Environmental problems and solutions

 0    38 flashcards    somellowperson
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
zanieczyszczenie (powietrza/wody)
start learning
(air/water) pollution
żywność ekologiczna
start learning
bio foods
produkty ulegające biodegradacji
start learning
biodegradable products
kontener na zużyte butelki
start learning
bottle bank
spaliny samochodowe
start learning
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
niszczyć środowisko
start learning
demage the enviroment
wycinanie lasów
start learning
deforestation
niszczyć naturalne środowisko życia (zwierząt)
start learning
destroy natural habitat
wyginąć
start learning
die out/ become extinct
produkty jednorazowego użytku
start learning
disposable products
pozbywać się odpadów
start learning
dispose of waste
przyjazny dla środowiska
start learning
eco-friendly / environment-friendly
ekologiczny
start learning
ecological
energooszczędna żarówka
start learning
energy-saving light-bilb
wymieranie zagrożonych gatunków
start learning
extinction of endangered species
zużyty sprzęt
start learning
e-waste / electronic waste
wysypisko śmieci
start learning
rubbish heap
globalne ocieplenie
start learning
global warming
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
topniejący lodowiec
start learning
melting glacier
wyciek ropy naftowej
start learning
oil spill
naturalne, uprawiane bez użycia nawozów owoce/warzywa
start learning
organic fruit/vegetables
warstwa ozonowa
start learning
ozone layer
pestycydy, środki owadobójcze
start learning
pesticides
chronić środowisko naturalne
start learning
protect the environment
zanieczyszczać środowisko
start learning
pollute the environment
utylizować, utylizacja
start learning
recycle, recycling
papier makulaturowy
start learning
recycled paper
butelki zwrotne
start learning
returnable bottles
ponownie wykorzystać
start learning
reuse
oszczędzać energię
start learning
save energy
niedobór wody pitnej
start learning
scarcity of fresh water
energia słoneczna
start learning
solar energy
segregować śmieci
start learning
sort out rubbish
zagęszczenie ruchu ulicznego
start learning
traffic congestion
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol

You must sign in to write a comment