european union

 0    43 flashcards    axsia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zniesienie granic
start learning
annulment of borders
unia gospodarcza
start learning
economic union
unia walutowa
start learning
currency union
zalety (v)
start learning
virtues
zalety (a)
start learning
advantages
wady (dr)
start learning
drawbacks
wady (di)
start learning
disadvantages
kadencja
start learning
term
popierać
start learning
support
popierać
start learning
be for
rada europy
start learning
european council
parlament europejski
start learning
european parliament
wspólny rynek
start learning
common market
traktat
start learning
treaty
siedziba
start learning
seat
zapewnić spokój i stabilizację
start learning
provide peace and stability
bezpieczeństwo i ochrona
start learning
safety and security
pokonać wszelkie różnice na kontynencie
start learning
overcome the divisions in the continent
poszanowanie ludzkich praw
start learning
respect for human rights
promować zrównoważony wzrost ekonomiczny i socjalny
start learning
promote balanced economic and social development
podtrzymywać wartości europejskie
start learning
uphold the values that europeans share
tożsamość i zróżnicowanie
start learning
identity and diversity
stawić czoło wyzwaniu globalizjacji i zachować różnorodność ludzi
start learning
meet the challenges of globalization and preserve the diversity of the people
trwały rozwój
start learning
sustainable development
środowisko naturalne w dobrym stanie
start learning
a sound environment
pielęgnować bogate dziedzictwo wartości
start learning
cherish rich heritage of values
przedsiębiorczość
start learning
free enterprise
unia europejska popiera
start learning
EU stands for
fundusze unijne
start learning
EU funds
stypendia unijne
start learning
EU grants
obrady parlamentu europejskiego
start learning
EU parliamentary session
szczyt
start learning
summit
strefa waluty euro
start learning
euroland
członkostwo
start learning
membership
powiększyć
start learning
enlarge
powiększenie
start learning
enlargement
wzmocnić demokrację
start learning
strengthen democracy
handel
start learning
trade
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
wyjątkowy
start learning
unique
wyjątkowość
start learning
uniqueness
wzbogacić
start learning
enrich
wspólne prawo
start learning
common laws

You must sign in to write a comment