Everyday verbs

 0    117 flashcards    madziano
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Go, not get (definicja)
start learning
Go is used for changes in people's personality, appearance and physical abilities
People go mad/bald/grey/blind/deaf
Go, not get (definicja) (2)
start learning
Go is often used for sudden, usually negative, changes
He was very embarassed nad his face went red
Go, not get (definicja) (3)
start learning
Go can also be used for slower colour changes
The pages of the book has gone yellow over the years
Turn, not get (definicja)
start learning
Turn often collocates with colours
The sky turned gold as the sun set
Ludzie wariują
start learning
People go mad
Był bardzo zakłopotany, a jego twarz poczerwieniała
start learning
He was very embarassed and his face went red
Strony książki zżółkły przez lata
start learning
The pages of the book has gone yellow over the years
Niebo zrobiło sie złote jak tylko weszło słońce
start learning
The sky turned gold as the sun set
Get and become (definicja)
start learning
Get and become can often be used with the same collocations, but become is more formal and is therefore more appropriate in essays
I would like to become involved in raising money for charity
Chciałbym zaangażować się w zbieranie pieniędzy na cele charytatywne
start learning
I would like to become involved in raising money for charity
Get and become (definicja) (2)
start learning
Get and become can often be used with the same collocations with adjectives such as angry, bored, excited, depressed, upset, impatient, violent
He became/get depressed after his wife's death
Popadł w depresję po śmierci żony
start learning
He became/get depressed after his wife's death
Become, not get (definicja)
start learning
Become, not get, is used with the following: extinct, (un)popular, homeless, famous
Our local baker's has become famous for its apple tarts
Nasza lokalna piekarnia stała się słynna z ich tart jabłkowych (jabłeczników)
start learning
Our local baker's has become famous for its apple tarts
Ona zachorowała i trafiła do szpitala
start learning
She fell ill and was taken to hospital
Wszyscy zamilkli, gdy usłyszeli szokujące wieści
start learning
Everyone fell silent when they heard the shocking news
Gdy mój ojciec starzał, coraz mniej czasu spędzał pracują
start learning
As my father grew older, he spent less time working
Hałas stawał się coraz głośniejszy i wkrótce zdaliśmy sobie sprawę, że zbliża się samolot
start learning
The noise grew louder and soon we realised it was a plane approaching
Udało mu się poznać nowych przyjaciół
start learning
He was able to make new friends
Rok temu miał / doznał ataku serca
start learning
A year ago he had/suffered heart attack
mieć dziecko
start learning
have a child
Ja wariowałem
start learning
I was going crazy
robić przepisy dla
start learning
make arrangements for
The school can make arrangements for pupils with special needs
Szkoła może stworzyć przepisy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
start learning
The school can make arrangements for pupils with special needs
dokonać zmiany / zmian
start learning
make a change / changes
The new manager is planning to make some changes
Nowy menedżer planuje wprowadzić kilka zmian
start learning
The new manager is planning to make some changes
dokonać wyboru
start learning
make a choice
Jill had to make a choice between her career and her family
Jill musiał dokonać wyboru pomiędzy jej karierą i jej rodziną
start learning
Jill had to make a choice between her career and her family
dać komentarz / komentarze (zabrać głos)
start learning
make a comment / comments
Would anyone like to make any comments on the talk
Czy ktoś chciałby, zgłosić jakikolwiek komentarz na rozmowie
start learning
Would anyone like to make any comments on the talk
przyczynić się do
start learning
make a contribution to
She made a useful contribution to the discussion
Zrobiła pożyteczny wkład do dyskusji
start learning
She made a useful contribution to the discussion
podjąć decyzję
start learning
make a decision
I'm glad it's you who has to make the decision, not me
Cieszę się, że to ty podejmiesz decyzję, nie ja
start learning
I'm glad it's you who has to make the decision, not me
dołożyć starań
start learning
make an effort
Joe is really making an effort with maths this term
Joe napradę przyłożyła się do matematyki w tym semestrze
start learning
Joe is really making an effort with maths this term
robić wymówki
start learning
make an excuse
I'm too tired to go out tonight. Let's make an excuse and stay at home
Jestem zbyt zmęczony, aby wyjść wieczorem. Znajdźmy (zróbmy) wymówkę i zostańmy w domu
start learning
I'm too tired to go out tonight. Let's make an excuse and stay at home
zdobywać przyjaciół
start learning
make friends
Karen is very good at making friends
Karen jest bardzo dobra w zdobywaniu nowych przyjaciół
start learning
Karen is very good at making friends
dokonać poprawy
start learning
make an improvement
Repainting the room has really made an improvement
Ponowne pomalowanie pokoju naprawdę przyniosło poprawę
start learning
Repainting the room has really made an improvement
popełnić błąd
start learning
make a mistake
They've made a mistake in our bill
Zrobili błąd w naszym rachunku
start learning
They've made a mistake in our bill
zatelefonować
start learning
make a phone call
I've got to make some phone calls before dinner
Muszę zrobić kilka telefonów przed obiadem
start learning
I've got to make some phone calls before dinner
robić postępy
start learning
make progress
Harriet is making progress with all her schoolwork
Harriet robi postępy we wszystkich szkolnych pracach
start learning
Harriet is making progress with all her schoolwork
jak najlepiej
start learning
do your best
All that matters in the exam is to do your best
Najważniejsze na egazaminie, to zrobić go jak najlepiej
start learning
All that matters in the exam is to do your best
uszkodzić (zrobić szkodę)
start learning
do damage
The storm did some damage to our roof
Burza wyrządziła pewne uszkodzenia naszego dachu
start learning
The storm did some damage to our roof
zrobić eksperyment
start learning
do an experiment
We are doing an experiment to test how to metal reacts with water
Robimy eksperyment, aby sprawdzić, jak metal reaguje z wodą
start learning
We are doing an experiment to test how to metal reacts with water
wykonać ćwiczenia
start learning
do exercises
We'll do some exercises practising these collocations tomorrow
Będziemy robić jakieś ćwiczenia, ćwicząc te kolokacje jutro
start learning
We'll do some exercises practising these collocations tomorrow
zrobić komuś przysługę
start learning
do someone a good turn / do someone a favour
Scouts and guides are supposed to do someone a good turn every day
Harcerze i przewodnicy mają robić komuś dobrą przysługą na co dzień
start learning
Scouts and guides are supposed to do someone a good turn every day
zaszkodzić
start learning
do harm
Changing the rules may do more harm than good
Zmiana zasad może zrobić więcej szkody niż pożytku
start learning
Changing the rules may do more harm than good
zrobić tobie fryzurę
start learning
do your hair
I haven't done my hair yet
Nie zrobiłem jeszcze swojej fryzury (nie uczesałem się jeszcze)
start learning
I haven't done my hair yet
zrobić swoją pracę domową
start learning
do your homework
My son has to do his homework straight after school
Mój syn ma zrobić swoje zadanie domowe prosto po powrocie ze szkoły
start learning
My son has to do his homework straight after school
zrobić zakupy / prasowanie/ zmywanie itp
start learning
do the iron/shopping/washing etc.
I'll do the washing if you do the ironing
Zrobię pranie, jeśli ty zrobisz prasowanie
start learning
I'll do the washing if you do the ironing
wykonać jakąś pracę
start learning
do some work
We'll do some work on our project and then we'll go to the cinema
Zrobimy trochę pracy nad naszym projektem, a następnie pójdziemy do kina
start learning
We'll do some work on our project and then we'll go to the cinema
mieć wypadek
start learning
have an accident
Mr Grey had an accident last night but he's OK now
Pan Grey miał wypadek ostatniej nocy, ale teraz czuję się ok
start learning
Mr Grey had an accident last night but he's OK now
Kłócić się
start learning
have an argument / a row
We had an argument / a row about how to fix the car
Mieliśmy kłótnie o to jak ma zostać naprawiony samochód
start learning
We had an argument / a row about how to fix the car
mają przerwę
start learning
have a break
Let's have a break when yoou finish this exercise
Zróbmy sobie przerwę kiedy skończysz te ćwiczenia
start learning
Let's have a break when yoou finish this exercise
mieć rozmowę
start learning
have a conversation/chat
I hope we'll have time to have a char after meeting
Mam nadzieję, że będziemy mieli czas na rozmowę po spotkaniu
start learning
I hope we'll have time to have a char after meeting
mają trudności
start learning
have difficulty
The class had difficulty understanding what to do
Klasa miała trudności ze zrozumieniem co ma zrobić
start learning
The class had difficulty understanding what to do
mieć sen / koszmar
start learning
have a dream / nightmare
I had a nightmare last night
Miałem koszmar ostatniej nocy
start learning
I had a nightmare last night
mieć doświadczenie
start learning
have an experience
I had a frightening experience the other day
Miałem przerażając doświadczenie następnego dnia
start learning
I had a frightening experience the other day
przeczucie
start learning
have a feeling
I have a feeling that something is wrong
Mam przeczucie, że coś jest źle
start learning
I have a feeling that something is wrong
mieć zabawę / dobry czas
start learning
have fun / a good time
I'm sure you'll have fun on the school trip
Jestem pewien, że będziesz się dobrze bawić na wycieczce szkolnej
start learning
I'm sure you'll have fun on the school trip
popatrzeć (rzucić okiem)
start learning
have a look
The teacher wanted to have a look at what we were doing
Nauczyciel chciał rzucić okiem co my robimy
start learning
The teacher wanted to have a look at what we were doing
mieć imprezę (w sensie zrobić)
start learning
have a party
Let's have a party at the end of term
Zróbmy imprezę na koniec semestru
start learning
Let's have a party at the end of term
mieć problem / problemy
start learning
have a problem / problems
Ask the teacher if you have problems with the exercise
Poproś nauczyciela, jeśli masz problemy z ćwiczeniem
start learning
Ask the teacher if you have problems with the exercise
spróbować
start learning
have a try / go
I'll explain what to do and then you can have a go / try
Wytłumaczę, co robić, a potem możesz spróbować
start learning
I'll explain what to do and then you can have a go / try
wziąć urlop
start learning
take a holiday
We are glad we decided to take holiday here
Cieszymy się, zdecydowaliśmy się mieć tutaj wakacje
start learning
We are glad we decided to take holiday here
zrobić sobie wycieczkę
start learning
take a trip
Yesterday we took a trip to the mountains
Wczoraj wybraliśmy się na wycieczkę w góry
start learning
Yesterday we took a trip to the mountains
pojechać pociągiem (w senesie wziąć pociąg)
start learning
take a train
First we took a train to a little town
Najpierw pojechaliśmy pociągiem do miasteczka
start learning
First we took a train to a little town
jechać autobusem (w sensie wziąć autobus)
start learning
take a bus
We took a bus going to various villages
Wzięliśmy autobus jadący do różnych wsi
start learning
We took a bus going to various villages
podjąć ryzyko
start learning
take a risk
interesować się
start learning
take an interest
Some kids took an interest in us and showed us some great places
Niektóre dzieci zainteresował się nami i pokazały nam kilka ciekawych miejsc
start learning
Some kids took an interest in us and showed us some great places
zrobić zdjęcie
start learning
take a photo
skorzystać
start learning
take advantage
Take advantage of being in London
Skorzystaj z bycia w Londynie
start learning
Take advantage of being in London
podjęcie działań
start learning
take action
zwracać uwagę
start learning
pay attention
You must pay attention to the teacher
Musisz zwrócić uwagę na nauczyciela
start learning
You must pay attention to the teacher
prawić komplementy
start learning
pay a compliment
I was trying to pay her a compliment but she misunderstood
Starałem się sprawić jej komplement, ale ona źle to zrozumiała
start learning
I was trying to pay her a compliment but she misunderstood
okazać (ostatni) szacunek
start learning
pay your (last) respects
At a funeral people pay their last respects to the person who has died
Na pogrzebie ludzie oddają ostatni hołd dla zmarłego
start learning
At a funeral people pay their last respects to the person who has died
złożyć hołd (formalne)
start learning
pay tribute (formal)
When Jack retired, his boss made a speech paying tribute to all he had done for the company
Kiedy Jack przeszedł na emeryturę, jego szef wygłosił mowę pochwalną o wszystkim co on zrobił dla firmy
start learning
When Jack retired, his boss made a speech paying tribute to all he had done for the company

You must sign in to write a comment