English-słownictwo policyjne - 5

 0    58 flashcards    Jolo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pouczenie o terminie odwołania
start learning
instruction on the time to appeal
powiadomienie
start learning
notification
powiat
start learning
administrative district
powiatowy
start learning
district
powód(strona w procesie)
start learning
plaintiff
powodować zakłócenia w ruchu
start learning
cause disturbance in traffic
powództwo
start learning
claim, suit
powództwo cywilne
start learning
civil action
pozbawić praw
start learning
deprive somebody of rights
pozbawienie
start learning
deprivation
pozbawienie prawa jazdy
start learning
withdrawal of a driving licence
pozbawienie wolności
start learning
deprivation of liberty
pozbawienie życia nieumyślne
start learning
manslaughter
pozew
start learning
statement of claim
pożycie
start learning
conjugal life
pozwolenie na pobyt
start learning
residence permit
półświatek
start learning
outskirts of society
prawo autorskie
start learning
copyright
pranie brudnych pieniędzy
start learning
money laundering
prawny środek płatniczy
start learning
legal tender
prawo do skutecznego środka odwoławczego
start learning
right to effective appeal
zadośćuczynienie, odszkodowanie
start learning
compensation
prawo handlowe
start learning
commercial law
prawo pierwotne
start learning
original right
prawo zwyczajowe
start learning
common law
prawo procesowe
start learning
rules of procedure
prawo wtórne
start learning
derivative right
prawodawca
start learning
legislator
prawodawstwo
start learning
legislation
prawomocność
start learning
validity
prawomocny
start learning
in force, valid
praworządność
start learning
legality
prawostronny ruch
start learning
right-hand traffic
alkomat
start learning
alcotest, breath test
proceder
start learning
dirty business
profilaktyka
start learning
prevention
prokurator
start learning
public prosecutor
prokuratura
start learning
public prosecutor's office
protekcja
start learning
support
prośba o zwolnienie z aresztu
start learning
request to be released from prison
protokolant
start learning
recording clerk
protokół
start learning
record, minutes
protokół konfiskaty
start learning
record of confiscation
protokół oględzin
start learning
record of inspection
protokołować
start learning
record, take a record
protokół okazania
start learning
record of presentation
protokól przesłuchania
start learning
record of interrogation, questioning
protokół przeszukania
start learning
record of searching
prowadzić dochodzenie
start learning
conduct an investigation
prowadzić przesłuchanie
start learning
carry an interrogation
prowadzić sprawę
start learning
conduct a case
prowodyr
start learning
ringleader
próba samobójstwa
start learning
attempted suicide
przebieg zdarzenia
start learning
course of an event
przedawnienie
start learning
prescription
przedstawić zarzut
start learning
bring a charge
przedstawić dowód
start learning
produce evidence
przejazd kolejowy
start learning
railway crossing

You must sign in to write a comment