Fce zestaw 2

 0    20 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
approchable
The place is approachable by car.
start learning
possible to reach; easy to communicate with; dostępny; przystępny
Można się tam dostać samochodem.
arguable
It is arguable how this issue should be solved.
start learning
making people discuss or disagree; dyskusyjny, sporny
Jest sprawą dyskusyjną, jak rozwiązać tę kwestię.
asinine
Your asinine remarks won't make me stop doing what I think is right.
start learning
stupid; głupi, durny
Twoje durne uwagi nie odwiodą mnie od tego, co uważam za słuszne.
assent
We cannot introduce the new regulations without their assent.
start learning
consent, the act of agreeing; to agree; zgoda, akceptacja; sankcjonować, zgadzać się, akceptować
Nie możemy wprowadzić nowych przepisów bez ich zgody.
assign
That piece of work was assigned to me, which really worried me at first.
start learning
to give a particular task to someone; to decide where o when sth is to take place; przydzielać, przypisywać, wyznaczać
Ta praca została przydzielona mnie, co na początku bardzo mnie martwiło.
assumption
To be honest, I know nothing about Einstein's works, but I make an assumption that the experts who consider him a genius have the right to claim so.
start learning
taking something for granted, regarding something true without proof; a belief; założenie, przypuszczenie
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia o pracach Einsteina, ale zakładam, że eksperci, którzy uważają go za geniusza mają prawo tak twierdzić.
astound
The view astounded us.
start learning
to surprise somebody very much; zdumiewać, zadziwiać
Ten widok nas zadziwił.
atrocious
Their atrocious behaviour should be punished.
start learning
awful, bad; cruel; okropny, ohydny, wstrętny
Ich okropne zachowanie powinno zostać ukarane.
attain
The young athlete attained exceptional physical fitness.
start learning
to reach, to gain, to achieve; zdobyć, osiągnąć, uzyskać
Młody sportowiec osiągnął wyjątkową sprawność fizyczną.
attentively
They were listening really attentively.
start learning
carefully, with attention; uważnie, bacznie; troskliwie
Słuchali bardzo uważnie
avarage
Their offer was average.
start learning
przeciętny, średnia
Ich oferta była przeciętna.
attest
Her career attests that she's not a poor artist. It's only her own country where her works haven't been appreciated.
start learning
to certify, to state something is true; zaświadczać, poświadczać, świadczyć
Jej kariera świadczy o tym, ze nie jest złą artystką. Tylko we własnym kraju jej prace nie zostały docenione.
awkward
She made an awkward movement and stumbled.
start learning
difficult to cope with; embarassing; anxious; trudny, kłopotliwy; niezręczny, niezgrabny (n.p. ruch, styl)
Zrobiła niezręczny ruch i potknęła się.
balanced
I hope the discussion will be balanced as usual.
start learning
not violent, peaceful, full of harmony; zrównoważony; wyważony
Mam nadzieję, że dyskusja będzie jak zwykle wyważona.
banter
The moment we approached the boys, they were bantering and laughing.
start learning
to talk in an amusing, witty way; a small talk full of jokes; przekomarzać się; żartować; żarty, przekomarzanie się
W chwili, gdy podeszliśmy do chłopców, żartowali sobie i śmiali się.
bearable
Her behaviour was just bearable.
start learning
possible to bear, to deal with, to cope; znośny, do zniesienia
Jej zachowanie było znośne.
beastly
You're so beastly to me. It's not fair.
start learning
unpleasant, awful, unkind; okropny, obrzydliwy, paskudny
Jesteś dla mnie okropny. To nie fair.
becoming
You have a really becoming hat on, dear.
start learning
(of clothes, hairdo) suiting somebody's looks, making one look attractive; twarzowy
Masz na sobie bardzo twarzowy kapelusz, kochanie.
begrudge
I had an impression she sort of begrudges Alice the position.
start learning
to envy sth; to not want someone to get sth; zazdrościć komuś czegoś, żałować komuś czegoś
Odniosłem wrażenie, że ona w pewien sposób zazdrości Alicji tego stanowiska.
bellow
The teacher bellowed: "Be quiet, will you?" and we all started to laugh.
start learning
to shout loudly; to roar; wrzeszczeć, krzyczeć; ryk, wrzask
Nauczyciel ryknął;"Cisza!" i wszyscy zaczęliśmy się śmiać.

You must sign in to write a comment