Euronews 0002 - 17.03.2015r

 0    135 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Euronews 0002 - 17.03.2015r
start learning
Euronews 0002 - 17.03.2015r

być objętym zakazem wstępu
start learning
be off limits

być zakazanym (np. jakiś temat rozmów)
start learning
be off limits

podkast (forma internetowej publikacji dźwiękowej)
start learning
podcast

uciekinier, zbieg, dezerter
start learning
fugitive

kierować z ukrycia
start learning
mastermind

organizować, planować, przewodzić
start learning
mastermind

mistrz umysłu
start learning
mastermind

organizator, przywódca
start learning
mastermind

porwanie, uprowadzenie
start learning
abduction

kidnapping

uprowadzić
start learning
abduct

kidnap

uprowadzić, uprowadzać (kogoś siłą), porywać
start learning
abduct

trzymać (w areszcie), zatrzymywać (gdzieś tymczasowo)
start learning
detain

opóźniać (kogoś), zatrzymywać (kogoś)
start learning
detain, formal

Opóźniła go burza śnieżna
start learning
He was detained by a snow storm

zatrzymanie
start learning
detainment

zatrzymanie
start learning
detainer

aresztowany, aresztowana, zatrzymany, zatrzymana
start learning
detainee, formal

nakaz zatrzymania
start learning
writ of detainer

nakaz (urzędowy), rozporządzenie
start learning
writ, formal

pismo urzędowe
start learning
writ. formal

egzamin pisemny
start learning
writ, informal

dowód, dowody
start learning
proof

dowód, dowody
start learning
confirmation

dowód, dowody
start learning
evidence

dowód (w matematyce)
start learning
proof

uodparniać, impregnować
start learning
proof

do tworzenia przymiotników (odporny na coś)
start learning
-proof, suffiks

do tworzenia przymiotników (trwały w obliczu czegoś)
start learning
-proof, suffiks

do tworzenia czasowników (uodpornić na coś, uczynić trwałym wobec czegoś)
start learning
-proof, suffiks

upiększać, odpicować
start learning
titivate

upiększać, odpicować
start learning
trick out

wysztafirować się
start learning
trick out

wysztafirować się
start learning
titivate

upiększenie
start learning
titivation

upiększenie
start learning
tittivation

korzyść, przewaga, zaleta
start learning
advantage

issue

issue

wonny, pachnący miło
start learning
fragrant

wonny, pachnący miło
start learning
odorous

wonny, pachnący miło
start learning
redolent

wonny, pachnący miło
start learning
odoriferous

wonny, pachnący miło
start learning
strongly reminiscent or suggestive of (something)

wonny, pachnący miło
start learning
fragrant or sweet-smelling

działający na wyobraźnię, sugestywny, ewokacyjny
start learning
evocative

sugestywnie
start learning
evocatively

ewokacja, wywołanie wspomnień, skojarzeń lub wizji czegoś
start learning
evocation

doprowadzić do szału, rozwścieczyć
start learning
infuriate

rozwścieczony
start learning
infuriated

ogromnie irytujący, doprowadzający do szału
start learning
infuriating

przysięga
start learning
vow

ślubować, przysięgać
start learning
vow

sposób, środek, zabieg, kroki (w jakimś kierunku)
start learning
measure

odsłonić pomnik, demaskować
start learning
unveil

taka część, jaka się komuś należała
start learning
somebody's fair share

wyjść z cienia
start learning
come out of the shadows

mieć rację, czynić poprawnie
start learning
get right


zobowiązać się
start learning
pledge

wprowadzać rygory, stosować sankcje dyscyplinarne
start learning
crack down

crackdown

zbrodniarz, przestępca
start learning
felon

zbrodniarz, przestępca
start learning
malefactor

udzielić amnestii
start learning
grant an amnesty

impact


a continuous slow movement from one place to another

drift

be carried slowly by a current of air or water

crack

wprowadzać rygory
start learning
crack down, phrasal verb

parsknąć śmiechem
start learning
crack up, phrasal verb

tracić siły
start learning
crack up, phrasal verb

załamanie nerwowe
start learning
crackup, American English

karambol, kraksa
start learning
crackup, American English

a televised debate
start learning
debata emitowana przez telewizję

debate

nadawać w telewizji, transmitować drogą telewizyjną
start learning
televise

public debate
start learning
debata publiczna

być sprawą otwartą, pozostać sprawą otwartą
start learning
be open to debate

być sprawą otwartą, pozostać sprawą otwartą
start learning
be a matter for debate

debata polityczna
start learning
policy debate

gorąca dyskusja
start learning
heated debate

debata emitowana przez telewizję
start learning
a televised debate

przemówienie, mowa
start learning
address

przemówienie emitowana przez telewizję
start learning
a televised address

obowiązywać, na przykład, prawo, zasada
start learning
be in force

znajdować się w dużej grupie
start learning
be in force

wisieć w powietrzu, zanosić się
start learning
be in the air

dać się zwieść, dać się nabrać, na przykład, oszustowi
start learning
be taken in

siła napędowa
start learning
driving force

wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę
start learning
pull out

opuszczać
start learning
pull out

wycofać się, oddalić się
start learning
pull out

wyciągnąć
start learning
pull out

wypruwać z siebie żyły (robić co tylko można)
start learning
pull out all the stops, idiom

drawback


disadvantage



shortcoming

niedogodność
start learning
inconvenience

niedogodność
start learning
disadvantage

niedogodność
start learning
drawback

niedogodność
start learning
nuisance

oblężenie
start learning
siege

jako taki, samo przez się, przysłówek
start learning
per se

by itself

jako taki, przysłówek
start learning
as such

sama w sobie
start learning
in and of itself

przyrodzony, nieodłączny, inherentny, na przykład, atrybut, problemy, ryzyko
start learning
inherent

uniewinnienie
start learning
acquittal

uniewinnienie
start learning
a judgment that a person is not guilty of the crime with which the person has been charged

podtrzymywać
start learning
uphold

podtrzymywać
start learning
confirm or support (something that has been questioned)

nadużycie władzy
start learning
abuse of office

allegedly

supposedly

professedly

used to convey that something is claimed to be the case or have taken place, although there is no proof

przekupić
start learning
bribe

korumpować
start learning
bribe

przekupić
start learning
persuade (someone) to act in one's favor, typically illegally or dishonestly, by a gift of money or other inducement

bribe

a sum of money or other inducement offered or given in this way

testimony

zdjąć zakaz
start learning
lift a ban

uciekać, umykać
start learning
flee, fled, fled

flee from something
start learning
uciekać przed czymś

uciekać przed kimś
start learning
flee from somebody

szyderczy uśmiech
start learning
fleer


You must sign in to write a comment