English, EnglExpl New 2.4

 0    113 flashcards    kajkaxd360
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wygląd
Wygląd jest ważny, ale tak naprawdę liczy się twoja osobowość.
start learning
appearance
Physical appearance is important, but what really counts is your personality.
broda
start learning
beard
kręcony
start learning
curly
twarz
mam brzydką twarz
start learning
face
I have an ugly face
przystojny
start learning
handsome
wąsy
Wąsy są atrybutem kotów.
start learning
moustache
Whiskers are an attribute of cats.
niski
Niski człowiek uciekł niepostrzeżenie.
start learning
short
The short man escaped unnoticed.
falisty, falujący
start learning
wavy
młody
start learning
young
starożytny, antyczny
start learning
ancient
martwy, zmarły
start learning
dead
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
start learning
famous
He's the most famous specialist.
modny
W tym sezonie modne są czerwień i zieleń.
start learning
fashionable
Red and green are very fashionable this season.
częsty
Częste zmiany na stanowisku prezesa nie są dobre dla firmy.
start learning
frequent
Frequent changes on the position of CEO are not beneficial for the company.
bohaterski
start learning
heroic
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
start learning
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
ważny
start learning
important
skórzany
start learning
leather
głośny
start learning
loud
męski
start learning
male
dziwny
Marek jest bardzo dziwny
start learning
strange
Mark is very odd.
osiągnięcie, dokonanie
start learning
achievement
ilość, kwota
start learning
amount
przepraszać
start learning
apologise
pancerz, zbroja
start learning
armour
bitwa, walka
start learning
battle
koralik, kulka
start learning
bead
ptak
start learning
bird
zdmuchnąć
start learning
blow away
bransoletka
start learning
bracelet
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
start learning
career
He had a wonderful career in front of him.
gonić, polować
start learning
chase
dzieciństwo
start learning
childhood
moneta
start learning
coin
rywal, uczestnik
start learning
contestant
krowa
Krowy pasą się na łące.
start learning
cow
The cows are grazing in the meadow.
krach, awaria; wypadek
start learning
crash
odcinać, rozłączać
start learning
cut off
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
start learning
death
Why are people afraid of death?
pustynia
start learning
desert
zniknąć
start learning
disappear
uciekać
Rabusie uciekli już z miejsca przestępstwa.
start learning
escape
The robbers have already fled the scene of the crime.
istnieć, egzystować
start learning
exist
wyprawa
start learning
expedition
spadać
start learning
fall
zasypiać
start learning
fall asleep
strach
start learning
fear
zapominać
start learning
forget
rząd
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
start learning
government
The government announced another tax increase.
ukończyć studia
start learning
graduate
dorastać
start learning
grow up
bohater
start learning
hero
bić, uderzyć
start learning
hit
badać, prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
zapraszać
start learning
invite
to nie ma znaczenia
start learning
it doesn’t matter
skakać
start learning
jump
zabić
start learning
kill
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
start learning
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
leżał
start learning
lay (past simple)
piorun, błyskawica
start learning
lightning
północ
start learning
midnight
góra
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
start learning
mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
sąsiad
start learning
neighbour
nieważne
start learning
never mind
hałas, szum
start learning
noise
koczownik, nomad
start learning
nomad
jeszcze raz
start learning
once more
busz
start learning
outback
malarz
Malarz tego dzieła jest nieznany.
start learning
painter
The painter of this work is unknown.
obraz
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
start learning
painting
Thieves stole a very precious painting from the museum.
zdać egzamin
start learning
pass an exam
więzienie
start learning
prison
osiągać; dotrzeć
start learning
reach
związek
Nasz związek od samego początku nie był łatwy.
start learning
relationship
Our relationship from the very beginning wasn't easy.
pamiętać
start learning
remember
wielokrotnie, nieraz
start learning
repeatedly
wracać
start learning
return
ryk; grzmot
start learning
roar
napad, rozbój
start learning
robbery
brytyjska Królewska Marynarka Wojenna
start learning
Royal Navy
odpady
start learning
rubbish
pochwa (np. na miecz)
start learning
scabbard
cień, odcień
start learning
shade
potrząsać
start learning
shake
dzielić, współużytkować
start learning
share
rekin; oszust
start learning
shark
strzelać
start learning
shoot
chrapać
start learning
snore
duch, dusza
start learning
spirit
poddawać się
start learning
surrender
ogon
start learning
tail
trikorn, kapelusz tójgraniasty
start learning
tricorne
podczas
start learning
while
świadek
start learning
witness
bać się, martwić
start learning
worry
przodek
start learning
ancestor
uderzać, trzasnąć
start learning
bang
komórka
start learning
cell
lokówki
start learning
curling irons
gruczoły
start learning
glands
fryzura, uczesanie
start learning
hairstyle
ciepło
start learning
heat
puder, proszek
start learning
powder
wędka, kij
start learning
rod
korzeń
start learning
root
łój, sebum
start learning
sebum
szyb; dyszel
start learning
shaft
szpiczasty
start learning
spiky
kosmyk (włosów)
start learning
strand
Średniowiecze
start learning
the Middle Ages
pułapka
start learning
trap
modny, trendy
start learning
trendy

You must sign in to write a comment