Environmental problems and solutions

 0    37 flashcards    zanetaszczyglak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
zanieczyszczenie powietrza / gleby / wody
start learning
air pollution / soil / water
żywność ekologiczna
start learning
organic food/ bio foods
produkty ulegające biodegradacji
start learning
biodegradable products
kontener na zużyte butelki
start learning
bottle bank
spaliny samochodowe
start learning
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
niszczyć środowisko naturalne
start learning
destroy the environment
wycinanie lasów
start learning
deforestation
niszczyć naturalne środowisko życia zwierząt
start learning
destroy the natural habitat of animals
wyginąć, wymrzeć
start learning
die out, become extinct
produkty jednorazowego użytku
start learning
disposable products
pozbywać się odpadów
start learning
dispose of wastes
przyjazny dla środowiska
start learning
environment-friendly
ekologiczny
start learning
ecological
energooszczędna żarówka
start learning
energy saving bulb
wymieranie zagrożonych gatunków
start learning
extinction of endangered species
zużyty sprzęt ekologiczny
start learning
e-waste/ electronic waste
wysypisko smieci
start learning
Garbage dump/ rubbish heap
globalne ocieplenie klimatu
start learning
global warming
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
topniejący lodowiec
start learning
melting glacier
wyciek ropy naftowej
start learning
oil spill
warstwa ozonowa
start learning
the ozone layer
pestycydy (środki owadobójcze)
start learning
Pesticides (insecticides)
chronić środowisko naturalne
start learning
protect the environment
zanieczyszczać środowisko naturalne
start learning
pollute the environment
utylizacja odpadów
start learning
Disposal of waste
makulatura
start learning
wastepaper
butelki zwrotne
start learning
bottle feedback/ returnable bottles
ponownie wykorzystywać
start learning
re-use
oszczędzać energię
start learning
save energy
niedobór wody pitnej
start learning
shortage of drinking water
energia słoneczna / wiatrowa
start learning
solar / wind energy
segregować śmieci
start learning
to sort out rubbish
zagęszczenie ruchu ulicznego
start learning
traffic congestion
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol

You must sign in to write a comment