ETAP DRUGI, LEKCJA 17

 0    40 flashcards    interlingua
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
CALLAN METH. LESSON 17 STAGE 2 B-K 1
start learning
CALLAN METH. LESSON 17 STAGE 2 BK 1
WIELE
start learning
MANY
KILKA
start learning
FEW
ZAPALKA
start learning
Match
PUDELKO ZAPAŁEK
start learning
MATCHBOX
CZY JEST WIELE LUDZI W MAŁYM MIEŚCIE?
start learning
ARE THERE MANY PEOPLE IN SMALLVILLAGE? No, there aren't many people in a small village, but there are few people in a small village.
CZY JEST KILKA LUDZI W OGROMNYM DUŻYM MIEŚCIE?
start learning
ARE THERE FEW PEOPLE IN A LARGE CITY? No, there aren't few people in alarge city, but there many people in a large city.
PRZYJACIEL
start learning
FRIEND
MASZ JAKIŚ PRZYJACIELE?
start learning
HAVE YOU ANY FRIENDS? Yes, I have some friends.
CZY EUROPEJSKI KRAJE SA PRZYJACIÓŁMI TERAZ?
start learning
ARE THE COUNTRIES OF EUROPE FRIENDS NOW? Yes, the countries of Europe are friends now.
DO - WNĘTRZA
start learning
INTO
W
start learning
IN
TAMTEN, TAMTA, TAMTO
start learning
THAT
INNY
start learning
ANOTHER
PODOBNY, TAKI SAM
start learning
LIKE
CZY TA KSIĄŹKA JEST PODOBNA DO TAMTEJ KSIĄŹKI? Tak,...
start learning
Is this book like that book? Yes, this book is like that book.
CZY TWÓJ TWARZ JEST TEN SAM TWARZ JAK TWOJEGO OJCA?
start learning
IS YOUR FACE THE SAME AS YOUR FATHER'S? No, my face isn't the same as my father's, but it's like my father's.
DLACZEGO
start learning
WHY
PONIEWAŹ
start learning
BECAUSE
PODOBNY
start learning
SIMILAR
ZBYT
start learning
TOO
NOWA WIEŚ
start learning
NOVA VIES
SLOWA " DLACZEGO " i " PONIEWAŹ " mają podobne znaczenie, ale generalnie używamy " dlaczego " w pytaniach, a " poniewaź " w odpowiedziach.
start learning
The words "why" and "because" have similar meaning, but wegenerally use "why" in questions, and "because" in the answers.
JAKI JEST RÓŻNICA MIĘDZY " DLACZEGO " i " PONIEWAŹ "?
start learning
WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN T "WHY" and "BECAUSE "? The difference between...
DLACZEGO NIE?
start learning
WHY NOT?
CZY MOŻEMY NAZYWAĆ " NOWA WIEŚ " MIASTEM? Nie, ... DLACZEGO NIE ...?
start learning
Can we call "NOVA VIES " A CITY? No, we can't call "NOVA VIES " a city. Why not? Because " NOVA VIES " is too small for us to call a city.
SEKUNDA
start learning
SECOND
MINUTA
start learning
MINUTE
GODZINA
start learning
TIME
TWORZYĆ, CZYNIĆ
start learning
MAKE
ILE MINUTY SKŁADA SIĘ GODZINĘ?
start learning
HOW MANY MINUTES MAKE AN HOUR? Sixty minutes make an hour.
ILE SEKUNDY SKŁADA SIĘ MINUTĘ
start learning
HOW MANY SECONDS MAKE A MINUTE? Sixty seconds make a minute.
CZY POTRAFISZ USZYĆ GARNITUR?
start learning
CAN YOU MAKE A SUIT?
PRZYMIOTNIK
start learning
ADJECTIVE
Słowa: czarny, biały, ogromny, mały, wysoki, niski, itd. są przymiotnikami
start learning
The words black, white, large, small, high, low, etc. are adjectives.
Podaj mi przykłady przymiotniki.
start learning
Give me examples of adjectives. Some examples of adjectives are black, white, large, etc.
Czy słowo " book " jest przymiotnikiem?
start learning
Is the word "book" an adjective? No, the word " book " isn't an adjective, but it's a noun.
WIDZIEĆ
start learning
SEE
CO WIDZISZ W TYM POKOJU? uczniowie, zdjęcia, ksiąźki, itd.
start learning
What can you see in this room?
CZY WIDZISZ COŚ W MOJEJ LEWEJ RĘCE? Nie,...
start learning
CAN YOU SEE ANYTHING IN MY LEFT HAND? No, I can't see anything in your left hand.

You must sign in to write a comment