english challenge Ph.D. 12/04/2013 part.3

 0    100 flashcards    karollopacinski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
roczny
start learning
annual
miejsca przeznaczenia
start learning
destinations
spostrzeżenie
start learning
insight, observation
udzielać informacji zwrotnej, sprzężenie zwrotne, opinia
start learning
feed-back
przedkładać, przedstawić, zgłaszać, proponować
start learning
submit
szeroki zakres
start learning
broad range
sprawy
start learning
issues
krytyka
start learning
criticism
pochwały
start learning
accolades
jako całość
start learning
taken as a whole
przyczyniać się
start learning
contribute
społeczność, wspólnota
start learning
community
zachęcać, podudzać, popierać, dopingować
start learning
encourage
zaangażowanie
start learning
engagement
co ciekawe
start learning
interestingly
wykraczać poza
start learning
extending beyond
konkurent
start learning
competitor
ankieta, sondaż
start learning
poll
recenzja
start learning
review
ludzie są bardziej skłonni
start learning
people are more likely
zwolennik
start learning
supporter
sprawa, cel, przyczyna
start learning
cause
technologiczny
start learning
technological
zaangażowanie
start learning
involvement
umożliwiający, pozwalający
start learning
enabling
uczestnicy
start learning
participants
uczestniczyć
start learning
participate
nagroda
start learning
prize, award
zatytułowany
start learning
entitled
prosić
start learning
ask
mniej oczywiste
start learning
less obvious
a nawet
start learning
and even
poddać analizie, przedstawić sprawę
start learning
submit
ocenione
start learning
evaluated
jury
start learning
panel of judges
przesłać, wysłać
start learning
upload
określić, ustalić
start learning
determine
ostateczny, końcowy, najważniejszy, jedyny w swoim rodzaju
start learning
ultimate
poczucie
start learning
sense
własność
start learning
ownership
zwiększone zaangażowanie
start learning
increased engagement
z powodzeniem
start learning
successfully
złożyć, przedłożyć, dostarczyć np. dokumenty
start learning
submit
przesłanie, misja
start learning
message
dopuszczeni
start learning
allowed
przystąpić, dołączyć, spotkać się
start learning
join
wniosek, podanie
start learning
application
wniosek
start learning
conclusion
przepis
start learning
recipe
pomimo że
start learning
although
wygodny
start learning
comfortable
przygotowywać się do czegoś
start learning
to prep for sth
zdanie, opinia
start learning
opinion, view
przeczucie
start learning
feeling
leczenie
start learning
treatment
zdrowy tryb życia
start learning
healthy living
wygoda, udogodnienie, zaleta
start learning
convenience
koncentrować się na, skupić się na
start learning
focus
móc coś
start learning
be able
wprowadzić (kod)
start learning
enter
wybrane
start learning
selected
otrzymany, dostany
start learning
received
przedstawiać
start learning
feature
podobnie
start learning
similarly
w tym, włączając w to
start learning
including
zawody, konkurs
start learning
competition
połączenie
start learning
conjunction
wędkarz
start learning
fisherman
poszczególny
start learning
each
bawić
start learning
entertain
użytkować, eksploatować
start learning
utilize, exploit
zarówno (opinia zarówno moja jak i twoja)
start learning
both
zapierający dech w piersiach
start learning
breathtaking
zachęcać
start learning
encouraged
przedstawić
start learning
submit
znaczny, znaczący
start learning
considerable
oczywisty
start learning
obvious
udostępniać
start learning
make available
dodatkowo
start learning
in addition, additionally
zasady
start learning
policies, rules
rodzicielskie
start learning
parental
wytyczne, wskazówki
start learning
guidelines
zainteresowany, zatroskany, zaangażowany
start learning
concerned
w przygotowaniu
start learning
in preparation
uwalniać
start learning
release
podejście, metoda
start learning
approach
nazywane
start learning
referred
alternatywna
start learning
alternative
temat
start learning
subject, topic
mnożyć, mnogi
start learning
multiple
przyzwyczajenie
start learning
habit
wyłączność
start learning
exclusiveness
wyłączny
start learning
exclusive
zbiór
start learning
set
pomimo że
start learning
while
cenny, wartościowy
start learning
valuable
praktyki, zwyczaje, sposoby postępowania
start learning
practices
dokładny, szczegółowy
start learning
detailed, exact, accurate
dobre samopoczucie
start learning
wellness
zwierzę domowe
start learning
pet

You must sign in to write a comment