ENGLISH PART ONE

 0    117 flashcards    julefa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Name
start learning
nazwa, nazwisko, miano
nickname
start learning
przezwisko, ksywa
What is your nickname?
start learning
Jaka jest Twoja ksywa?
They always nicknamed him.
start learning
Oni zawsze go przezywają.
through
start learning
przez coś, poprzez
Through fields and forests.
start learning
Przez pola i lasy.
By the fact that
start learning
Przez to, że. Dzięki temu, że
By the fact that I had to go to the doctor, I could not go to the cinema.
start learning
Przez to, że musiałam iść do lekarza, nie mogłam jechać do kina.
By the fact that I had to help you, I didn't get on the bus.
start learning
Przez to, że musiałam ci pomóc, nie zdążyłam na autobus.
By the fact that here is so dangerous, I was afraid to come.
start learning
Przez to, że tu jest tak niebezpiecznie, bałam się przyjechać.
just
start learning
tylko, właśnie
I just finished cleaning.
start learning
Właśnie skończyłam sprzątać.
I just drink it, and go.
start learning
Tylko się napiję (wypiję to), i idę.
I just leaving.
start learning
Właśnie wychodzę.
there was nobody?
start learning
nie było nikogo?
Just one more question.
start learning
Jeszcze tylko jedno pytanie.
form
start learning
forma, formularz, tworzyć
Let form a shape.
start learning
Uformujmy jakiś kształt.
sentence
start learning
zdanie
She said two sentences and went.
start learning
Powiedziała ​​dwa zdania i poszła.
You have to speak a simple sentences.
start learning
Musisz mówić proste zdania.
judgment
start learning
wyrok
We don't agree with the judgment.
start learning
Nie zgadzamy się z wyrokiem.
babble
start learning
bełkot, paplanina, bełkotać
babbling
start learning
paplanie, paplanina, bełkotanie
help
start learning
pomoc, pomagać
I like help.
start learning
Lubię pomagać.
Don't you like to help?
start learning
Nie lubisz pomagać?
I like to be helpful.
start learning
Lubię być pomocna.
He isn't very helpful.
start learning
On nie jest bardzo pomocny.
You have to help each other.
start learning
Trzeba pomagać sobie nawzajem.
I can count on him.
start learning
Mogę na niego liczyć.
Family uses Gabriel at every step.
start learning
Rodzina wykorzystuje Gabriela na każdym kroku.
low
start learning
niski, niewielki; cichy
This is a low price.
start learning
To jest niska (niewielka) cena.
I have low costs upkeep (the office).
start learning
Mam niskie koszty utrzymania (biuro).
Do you like low construction?
start learning
Lubisz niską zabudowę?
I like the space in the streets.
start learning
Lubię przestrzeń na ulicach.
I love great buildings.
start learning
Uwielbiam wielkie budynki (gmachy)...
I'm excited of the big cars.
start learning
Podniecam się dużymi samochodami.
line
start learning
linia, lina, kolejka (w sklepie), kreska, kabel
Fall over sth
start learning
potknąć się
I fell over a cat.
start learning
Potknęłam się o kota.
He fell over while dancing.
start learning
Potknął się podczas tańca.
fall down
start learning
przewrócić się, upaść
He lost his balance and fell down.
start learning
Stracił równowagę i upadł (przewrócił się).
It looked funny!
start learning
To wyglądało śmiesznie!
He has a funny movements.
start learning
On ma śmieszne ruchy.
I love all animals.
start learning
Kocham wszystkie zwierzęta.
That's why I don't eat meat.
start learning
Dlatego nie jem mięsa.
For this reason I don't eat meat.
start learning
Z tego powodu nie jem mięsa.
What interesting said Renia?
start learning
Co ciekawego mówiła Renia?
What interesting at Grandma's?
start learning
Co ciekawego u babci?
get lost!
start learning
spadaj!
Differ, be different,
start learning
Różnić się, być innym
We have different beliefs.
start learning
Mamy inne przekonania.
They have different temperaments.
start learning
Oni mają różne temperamenty.
on
start learning
na
On the table is a vase.
start learning
Na stole stoi wazon.
turn
start learning
skręcić, zakręt, obrót, kolej
your turn.
start learning
Teraz Twoja kolej.
Turn left on the next cross.
start learning
Skręć w lewo na następnym skrzyżowaniu...
She turned and left the room.
start learning
Odwróciła się i wyszła z pokoju.
Turn the chair.
start learning
Obróć krzesło.
Now my thoughts goes to...
start learning
Moje myśli kierują się (idą) teraz do...
Slow down, it's a big turn.
start learning
Zwolnij, to jest wielki zakręt.
No left turn.
start learning
Zakaz skrętu w lewo.
What a turn of action
start learning
Co za zwrot akcji
Turn of the events.
start learning
Obrót wydarzeń.
Turn to him for advice.
start learning
Zwróć się do niego po radę.
I would like to turn for advice to you
start learning
Chciałbym zwrócić się o poradę do ciebie
cause
start learning
przyczyna, powód.
cause of him
start learning
Przez niego
Cause of the accident is unclear.
start learning
Przyczyna wypadku jest niewyjaśniona.
reason
start learning
Przyczyna Powód
There's no reason to panic.
start learning
Nie ma powodu do paniki.
For what reason?
start learning
Z jakiego powodu?
I see no reason to trust you.
start learning
Nie widzę żadnego powodu, by ci zaufać.
convince
start learning
przekonać, namawiać
I really want to convince you to this idea.
start learning
Naprawdę chce się przekonać do tego pomysłu.
I care to convince them both.
start learning
Zależy mi, aby przekonać ich oboje, (obu).
This convinced me not to eat meat.
start learning
To przekonało mnie by nie jeść mięsa.
You have to convince him.
start learning
Musisz go przekonać, (namówić).
It was hard to convince her to go there.
start learning
Trudno było przekonać ją, aby tam pójść.
I don't like anyone to convince.
start learning
Nie lubię nikogo przekonywać.
Conviction
start learning
Przekonanie
I have my own convictions.
start learning
Mam swoje przekonania.
faith
start learning
wiara (w Boga), ufność, zaufanie.
This is my faith, I believe in God.
start learning
To jest moja wiara, wierzę w Boga, (wierzę Bogu).
I pray every day.
start learning
Modlę się codziennie.
prayer
start learning
modlitwa, człowiek modlący się
concern
start learning
dotyczy
My prayers concern everyday life.
start learning
Moje modlitwy dotyczą codziennego życia.
God hears me. He answers my prayers.
start learning
Bóg mnie słyszy (wysłuchuje). On odpowiada na moje modlitwy.
This case doesn't concern you.
start learning
Ta sprawa nie dotyczy ciebie.
actually
start learning
tak naprawdę, tak właściwie
What actually happened?
start learning
Co się właściwie stało?
actually we can go there.
start learning
Właściwie możemy tam iść.
Actually, I don't care.
start learning
Tak naprawdę (w sumie) mam to gdzies.
Usually I listen to the radio.
start learning
Najczęściej słucham radia.
I don't listen to commercial music.
start learning
Nie słucham muzyki komercyjnej.
Ok, I'll listen to it.
start learning
Ok, posłucham tego.
Primitive lyrics annoy me.
start learning
Prymitywne teksty mnie denerwują.
I recommend you exactly this radio.
start learning
Polecam Ci dokładnie to radio.
Right now.
start learning
Dokładnie teraz.
I guess I listen to the radio more often than Cds.
start learning
Chyba radia słucham częściej, niż płyt.
I guess so.
start learning
Chyba tak. (Tak sądzę).
I guess no.
start learning
Wydaje mi się że nie.(Chyba nie).
You're kidding me!
start learning
Żartujesz!
I don't think you'll walk by foot?
start learning
Chyba nie będziesz chodzić pieszo?
much
start learning
dużo, wiele, znacznie
I like him much more, than her.
start learning
Jego lubię o wiele bardziej, niż ją.
You still have much to learn about life.
start learning
Ty masz jeszcze wiele do nauczenia o życiu.
My car is much older than yours.
start learning
Mój samochód jest znacznie starszy od twojego.
You look much better with long hair.
start learning
Wyglądasz znacznie lepiej z długimi włosami.
I don't want to take you too much time.
start learning
Nie chcę zabierać ci za dużo czasu.
Tom is too much muscular.
start learning
Tom jest za bardzo umięśniony.

You must sign in to write a comment