February 2016

 0    92 flashcards    jaszczakr
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nie mogę narzekać
start learning
I can not complain
to jest warte zobaczenia
start learning
It is worth visiting
firma i jej pracownicy
start learning
company and its workers
jeśli masz czegoś dużo
start learning
If you have a lot of sth.
produkować
start learning
to produce
wytwarzać (łódź)
start learning
manufacture
zaopatrzać
start learning
supply
dostarczać (provident cash)
start learning
provide
równie dobrze możemy zjeśc w domu
start learning
we migh as well can eat at home
Ja też lubię salami
start learning
I like salame as well
Kot zmarł
start learning
The cat has died
Kot był martwy
start learning
The cat was dead
Kot zmarł w zeszłym roku
start learning
The cat died last year
zdrowie
start learning
health
drzewo
start learning
tree
Ile to trwało
start learning
How long did it take?
być otrutym
start learning
to be poisoned
cały w siniakach
start learning
black and blue
udowadniać
start learning
to prove
zamożny
start learning
well off
rząd (parlament)
start learning
government
wypadek śmiertelny
start learning
fatal accident
brać za pewnik
start learning
take for granted
tempo
start learning
pace
krawężnik
start learning
curb
niedożywienie
start learning
malnutrition
potwierdzić, uznać (zamówienie)
start learning
acknowledge
wpaść w poślizg
start learning
go into a skid
podziękowania (w księżce)
start learning
acknowledgements
przestrzegać
start learning
abide by
wykroczenie drogowe
start learning
traffic violation
poślizgnąć się
start learning
slip
śliska droga
start learning
slippery road
kształt
start learning
shape
wyprzedzać
start learning
overtake
wspinać się
start learning
climb
potwierdzenie realizacji zamówienia
start learning
order acknowledgement
nie mam pojęcia
start learning
I have no clue
lepszy
start learning
better
gorszy
start learning
worst
On prawdopodobnie wygra
start learning
He is likely to win
jednorazowy (gitara dis)
start learning
disposable
pocieszający (komfortowy samochód)
start learning
comforting
pocieszać kogoś
start learning
comfort sb
przygnebiający (depresja)
start learning
depressing
odpychający (na komary off)
start learning
offputting
pilny (sprawa pilne jak agent)
start learning
urgent
przemoczony (oblany sokiem)
start learning
soaked
przejedzony (game over - już nie mogę)
start learning
overfed
myślnik
start learning
dash
karmić
start learning
feed fed fed
zarabiać
start learning
earn
pozwalać
start learning
permit
pozwolenie
start learning
permission
on nie jest tak dobry jak John
start learning
He is not as good as John
w Poniedziałek
start learning
on Monday
w marcu
start learning
in March
on jest wyższy niż ja
start learning
he is taller than me
bez
start learning
without
ulotka
start learning
leaflet
rozpoznawać
start learning
recognize
majestat
start learning
grandeur
ułatwiać
start learning
ease
utrzymanie ruchu
start learning
maintenance
utrzymywać (firmę w kondycji)
start learning
to maintain
uderzać
start learning
strike
ruchomy
start learning
movable
na całym świecie
start learning
across the world
istnieć, żyć, egzystować
start learning
exist
gigantyczny
start learning
giant
do dzisiejszego dnia uważane za wspaniałe
start learning
it is to this day considered to be marvelous
dotyczyć
start learning
involve
nie jestem w to zaangażowany
start learning
I am not involved in it.
wstęp wolny
start learning
admission free
witamy w Polsce
start learning
welcome to Poland
proszę bardzo
start learning
you'are welcome
zawsze jesteś mile widziany
start learning
you are always welcome
grafik, plan
start learning
schedule
zwłaszcza, szególnie
start learning
particulary
urzędnik
start learning
clerk
dochód
start learning
income
własność
start learning
ownership
dołączyć
start learning
join
pozwalać
start learning
to allow
nie wolno ci
start learning
you are noy allowed
nieparzysty
start learning
odd
parzyty
start learning
even
prawo (sąd)
start learning
law
nagle
start learning
immediately
zauważyć
start learning
notice
nawet
start learning
even
Zrobiłbym to
start learning
I would do it

You must sign in to write a comment