Fce zestaw 5

 0    20 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to abide by
Syria promises to abide by truce
start learning
przestrzegać
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
bear
I can't bear it
start learning
znosić
nie mogę tego znieść
serenity
start learning
spokój, pogoda ducha
fatigue
Are you exhausted? This medicine will help you to combat fatigue.
start learning
zmęczenie
curb
Curbs appetite
start learning
ogranicza, hamować
Ogranicza apetyt
evoke
Evokes strong emotions
start learning
przywoływać
Przywołuje silne emocje
tranquility
The Fitzgeralds went to France in the spring of 1924 seeking tranquillity for his work.
start learning
spokój, cisza, zacisze
boredom
start learning
nuda nudzenie się
reliability
start learning
niezawodność, rzetelność
spacious
start learning
przestronny, obszerny, przestrzenny
spawn
The bike, which became a symbol of the 1970s, spawned a range of smaller bikes
start learning
rozmnażać
Rower który stał się symbolem lat 70 zrodził gamę mniejszych rowerów
oath
Witnesses and experts may be heard on oath taken in the form laid down in the Rules of Procedure or in the manner laid down by the law of...
start learning
przysięga
Świadkowie i biegli mogą być przesłuchiwani pod przysięgą składaną w formie określonej w regulaminie lub w sposób przewidziany przepisami...
outrage
he said he was outraged that British censors demanded they trim bad language
start learning
obrażać, skandal
powiedział, że był oburzony, że brytyjscy cenzorzy zażądali oni przycinać wulgarny język
impatient
We are impatient, true. We can’t wait and we haven’t got time.
start learning
niecierpliwy
enraged
start learning
rozwścieczony, rozszalały
distinct
The word 'nationalism' is used in at least three distinct senses.
start learning
odrąbny, odmienny, wyraźny, rózny
pace
pace of life
start learning
tempo
tempo życia
inquisitive
start learning
dociekliwy
refer
start learning
odnosić się, odwoływać się
demand
start learning
wymaganie, żądanie

You must sign in to write a comment