Express publishing, rozszerzony, school

 0    73 flashcards    atina66
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
biology
zarządzanie i administracja
start learning
business studies
chemia
start learning
chemistry
obywatelstwo
start learning
citizenship
zajęcia teatralne
start learning
drama
literatura angielska
start learning
English literature
historia
start learning
history
język włoski
start learning
Italian
matematyka
start learning
maths
fizyka
start learning
physics
edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
start learning
PSHE
audytorium, aula, sala
start learning
auditorium
teren szkoły
start learning
school grounds
zadanie
start learning
assignment
kara zatrzymania po lekcjach
start learning
detention
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
sprawdzanie obecności
start learning
roll (call)
zebranie szkolne
start learning
school assembly
brać udział (w zajęciach)
start learning
attend (class)
przyciągać (czyjąś uwagę)
start learning
attract (sb's attention)
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
oblać, nie zdać
start learning
fail
poprawiać, powtarzać (egzamin)
start learning
retake, resit
opuścić (zajęcia)
start learning
skip (a lesson)
przygotowywać się (do egzaminu)
start learning
study (for an exam)
oddać (wypracowanie)
start learning
submit (an essay)
nadążać (z czymś)
start learning
catch up (with sth/sb)
rzucić (szkołę)
start learning
drop out (of school)
mieć zaległości (szkolne)
start learning
fall behind (with schoolwork)
wpaść w (długi)
start learning
get into (debt)
oddać (pracę)
start learning
hand in (an assignement)
być na bieżąco (z nauką w szkole)
start learning
keep up (with schoolwork)
przejrzeć (notatki)
start learning
look over (notes)
sprawdzić coś
start learning
look sth up
uzyskać (pożyczkę)
start learning
take out (a loan)
upomnieć (kogoś)
start learning
tell sb off
pojawić się
start learning
turn up
przedszkolny
start learning
pre-school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
podyplomowy
start learning
postgraduate
licencjacki
start learning
undergraduate
szkolnictwo wyższe
start learning
university/tertiary education
certyfikat
start learning
certificate
tytuł (licencjata)
start learning
(Bachelor of Arts) degree
dyplom
start learning
diploma
wydatki
start learning
expenses
opłaty, czesne
start learning
fees
wsparcie finansowe
start learning
financial support
uroczystość wręczenie świadectw/dyplomów
start learning
graduation ceremony
wyróżnienie
start learning
honours
raty
start learning
instalments
staż
start learning
internship
nauka na odległość
start learning
long-distance learning
jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniędzy)
start learning
lump sum
tytuł magistra
start learning
Master's
okres
start learning
period
kurs dokształcający
start learning
refresher course
opłata wpisowa
start learning
registration fee
stypendium
start learning
scholarship
student ostatniego roku
start learning
senior
pożyczka studencka
start learning
student loan
semestr
start learning
term
rozkład zajęć
start learning
timetable
czesne, opłata za studia
start learning
tuition
przyznać (tytuł)
start learning
award (a degree)
naliczyć (opłaty)
start learning
charge (fees)
finansować (studia)
start learning
finance (studies)
upoważniony do
start learning
entitled to
nauczyć się czegoś na pamięć
start learning
learn by heart
udzielić potrzebnych informacji
start learning
provide the required details

You must sign in to write a comment