emWielka Brytania/2 - Reuters - the Global Agency

 0    70 flashcards    kejt
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
agencja prasowa
start learning
news agency
punkt sprzedaży
start learning
outlet
prenumerować coś
start learning
to subscribe to something
założyciel
start learning
founder
poczta gołębia
start learning
pigeon post
założyć agencję prasową
start learning
to set up a news agency
przekonać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to persuade somebody to do something
oddalony o lata świetlne
start learning
light years away
tradycyjna prasa drukarska
start learning
hot metal press
modny
start learning
fashionable
międzywojenny
start learning
interwar
przedwojenny
start learning
prewar
goniec, chłopiec na posyłki
start learning
office boy
dyrektor naczelny
start learning
managing director
wejść gdzieś
start learning
to step into something
Jane stepped into her Rolls-Royce.
podkładka
start learning
pad
blok
start learning
writing pad
powstrzymać kogoś przed czymś
start learning
to prevent somebody from something
kabel
start learning
wire
porzucić, opuścić
start learning
to desert
Jill deserted his motherland, and stlled down in Russia.
pracownicy
start learning
staff
paradować, afiszować się
start learning
to parade
dyrektor naczelny
start learning
chief executive
ograniczyć koszty
start learning
to cut costs
zakwaterować, pomieścić
start learning
to house
własność, nieruchomość
start learning
property
połączyć się z czymś
start learning
to merge with something
być notowanym na giełdzie
start learning
to be listed on the stock exchange
kodeks postępowanie
start learning
code of conduct
zaciekle, zażarcie
start learning
fiercely
Reuters has been fiercely proud of its independence.
obligacja, obowiązek
start learning
obigation
bez uprzedzeń, bezstronny
start learning
free from bias
Reporters are obligated to be free from bias.
udział
start learning
share
posiadać
start learning
to own
kapitał akcyjny
start learning
stock
jednostka, osoba
start learning
individual
czuć się odpowiedzialnym za coś
start learning
to feel responsible for something
przynosić komuś korzyść
start learning
to benefit somebody
pewność, solidność
start learning
reliability
dążenie, aspiracja
start learning
aspiration
zobowiązać się/kogoś do czegoś
start learning
to commit oneself/somebody to something
The Reuters Code of Conduct commits its staff to provide people with the ability to analyze what is happening.
podręcznik, przewodnik
start learning
handbook
zmyślać, fabrykować
start learning
to fabricate
plagiatować
start learning
to plagiarise
łapówka
start learning
bribe
dotkniety
start learning
affected
Talking to people relly affected by the stories can earn journalist more respect.
naruszenie, pogwałcenia
start learning
violation
There are many cases of violations of the international norms.
ku pamięci
start learning
in memoriam
strefa działań wojennych
start learning
war zone
nękanie, dręczenie
start learning
harassment
zastraszać, wymuszać
start learning
to intimidiate
przeszkadzać w czymś
start learning
to interfere with something
załoga, zespół
start learning
crew
śródmieście
start learning
downtown
zająć się czymś
start learning
to cover something
Reuters journalist was killed while covering clashes in Bangkok.
starcie, utarczka
start learning
clash
zniknąć, zaginąć
start learning
to go missing
This year a couple of reporters have gone missing in Syria.
wywiązać się, nastąpić na skutek
start learning
to ensue
dać sobie z czymś spokój
start learning
to walk away from something
nie do przyjęcia
start learning
unacceptable
wartość podstawowa
start learning
core value
bezstronność
start learning
impartiality
zajmować się czymś
start learning
to engage with something
wskazówki
start learning
guidance
prowadzić coś, zajmować się czymś
start learning
to handle something
delikatna kwestia
start learning
sensitive issue
nadchodzący
start learning
upcoming
bieda na wsi
start learning
rural poverty
konkurencyjny
start learning
competitive
precyzja
start learning
accurancy

You must sign in to write a comment