Evaluating the performance of the board

 0    26 flashcards    kamluczenko1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Evaluating the performance of the board
start learning
Oceniając wyniki zarządu
to wonder
start learning
zastanawiać się
formal appraisal process
start learning
formalny proces oceny
fewer
start learning
mniej
to get around to
start learning
zabrać się za coś
any such
start learning
każde takie
information on
start learning
informacje o
his own sake
start learning
jego własnego dobra
indeed
start learning
w rzeczy samej / istotnie
remark on
start learning
uwaga na
case
start learning
przypadek
to prevent from
start learning
aby zapobiec
making basic mistakes
start learning
robienie podstawowych błędów
evidence
start learning
dowód
counterparts
start learning
odpowiedniki
one issue remains
start learning
jeden pozostaje emisja
self-assessment scheme
start learning
Schemat samooceny
chairman
start learning
prezes
fairly formal way
start learning
dość formalny sposób
to distribute
start learning
rozdać
to indicate
start learning
wskazywać
is conducted
start learning
jest przeprowadzony
to assess fellow directors
start learning
ocenić kolegów dyrektorów
to write down
start learning
robić notatki
at the other end of the scale
start learning
na drugim końcu skali
systematic manner
start learning
systematyczny sposób

You must sign in to write a comment