English at Work

 0    100 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
A good example that comes to mind...
start learning
Dobrym przykładem, który przychodzi na myśl...
I'm particularly proud of...
start learning
Jestem szczególnie dumny z...
Can I make a suggestion?
start learning
Czy mogę coś zasugerować?
Hello, I don't think we've met
start learning
Witam, nie sądzę że się poznaliśmy
I've just joined the team
start learning
Właśnie dołączyłam do zespołu
Have you worked here long?
start learning
Długo już tu pracujesz?
I was wondering if you could do something for me...
start learning
Zastanawiałem się, czy mógłbyś coś dla mnie zrobić...
Would you be able print out a file for me?
start learning
Czy byłbyś w stanie wydrukować plik dla mnie?
Could I have it within ten minutes please?
start learning
Czy mogę mieć to w ciągu dziesięciu minut, proszę?
Could you possibly help me with the printer?
start learning
Czy mógłbyś ewentualnie pomóc mi z drukarką?
Would you mind writing your email later?
start learning
Czy miałbyś coś przeciwko napisaniu tego maila pozniej?
Is there anything I can do?
start learning
Czy jest coś co moge zrobic?
Let me help
start learning
Pomogę
Can I give you a hand?
start learning
Czy mogę Ci pomóc?
Give me a shout if you need anything
start learning
Krzyknij, jeśli bedziesz czegoś potrzebować
I'm really sorry to hear that
start learning
Przykro mi to słyszeć
That's totally unacceptable
start learning
To jest całkowicie nie do przyjęcia
It must have been very inconvenient for you
start learning
To musiało być bardzo niewygodne dla Ciebie
You have my word that we will sort this out
start learning
Masz moje słowo, że będziemy to rozwiązywać
And we could include some of our latest-edition imitation oranges to make up for the inconvenience
start learning
I w ramach zadośćuczynienia moglibyśmy dołączyć niektóre z naszych pomarańczy z ostatniej edycji
I promise you, it won't happen again
start learning
Obiecuję ci, że to się więcej nie powtórzy
You were in a difficult situation and you handled it well
start learning
Byłaś w trudnej sytuacji i poradziłaś sobie z nią
Great job. I'm really impressed
start learning
Dobra robota. Jestem naprawdę pod wrażeniem
I just want to make sure that...
start learning
Chcę się tylko upewnić, że...
Could you possibly clarify...
start learning
Czy ewentualnie mógłbyś wyjaśnić...
I just want to check...
start learning
Chcę po prostu sprawdzić...
Just to be absolutely clear...
start learning
Aby być całkowicie jasnym...
One thing I wasn't sure of was...
start learning
Jedno czego nie byłem pewny to...
Well, I'm not so sure about that...
start learning
Cóż, nie jestem tego taki pewien...
I see your point but I actually think...
start learning
Rozumiem twój punkt widzenia, ale myślę...
Burning the candle at both ends
start learning
Wyczerpywać się totalnie (np. bardzo dużo pracować)
Doing overtime
start learning
Robić nadgodziny
Putting in the hours
start learning
Spędzić nad czymś dużo pracy
Burning out
start learning
Wypalać (np. zawodowo)
Today I’m going to ...(and explain)
start learning
Dziś mam zamiar ... (I wyjaśnić)
I’ll start by...
start learning
Zacznę od...
Then I’m going to move on to discuss...
start learning
Potem mam zamiar przenieść się do dyskusji...
And finally...
start learning
I w końcu...
I'm a little bit concerned about...
start learning
Jestem trochę zaniepokojony...
You need to work on...
start learning
Musisz popracować nad...
Perhaps you should think about...
start learning
Być może powinieneś pomyśleć o...
Hello? Tip Top Trading. This is Anna speaking
start learning
Witam? Tip Top Trading. To mówi Anna
Hello Mrs Smith, how can I help you?
start learning
Witam Pani Smith, jak mogę pomóc?
Hello Mrs Smith, how are you?
start learning
Witam Pani Smith, jak się masz?
I'm really sorry, he's not available at the moment. Can I take a message?
start learning
Bardzo mi przykro, on nie jest w tej chwili dostępny. Czy mogę wziąć wiadomość?
I'm afraid he's busy - shall I ask him to call you back?
start learning
Obawiam się, że jest zajęty - Czy poprosić go, aby oddzwonił?
Thank you for calling, goodbye
start learning
Dziękuję za telefon, do widzenia
Thank you for your offer. But I'm really sorry, I won't be able to
start learning
Dziękuje za ofertę. Naprawdę mi przykro ale nie będę w stanie
I'm afraid it is against company policy...
start learning
Obawiam się, że jest to niezgodne z polityką firmy...
It wouldn't be appropriate.
start learning
To nie byłoby właściwe.
With regret, I'm going to have to say no
start learning
Z żalem, będę musiał powiedzieć nie
I'd like to place an order for...
start learning
Chciałabym złożyć zamówienie na...
We're going to need...
start learning
Będziemy potrzebować...
Could you send...
start learning
Czy mógłbyś wysłać...
Could we also have...
start learning
Czy możemy również mieć...
When can we expect to receive them?
start learning
Kiedy możemy się spodziewać, aby je otrzymać?
I think there's been a misunderstanding
start learning
Myślę, że było to nieporozumienie
There's been a bit of a mix-up
start learning
Było trochę zamieszania
Let me explain what happened
start learning
Pozwól mi wyjaśnić, co się stało
There are four items on the agenda today
start learning
Istnieją cztery punkty porządku dzisiejszych obrad
I would be most grateful if you could give me some help
start learning
Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł mi dać jakąś pomoc
Please could I ask you for some advice?
start learning
Proszę mógłbym prosić o radę?
I know you're busy but could you spare me a few minutes of your time please?
start learning
Wiem, że jesteś zajęty, ale może mógłbyś poświęcić mi kilka minut swojego czasu proszę?
Would you mind not doing that please?
start learning
Czy mógłbyś tego nie robić, proszę?
I’m afraid it’s against company policy
start learning
Obawiam się, że to niezgodne z polityką firmy
I’m afraid it’s not permitted
start learning
Obawiam się, że to nie jest dozwolone
Sorry to have to ask you this but...
start learning
Przepraszam, że pytam ale...
If you see a fire, raise the alarm
start learning
Jeśli pojawi się ogień, podnieś alarm
Walk calmly to your nearest fire exit
start learning
Idź spokojnie do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego
Meet at the fire assembly point
start learning
Spotykajmy się w alarmowym punkcie zborczym
No smoking on company premises
start learning
Zakaz palenia na terenie firmy
There's no need to panic
start learning
Nie ma powodów do paniki
Please leave the building and meet outside
start learning
Proszę opuścić budynek i spotkać się na zewnątrz
Use the stairs not the lift
start learning
Użyj windy nie schodów
Is anybody missing?
start learning
Czy kogoś brakuje?
Hello, I'd to check availability and prices for a room please
start learning
Witam, chciałabym sprawdzić dostępność i ceny pokoi
Does the price include breakfast?
start learning
Czy cena obejmuje śniadanie?
Are there any business facilities such as internet and wi-fi?
start learning
Czy są dostępne jakieś udogodnienia biznesowe, takie jak Internet i Wi-Fi?
I'd like to go ahead and make the reservation please
start learning
Chciałbym iść do przodu i dokonać rezerwacji proszę
I'm very disappointed with your service
start learning
Jestem bardzo rozczarowany obsługą
The standard of service is not good enough
start learning
Standard obsługi nie jest wystarczająco dobry
The room I booked did not meet my expectations
start learning
Pokój, który zarezerwowałem nie spełnia moich oczekiwań
I would like this matter resolved as quickly as possible
start learning
Chciałbym tę sprawę rozwiązać jak najszybciej
I would like to cancel my reservation and get a full refund
start learning
Chciałbym anulować rezerwację i uzyskać pełny zwrot pieniędzy
It's not appropriate to talk like that
start learning
To nie jest właściwe, aby tak mówić
Could we change the subject, please?
start learning
Czy możemy zmienić temat, proszę?
Can we keep our conversation professional, please
start learning
Możemy utrzymać naszą rozmowę profesjonalnie, proszę
My name is Anna. Can you spare a few minutes of your time?
start learning
Nazywam się Anna. Czy mógłby pan poświęcić kilka minut swojego czasu?
I’d like to tell you about our great...
start learning
Chciałbym opowiedzieć o naszym wspaniałym...
Thank you for your time. We hope to hear from you soon
start learning
Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję usłyszeć od ciebie szybko
What kind of price are you willing to pay?
start learning
Jaką cenę jesteś w stanie zapłacić?
I don't think we can go that low
start learning
Nie sądzę, że możemy zejść tak nisko
If you buy more stock I can offer you a bigger discount
start learning
Jeśli kupujesz więcej towaru mogę zaoferować większą zniżkę
I'll meet you half way
start learning
Spotkamy się w połowie drogi
I'm sorry to hear you're not happy with our price
start learning
Przykro mi słyszeć, że nie jesteś zadowolony z naszej ceny
Thank you for sparing the time to see us
start learning
Dziękuję za zużycie czasu, aby nas zobaczyć
I would be grateful if you could just sign the contract
start learning
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł po prostu podpisać umowę
Thank you. It was a pleasure doing business with you
start learning
Dziękuję Ci. To była przyjemność robić interesy z tobą
Together we can do this job really well
start learning
Razem możemy zrobić to zadanie bardzo dobrze
Let's discuss this so we can agree on a plan of action
start learning
Porozmawiajmy o tym, dzięki czemu uzgodnimy plan działania

You must sign in to write a comment