English vocabulary in use elementary Unit 46

 0    15 flashcards    marekwer4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ona powiedziała "to okropne".
start learning
She said "this is horrible"
On powiedział, że chciał drinka.
start learning
He said that he wanted a drink.
Ona powiedziała mi jak wysłać wiadomość.
start learning
She told me how to send a message.
Powiedzieć która godzina.
start learning
Tell the time.
Powiedzieć historię.
start learning
Tell the story.
Powiedzieć dowcip.
start learning
Tell a joke.
Powiedzieć imię, adres, numer telefonu.
start learning
Tell the name, address, telephone number.
Siostra zapytała mnie gdzie idę.
start learning
My sister asked me where I was going.
Czy mogę Ci zadać pytanie?
start learning
Can I ask you a question?
Poprosiłem go o wyłączenie radia.
start learning
I asked him to turn off the radio.
Ona poprosiła o rachunek.
start learning
She asked for the bill.
Lubię rozmawiać z tobą.
start learning
I like talking to you.
Czy możesz odebrać telefon?
start learning
Can you answer the phone?
Czy możesz sprawdzić kto puka (jest za drzwiami)?
start learning
Can you answer the door?
On nie odpowiedział na mój email.
start learning
He did not reply to my email.

You must sign in to write a comment