English, EngExpl New 2.8

 0    82 flashcards    kajkaxd360
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
za granicą
start learning
abroad (adv)
plaża
start learning
beach (n)
cierpiący na chorobę lokomocyjną
start learning
carsick (adj)
autokar
start learning
coach (n)
wybrzeże
start learning
coast (n)
cel podróży
start learning
destination (n)
wskazówki dotyczące drogi
start learning
directions (n pl)
prom
start learning
ferry (n)
obcy, z innego kraju
start learning
foreign (adj)
wesołe miasteczko
start learning
funfair (n)
plan podróży
start learning
itinerary (n)
wakacje zorganizowane
start learning
package holiday (n)
pasażer
start learning
passenger (n)
basen
start learning
pool (n)
kurort; ośrodek wypoczynkowy
start learning
resort (n)
sceneria, krajobraz
start learning
scenery (n)
cierpiący na chorobę lokomocyjną
start learning
seasick (adj)
brzeg
start learning
shore (n)
zwiedzanie
start learning
sightseeing (n)
statek kosmiczny
start learning
spaceship (n)
bilet wieloprzejazdowy
start learning
travelcard (n)
podziemie; metro
start learning
underground (n)
z góry
start learning
in advance (phr)
nad, powyżej
start learning
above (prep)
lubiący przygody, odważny
start learning
adventurous (adj)
alternatywa
start learning
alternative (n)
plan, ustalenie
start learning
arrangement (n)
przygotowywać posiłki dla
start learning
cater for (phr)
wiek, stulecie
start learning
century (n)
wyzwanie
start learning
challenge (n)
wybór
start learning
choice (n)
powszechny, pospolity
start learning
common (adj)
ambitny, konkurencyjny
start learning
competitive (adj)
róg
start learning
corner (n)
kreatywność
start learning
creativity (n)
projektant
start learning
designer (n)
zniżka
start learning
discount (n)
krawędź, brzeg, skraj
start learning
edge (n)
zabawiać
start learning
entertain (v)
pomieszczenie, obiekt
start learning
facility (n)
cecha
start learning
feature (n)
wstępny
start learning
introductory (adj)
żartować
start learning
joke (v)
długość
start learning
length (n)
nie móc się doczekać
start learning
look forward (phr)
księżyc
start learning
moon (n)
ośmiornica
start learning
octopus (n)
proponować, oferować
start learning
offer (v)
opcja, możliwość
start learning
option (n)
własny
start learning
own (adj)
skrzynka pocztowa
start learning
post box (n)
poczta
start learning
post office (n)
zamiar, cel
start learning
purpose (n)
królik
start learning
rabbit (n)
najnowszy, niedawny
start learning
recent (adj)
reprezentacja; zażalenie
start learning
representation (n)
wynik, rezultat
start learning
result (n)
zmysł, poczucie; sens
start learning
sense (n)
miejsce, przestrzeń
start learning
space (n)
kwadrat; plac
start learning
square (n)
znaczek
start learning
stamp (n)
sukces, powodzenie
start learning
success (n)
udany
start learning
successful (adj)
odpowiedni (dla)
start learning
suitable (to/for) (phr)
opalać się
start learning
sunbathe (v)
opalenizna
start learning
suntan (n)
badanie, ankieta
start learning
survey (n)
lekki; nieważki
start learning
weightless (adj)
jesion; popiół
start learning
ash (n)
wrzący
start learning
boiling (adj)
bulgotać, wrzeć
start learning
bubble (v)
garb, wypukłość
start learning
bulge (n)
szczelina, szpara
start learning
crack (n)
krater, wyrwa
start learning
crater (n)
łoś
start learning
elk (n)
gejzer
start learning
geyser (n)
magma
start learning
magma (n)
stopiony
start learning
melted (adj)
błoto, muł
start learning
mud (n)
wstawać, wschodzić
start learning
rise (v)
wystrzelić do
start learning
shoot into (phr v)
źródła; sprężyny
start learning
springs (n pl)

You must sign in to write a comment