Fce zestaw 1

 0    20 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
abruptly
He answered abruptly as if something had happened.
start learning
ostro, gwałtownie, nagle
Odpowiedział ostro, jakby coś się stało.
absorbed
Tim was completely absorbed in preparation for the conference.
start learning
zaprzątnięty, pochłonięty, zaabsorbowany
Tim był całkowicie pochłonięty przygotowaniem do konferencji.
Accusation
I can't watch what's going on, really. Accusations and mutual rancour have become the core of our relationship.
start learning
oskarżenie
Naprawdę nie mogę patrzeć na to, co się dzieje. sednem naszego związku stały się oskarżenia i wzajemny żal.
accustom
Mike has not yet accustomed himself to new conditions.
start learning
przyzyczaić się
Mike nie przyzwyczaił się jeszcze do nowych warunków.
acknowledge
He is acknowledged as one of the most influential modern writers.
start learning
uznawać, przyznawać, potwierdzać
On jest uznany za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych pisarzy.
addictive
I wish I hadn't downloaded this game. It proved so addictive I'm losing all my free time.
start learning
uzależniający
Żałuję, że ściągnąłem tę grę. Okazała się tak uzależniająca, że tracę cały swój wolny czas.
advisedly
The issue is strictly confidential, and I use these words advisedly.
start learning
celowo, rozmyślnie, w przemyślany sposób
Ta sprawa jest ściśle tajna, i rozmyślnie używam tych słów.
affection
The children felt great affection for their grandparents.
start learning
przywiązanie, uczucie
Dzieci były bardzo przywiązane do swoich dziadków.
agitation
She was waiting for the news in agitation.
start learning
niepokój, zdenerwowanie, agitacja
Czekeła na wiadomość z niepokojem.
all-round
Mike was regarded as an all-round athlete.
start learning
wszechstronnie utalentowany; ogólny (np. o edukacji)
Mike'a uznawano za wszechstronnie utalentowanego sportowca.
additive
These sweets contain lots of artificial additives.
start learning
dodatek, domieszka
Te cukierki zawierają mnóstwo sztucznych dodatków.
aloof
Henry seemed aloof, but in fact he just didn't know anybody at the party.
start learning
reserved, not involved; unfriendly; powściągliwy, pełen rezerwy, trzymający się z dala
Henry wydawał się pełen rezerwy, ale tak naprawdę po prostu nie znał nikogo na przyjęciu.
alteration
With some patients certain inexplicable alterations of the personality could be observed.
start learning
change; rebuilding; zmiana; przeróbka; przebudowa
U niektórych pacjentów zauważyć można było pewne niewytłumaczalne zmiany osobowości.
ambiguity
There was more ambiguity in the instructions than we had supposed.
start learning
niejasność, dwuznaczność
W poleceniach było więcej niejasności niż przypuszczaliśmy.
anniversary
My parents are celebrating their 30th wedding anniversary.
start learning
rocznica
Moi rodzice obchodzą trzydziestą rocznicę ślubu.
announce
She announced she was going to hand in her notice.
start learning
oznajmiać, ogłaszać, oświadczać, zapowiadać
Oświadczyła, że złoży wymówienie.
appalling
I was really disgusted at the appalling service.
start learning
awful, terrible, shocking; przerażający, okropny, zatrważający
Byłem naprawdę oburzony na okropną obsługę.
apparently
Apparently she wasn’t good enough for the post.
start learning
visibly; seemingly; probably; prawdopodobnie, jawnie, przypuszczalnie, widocznie
Widocznie nie była dostatecznie dobra na to stanowisko.
appeal
This series appeals to teenage girls.
start learning
to attract someone; to appear interesting; podobać się, przemawiać do (wyobraźni, uczuć)
Ten serial podoba się nastoletnim dziewczynkom.
apprehend
Are they going to apprehend the science?
start learning
to catch; to understand; ująć, pojmać; pojmować, rozumieć
Czy oni pojmą tę naukę?

You must sign in to write a comment