English Matters 34/2012 - Terraforming: fact or fiction?

 0    71 flashcards    szymekkk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeludnienie
start learning
overpopulation
przenieść, przeprowadzić się
start learning
to relocate
obywatel
start learning
citizen
nadający się do zamieszkania
start learning
habitable
sprawić, że ktoś nie jest w stanie czegoś zrobić
start learning
to render sb incapable of doing sth
zwyczajny
start learning
ordinary, plain, average
wkład, nowe informacje
start learning
input
zmienić, przerobić
start learning
to alter
termin, pojęcie
start learning
term
odpowiednik
start learning
equivalent
ziemia, gleba
start learning
soil
mieszkaniec
start learning
inhabitant
ukuć?
start learning
to coin
zapis fonetyczny
start learning
phonetic transcription
zastępować, zamieniać
start learning
to stand for
pozaziemski, dotyczący antymateri
start learning
contraterrence
określany mianem, uznawany, opisywany jako
start learning
reffered to as
skomplikowany, zawiły
start learning
complex
zastosować do
start learning
to apply to
podobny do ziemi
start learning
earthlike
wymarły, opustoszały
start learning
desolate
pod wieloma względami
start learning
in many respects
gruby
start learning
thick
powszechny, łatwo dostępny
start learning
abundant
gęstość
start learning
density
dwutlenek węgla CO2
start learning
carbon dioxide
(zawierać się) w przedziale
start learning
to range from
stopień
start learning
degree
różny, rozmaity
start learning
various
przeszkoda
start learning
obstacle
brak
start learning
absence
naprawić, poprawić
start learning
to amend
pierwotnie
start learning
initially
naprawić
start learning
to fix, to rectify
wystawienie na działanie czegoś, narażenie na coś
start learning
exposure to sth
szkodliwy
start learning
harmful
wrażliwy, podatny na coś
start learning
prone to sth
poważny, silny
start learning
severe
zniekształcenia
start learning
deformities
śmiertelny
start learning
lethal
płód
start learning
foetus, fetus
przekierować
start learning
to redirect
pas asteroid
start learning
asteroid belt
realny, wykonalny
start learning
feasible
za pośrednictwem, za pomocą
start learning
by means of
śmieci
start learning
litter
dziedzictwo
start learning
legacy
zasoby
start learning
resourses
powierzchnia
start learning
surface
składować, przechowywać
start learning
to store
suchy lód
start learning
dry ice
rozpuścić
start learning
to dissolve
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
odbić się, odskoczyć
start learning
to bounce off
z powodu
start learning
due to
warstwa
start learning
layer
szczątki, śmieci
start learning
debris
nadający sie do oddychania
start learning
breathable
cząstka, cząsteczka
start learning
particle
zasiać coś czymś, zaszczepić coś czymś
Mars mógłby być zasiany bakteriami i roślinami(kwiatkami).
start learning
to seed sth with sth
Mars could be seeded with bacteria and plant life.
przeżywalność
start learning
survival rate
wydłużyć
start learning
to lengthen
uniemożliwić czemuś zrobienie czegoś
start learning
to prevent sth from doing sth
zasłonić coś przed czymś(działaniem czegoś)
start learning
to shield sth from sth
magnetic pole
start learning
biegun magnetyczny
w skutek tego, w rezultacie, w konsekwecji
start learning
consequently
w zamkniętym pomieszczeniu, wewnątrz
start learning
indoor
uzyskać
start learning
to obtain
przytłaczający, zniechęcający
start learning
overwhelming
na ogromną skale, w makro skali
start learning
on a macro scale
myślnienie życzeniowe, mrzonki, marzenia
start learning
wishful thinking

You must sign in to write a comment