essey na angielski

 0    46 flashcards    Lepa16
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powszechnie wiadomo, że
start learning
It is commonly believed
twierdzi się, że
start learning
It is thought that
powszechnie wiadomo, że
start learning
It is common knowledge that
oczekuje się że
start learning
It is expected that
ludzie twierdzą że
start learning
people claim that
plotka głosi że
start learning
Rumour has it that
nie miała tłumaczenia
start learning
M. phones are thought/believed/excpected to make your life easier
można myśleć że
start learning
one may think that
telefony komórkowa zawsze/od dawna uważane były
start learning
Mobile phones have always/ long been regarded to essentional
co więcej
start learning
what is more
w dodatku
start learning
on top of that
co więcej
start learning
furthermore
mimo tego
start learning
despite this
mimo tego
start learning
in spite of this
w rzeczywistości
start learning
in fact
w prawdzie
start learning
as matter of fact
w rezultacie
start learning
as a result
w konsekwencji
start learning
consequently
nie tylko to ale również
start learning
not only, that but
podsumowując
start learning
all in all
podsumowujać
start learning
tu sum up
podsumowując
start learning
summing up
w podsumowani
start learning
in conclusion
w skrócie
start learning
in summary
ogółem
start learning
in general
oprócz tego
start learning
apart from this
oprócz
start learning
besides
rozważmy wszystko
start learning
all things considered
biorac wszystko pod uwagę
start learning
taking everything into account
wady/zalety
start learning
adavnatges/disadvantages
za/przeciw
start learning
for/againts
korzyści/zagrożenia
start learning
benefits/dangers
mity/fakty
start learning
myht/reality
szkodliwe/korzystne
start learning
harmful/benificial
niewolnicy/panowie
start learning
slaves/masters
zwolennicy/przeciwnicy
start learning
supporters/opponents
główna/najważniejsza/pierwsza zaleta
start learning
the main/most important/first advantage of
jednym argumentem na poparcie
start learning
one point argument in favour of
kolejna zaleta
start learning
another advantage
ludzie popierający coś, twierdzą że
start learning
some people in fovour of... claim that
ludzie sa przekonani że
start learning
some people are convinced that
główną/kolejną korzyścią oczywiście jest
start learning
the main/another benefit of course is
zwolennicy ... twierdzą że
start learning
the supporters of ... claim that
nie da się zaprzeczyć, że
start learning
there is no denying that
ma wiele pozytywnych stron
start learning
has a numer of positive sides
zalety ... są niezaprzeczalne
start learning
the advantages of ... are underiable

You must sign in to write a comment