English 03

 0    77 flashcards    piotrbartman1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to introduce sth new
start learning
launch
to include
start learning
feature
kilka zmian
start learning
couple of updates
w domu
start learning
around the house
poza domem
start learning
out and about
zabytkowy urok
start learning
vintage variety
mąż-żywiciel
start learning
breadwinner husband
rodzina z jednym rodzicem
start learning
single-parent household
dzieci na utrzymaniu
start learning
dependent children
przerwa na macierzyństwo
start learning
break for maternity
dominujący model
start learning
dominant model
rodzina z dwiema zarabiającymi osobami
start learning
two-earner family
mężczyźni w wieku produkcyjnym
start learning
men OF working age
na rynku pracy
start learning
IN the labour market
udział kobiet
start learning
share of women
punkty procentowe
start learning
percentage points
pracować zawowdowo w domu
start learning
work FROM home
długo pracować
start learning
to work long hours
na całym świecie
start learning
the world over
spędzać czas na niepłatnej pracy
start learning
to spend time ON unpaid work
być normą
start learning
to be the norm
nieistotny
start learning
negligible
podzielony
start learning
segregated
zatrzymać się
start learning
to come to a halt
to niepokojące...
start learning
that is a worry
bez wyjątku
start learning
across the board
mniej wyraźny
start learning
less pronounced
promować na wyższe stanowiska
start learning
to promote to senior jobs
trudno jest o dokładne dane
start learning
figures are hard to come by
sprzyjający
start learning
congenial
nie dziwi, że...
start learning
it is no wonder that...
pracodawca wybierany przez kobiety
start learning
the employer of choice FOR so many women
popsuć coś
start learning
throw a spanner IN
reduced
start learning
cut back
wyjść bez szwanku
start learning
weather
kryzys
start learning
downturn
przewyższać liczbą
start learning
outnumber
wielkość zatrudnienia
start learning
payrolls BY
równowaga
start learning
parity
niepokojąca przepaść
start learning
vexing gap
w sferze płac
start learning
in pay
zauważalnie
start learning
noticeably
zalewać
start learning
to flood into
o połowę
start learning
halved
korzyść
start learning
gain
to reduce
start learning
tail off
średni
start learning
median
stały
start learning
persistent
w oświacie
start learning
in teaching
opieka zdrowotna
start learning
health care
praca w biurze
start learning
clerical work
opieka społeczna
start learning
social care
handel
start learning
sales
niedoreprezentowany
start learning
underrepresented
praca w fabrykach
start learning
production jobs
stanowiska kierownicze
start learning
managerial jobs
na najwyższych stanowiskach
start learning
at the senior end
rozrzucone/rozproszone dużo szerzej
start learning
spread far more widely
przewidziane dla mężczyzn
start learning
male preserves
z niskich kilkunastu
start learning
from the low teens
zdominowane przez mężczyzn
start learning
male-dominated
stolarz
start learning
carpenter
zmniejszać liczbę osób zatrudnionych
start learning
to reduce head count
dążyć do ratowania swoich rodzin
start learning
ride to the rescue pf their families
początek
start learning
onset of
deficyt
start learning
shortfall
podsycić zainteresowanie
start learning
to fuel interest
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wpasować się
start learning
to fit in with
uformować finanse
start learning
to line up finance
niedoinwestowany
start learning
undercapitalised
obrót
start learning
turnover
być na przegranej pozycji
start learning
to be at a disadvantage
to be ready to accept sth
start learning
to accommodate the comings and goings
complaining parents/narzekający rodzice
start learning
beef of working parents
zlecony
start learning
outsourced
przedłużanie/utrwalanie
start learning
perpetuating

You must sign in to write a comment