ESL 1189 – Sentencing a Criminal

 0    15 flashcards    gzalesinski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sala rozpraw
Nie chcę cały dzień siedzieć na sali rozpraw.
start learning
courtroom
I don't want to sit in a courtroom all day.
wyrok (np. więzienia)
On dostał wyrok pięciu lat więzienia.
start learning
sentence
He received a five-year prison sentence
skazać
Złodziej został skazany na dwa lata więzienia.
start learning
to sentence
The thief was sentenced to two years in prison
zarzut, oskarżenie (w sądzie)
start learning
charge
ugoda obrończa
start learning
plea agreement
proces (w sądzie)
start learning
trial
prawnik, prawniczka
start learning
lawyer, attorney
usprawiedliwiający, łagodzący (np. o okolicznościach mających wpływ na obniżenie kary)
start learning
mitigating
okoliczności łagodzące
start learning
mitigating circumstances
popełniać
start learning
commit
odsiedzieć (np. wyrok w więzieniu)
start learning
serve
kolejno, pod rząd
start learning
consecutively
jednocześnie, równocześnie
start learning
concurrently
apelacja (od wyroku sądowego)
Biznesmen skierował apelację do Sądu Najwyższego
start learning
appeal
The businessman lodged an appeal to the Supreme Court
pikantny (np. scena, historia)
start learning
juicy

You must sign in to write a comment