English at Work - zdania 00 - 10

 0    35 flashcards    FIE1066
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Thanks for joining me at my presentation.
start learning
Dziękuję za przyjście na moją prezentację.
I’ve spent several years working in sales.
start learning
Spędziłem kilka lat pracując w sprzedaży.
I think things are going wrong now.
start learning
Uważam, że teraz sprawy źle się mają.
I tried my best.
start learning
Starałem się jak mogłem.
See what I mean.
start learning
Rozumiesz co mam na myśli.
You’re no exception.
start learning
Nie jesteś wyjątkiem.
I’ve almost had enough.
start learning
Prawie już mam dosyć.
Hold tight please!
start learning
Trzymać się mocno!
You’ll be fine.
start learning
Nic Ci się nie stanie.
I did it on my own.
start learning
Zrobiłam to sama.
Nothing comes to my mind.
start learning
Nic nie przychodzi mi na myśl.
What exactly made you apply for this job?
start learning
Co właściwie skłoniło Cię, żeby ubiegac się o tę pracę?
Why don’t you try swimming?
start learning
A może spróbujesz popływać?
I was just about to say that.
start learning
Właśnie miałem to powiedzieć.
I’m going to have to go.
start learning
Zaraz będę musiał wyjść.
I’ve made up my mind about you.
start learning
Podjąłem decyzję co do Ciebie.
I don’t think we’ve met.
start learning
Nie sądzę byśmy się (wcześniej) spotkali.
I’ve just joined the team.
start learning
Dopiero co zaczęłam tu pracować.
Have you worked here long?
start learning
Długo tu pracujesz?
Let’s get together sometime.
start learning
Spotkajmy się kiedyś.
Can you do lunch tomorrow?
start learning
Czy dasz radę spotkać się na lunch jutro?
Did he indeed?
start learning
Czy rzeczywiście to zrobił?
You misunderstood me.
start learning
Źle mnie zrozumiałeś.
Everything has worked out well.
start learning
Wszystko skończyło się dobrze.
I keep needing to...
start learning
Ciągle muszę...
I was wondering if you could...
start learning
Tak sobie myślałem czy mogłabyś...
Who does she think she is?
start learning
Kim ona sobie wyobraża, że jest?
The printer seems to be working well.
start learning
Wydaje się, że drukarka działa dobrze.
I can handle this.
start learning
Dam sobie z tym radę.
I bet...
start learning
Założę się...
I’ll never change my mind about this.
start learning
Nigdy nie zmienię zdania co do tego.
I’ll deal with this.
start learning
Zajmę się tym.
Please come this way.
start learning
Proszę pójść tędy.
I was meant to receive it today.
start learning
Miałem to otrzymać dzisiaj.
Do you have something else in this range?
start learning
Macie coś innego z tej serii?

You must sign in to write a comment