynarodowienie
homogenization
start learning
ujednolicenie
hitherto
start learning
wcześniej
fine
start learning
mandat
prohibited
start learning
zakazany
repealed
start learning
uchylone
underwritting
start learning
subskrybować
to step up
start learning
nasilić
to pass a law
start learning
przyjąć ustawę
to abolish
start learning
znieść
an authority
start learning
władza
act
start learning
ustawa
to be secured against
start learning
zabezpieczone
a life assurance
start learning
ubezpieczeń na życie
to pay off
start learning
spłacić
a brench
start learning
oddział
interest rate
start learning
stopa procentowa
a purpose
start learning
Cel
to operate
start learning
prowadzić działalność
debt finance
start learning
finansowanie dłużne
equity finanse
start learning
finansowanie kapitałem
the principal
start learning
kapitał bez procentów
at regular intervals
start learning
W regularnych odstępach
a maturity date
start learning
termin zapadalności
to issue bonds
start learning
emisja obligacji
an intermediary
start learning
pośrednik
disintermediation
start learning
wykluczenie pośrednictwa
secure
start learning
zabiezpieczyć
rating
start learning
ocena, klasyfikacja
financial performance
start learning
Wyniki finansowe
a fee
start learning
opłata
corporate bonds
start learning
obligacje finansowe
to raise
start learning
zbierać
the public
start learning
obywatele
tradeable
start learning
zbywalne
to assess
start learning
oszacować
a lender
start learning
pożyczkodawca
a borrower
start learning
kredytobiorca
to charge
start learning
obciążtć
yield
start learning
zwrot z inwestycji
to overstep
start learning
przekraczać
an approval
start learning
Zatwierdzenie
figures
start learning
Liczby, dane
to repay
start learning
spłacić
to go bust
start learning
zbankrutować
acceptable
start learning
akceptowalne
a sector
start learning
sektor
industry
start learning
przemysł
decline
start learning
spadek
big-scale
start learning
na dużą skalę
sophisticated
start learning
wyrafinowany
rewanding
start learning
satysfakcjonujący
predict
start learning
przepowiadać
no evidence
start learning
brak dowodów
an emerging economy
start learning
wschodząca gospodarka
standing order
start learning
zlecenie stałe
balance
start learning
saldo
overdraft
start learning
kredyt na rachunku bieżącym
statement
start learning
wyciąg z konta
direct debit
start learning
polecenie zapłaty
withdraw
start learning
wycofać
deposit
start learning
wpłacić
holder
start learning
posiadacz
check
start learning
czek
master race
start learning
Rasa wyższa
to default on doing sth
start learning
zapłacić za zrobienie czegoś
abbreviations
start learning
Skróty
to strip
start learning
rozdzielić
command
start learning
dowództwo
vast
start learning
rozległy
lucrative
start learning
dobrze płatna
rely
start learning
polegać
effort
start learning
wysiłek
commence
start learning
rozpocząć
obtain
start learning
uzyskać
enquire
start learning
dowiadywać się
provide
start learning
dawać
implement
start learning
wdrożyć
eradicate
start learning
pozbyć się
credit rating
start learning
Ocena zdoności kredytowej
collateral
start learning
zabezpieczenie
determine
start learning
określać
put aside
start learning
odkładać

You must sign in to write a comment