Express Publishing Matura Module 8

 0    120 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aeroplane
start learning
samolot
boat
How much would it cost to rent a boat?
start learning
łódź
Ile kosztuje wynajęcie łodzi?
car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
start learning
samochód
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
start learning
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
start learning
szalupa ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
start learning
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
oil tanker
start learning
tankowiec, zbiornikowiec
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
start learning
statek, okręt
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
train
I would like to enquire about trains to Bristol?
start learning
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?
truck
start learning
ciężarówka
air traffic controller
start learning
kontroler ruchu lotniczego
captain (of a ship)
start learning
kapitan (statku)
chambermaid
The chambermaid changes towels every day.
start learning
pokojówka
Pokojówka zmienia ręczniki codziennie.
customs officer
The customs officer asked me to open my suitcase.
start learning
celnik, celniczka
Celnik poprosił mnie o otworzenie walizki.
flight attendant
The flight attendant turned out to be my neighbour.
start learning
steward(essa)
Stewardessa okazała się być moją sąsiadką.
ground steward
start learning
członek obsługi naziemnej
pilot
start learning
pilot
porter
start learning
portier
(tourist) guide
start learning
przewodnik (turystyczny)
tour operator
start learning
organizator wycieczki
travel agent
start learning
agent(ka) biura podróży
basic (room)
start learning
skromny (pokój)
bed and breakfast
If you want a bedroom and something to eat in the morning, they have bed and breakfast (B&B) accommodation.
start learning
nocleg ze śniadaniem
Jeśli chcesz wynająć na noc pokój i dostać rano coś do zjedzenia, mają tu pokój ze śniadaniem (B&B).
bridal (suite)
start learning
apartament dla nowożeńców
(country) cottage
start learning
(wiejska) chata
five-star
start learning
pięciogwiazdkowy
full board
Full board holidays are very expensive.
start learning
pełne wyżywienie
Pobyty z pełnym wyżywieniem są bardzo kosztowne.
hotel
Mary stayed at the Hilton hotel.
start learning
hotel
Maria zatrzymała się w hotelu Hilton.
rented (accommodation)
start learning
wynajmowane (zakwaterowanie)
self-catering
We opted for a self-catering apartment.
start learning
własne wyżywienie
Wybraliśmy apartament z wyżywieniem we własnym zakresie.
youth hostel
We're staying at a youth hostel, as this is the cheapest option.
start learning
schronisko młodzieżowe
Zatrzymaliśmy się w schronisku młodzieżowym, bo to najtańsza opcja.
brake
start learning
hamulec
emergency landing
start learning
lądowanie awaryjne
error
start learning
błąd
fatalities
start learning
ofiary śmiertelne
heart attack
Last year he had two heart attacks.
start learning
atak serca
Przeszedł dwa ataki serca w zeszłym roku.
be held up (in a traffic jam)
start learning
utknąć(w korku)
break down (car)
start learning
zepsuć się (o samochodzie)
check out (of a hotel)
start learning
zameldować się (w hotelu)
fill up (with petrol)
start learning
zatankować (benzynę)
get off (a train)
start learning
wysiąść (z pociągu)
give out (engine)
start learning
przestać działać (o silniku)
hold up (in a traffic jam)
start learning
zatrzymać (w korku)
pull away (from a station)
start learning
ruszyć (samochodem ze stacji)
pull over (onto the hard shoulder)
start learning
zatrzymać się (na utwardzonym poboczu)
put up (for the night)
start learning
przenocować (kogoś)
run out (of petrol)
start learning
skończyć się (o benzynie)
run over (by a car)
start learning
potrącić, przejechać
see sb off
start learning
odprowadzić kogoś
sleep over
start learning
nocować (u kogoś)
slow down
start learning
zwolnić
switch on (the sign)
start learning
włączyć (znak)
work out (in a gym)
start learning
ćwiczyć (na siłowni)
airline
start learning
linia lotnicza
airport
Will you meet me at the airport?
start learning
lotnisko
Czy wyjedziesz po mnie na lotnisko?
allowance (baggage)
start learning
limit bagażu
control tower
start learning
wieża kontrolna
conveyor belt
start learning
przenośnik taśmowy
excess baggage
start learning
dodatkowy bagaż
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
start learning
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
landing
start learning
lądowanie
one-way (ticket)
start learning
(bilet) w jedną stronę
passenger
The passengers are kindly requested to go to Gate 24.
start learning
pasażer
Pasażerowie są proszeni o przejście do wyjścia numer 24.
passport control
The passengers are waiting in a long queue for the passport control.
start learning
kontrola paszportowa
Pasażerowie czekają w długiej kolejce do odprawy paszportowej.
return (ticket)
start learning
(bilet) powrotny
runway
start learning
pas startowy
seatbelt
start learning
pas bezpieczeństwa
smooth (flight)
start learning
bezproblemowy (lot)
suitcase
I always travel with one suitcase only.
start learning
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
tray table
start learning
stolik składany
turbulent (flight)
start learning
burzliwy, niespokojny (lot)
website
start learning
witryna internetowa
board (aeroplane)
start learning
wejść na pokład (samolotu)
book (seats)
start learning
zarezerwować (miejsca)
carry (passengers)
start learning
mieć na pokładzie (pasażerów)
fasten (seatbelt)
start learning
zapiąć (pasy bezpieczeństwa)
go through (passport control)
start learning
przejść (kontrolę paszportową)
carriage
start learning
wagon
dining car
start learning
wagon restauracyjny
station
Where is the station?
start learning
stacja, dworzec
Gdzie jest stacja?
first class
start learning
pierwszej klasy
driver
She’s a safe driver.
start learning
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.
dual carriageway
start learning
droga szybkiego ruchu
flat tyre
start learning
flak (o oponie)
icy (road)
start learning
oblodzona (droga)
motorway
start learning
autostrada
oily (surface)
start learning
śliska (nawierzchnia)
oncoming (car)
start learning
nadjeżdżający (samochód)
pedestrian
start learning
pieszy
petrol
start learning
benzyna
pile-up
start learning
karambol
rear-view mirror
start learning
lusterko wsteczne
ring road
start learning
obwodnica
roundabout
start learning
rondo
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
start learning
ruch uliczny
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
hit (pedestrian)
start learning
potrącić (pieszego)
overtake
start learning
wyprzedzić
skid
start learning
wpaść w poślizg
all-inclusive (package)
start learning
pakiet all-inclusive
backpacker
start learning
turysta pieszy, turystka piesza
beach
California is famous for its sandy beaches.
start learning
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
budget
start learning
budżet (zasoby finansowe)
crystal clear (water)
start learning
krystalicznie czysta (woda)
high season
start learning
szczyt sezonu
information centre
start learning
centrum informacyjne
low prices
start learning
niskie ceny
luxury traveller
start learning
podróżni nastawieni na luksus
museum
The exhibition will be available for viewing at the Museum of Modern Art.
start learning
muzeum
Wystawę będzie można obejrzeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
nightlife
start learning
życie nocne
off season
start learning
poza sezonem
package holiday
start learning
wczasy zorganizowane
relaxation
start learning
relaks
ruins
start learning
ruiny
travel
Last year they went on a train voyage across China.
start learning
podróż, podróżować
W zeszłym roku wybrali się w podróż pociągiem przez Chiny.
tropical jungle
start learning
dżungla tropikalna
anchored
start learning
zakotwiczone
Crossing
start learning
przepłynięcie (przez morze)
deck
start learning
pokład
port
The ship came into port after months of sailing.
start learning
port
Statek wszedł do portu po miesiącach żeglowania.
sea sick
start learning
cierpiący na chorobę morską

You must sign in to write a comment