egzamin ustny

 0    56 flashcards    karolbieschke
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przepraszam czy może pani powtórzyć pytanie?
start learning
Sorry could you repeat the question?
przepraszam nie usłyszałem
start learning
I'm sorry I did not hear that
słucham
start learning
pardon?
czy mółby pan powtórzyc
start learning
could you say that again, please?
czy może pan wytłumaczyc mi, co to słowo znaczy?
start learning
Could you explain this word to me?
przepraszam, co znaczy "emblazment"
start learning
Sorry, what does "emblazment"
nie jestem pewien - czy to znaczy...?
start learning
I'm not sure - I understand ...?
Co dokładnie ma pan na myśli
start learning
What exactly do you mean
Przepraszam czy może pan to wytłumaczyc
start learning
I'm sorry could you explain that
Przepraszam, chyba nie do końca rozumiem, co ma Pan na myśli
start learning
Sorry, you do not quite what do you mean
Dobre/interesujące pytanie
start learning
That's a Good / an interesting question
niech pomyślę
start learning
let me think
trudno powiedziec
start learning
its hard to say really
Nie jestem pewien do końca pewien, ale myslę że
start learning
I'm not quite sure, but I think/believe
przepraszam, że przeszkadzam, ale...
start learning
Sorry to interrupt, but...
czy mogę przerwać?
start learning
May I interrupt?
czy mogę coś dodać?
start learning
May I add something?
musimy omówic
start learning
we have to discuss
czy możemy teraz to omówić?
start learning
Can we talk about it now?
Cieszę się, że tu jesteś. Musimy porozmawiać.
start learning
I'm glad you're here. We need to talk.
czemu nie mielibysmy
start learning
why don't we
czemu by nie?
start learning
why not?
więc zamiast... moglibyśmy
start learning
So instead of ... we could
myślę że powinniśmy
start learning
I think we should
na twoim miejscu
start learning
If i were you, i would
oczywiście
start learning
of course
w porządku tak zróbmy
start learning
ok, let's do that
zgadzam się
start learning
I agree
też tak myślę
start learning
I think so too
nie mam nic przeciwko temu
start learning
That's fine with me.
rozumiem co masz na myśli, ale
start learning
I see what you mean, but
przykro mi ale zupełnie sie nie zgadzam
start learning
I'm afraid but I don't agree at all
nie jestem co do tego przekonana
start learning
I'm not convinced about it
nie wydaje mi się że jest to najlepszy pomysł/rozwiązanie/sugestia
start learning
I do not think that is the best idea / solution / suggestion
ale co zrobimy/co będzie jeśli...?
start learning
but what we do / what if ...?
wcale nie jestem taki/ taka pewny
start learning
I'm not so sure
czy jesteś pewny, że to dobre rozwiązanie?
start learning
are you sure it's the right thing to do?
jestem pewien ze lepiej bedzie
start learning
I am sure it's better to
myslę, że najlepszy pomysł to
start learning
I think the best idea would be
moim zdaniem
start learning
in my opinion
jeśli chcesz znać moje zdanie to
start learning
if you ask me
najpierw możemy a potem/następnie
start learning
First we can ... and then/next
Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to...
start learning
The first thing to do is...
Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży.
start learning
Let's hope it will all turn out right
już nie mogę się doczekac
start learning
I can not wait to start
możliwe, że
start learning
it's possible the
to może (nie) być najlepszy pomysł
start learning
it might (not) be the best idea
Im może się to nie spodobać.
start learning
The may not like it.
czy moglibysmy...?
start learning
coluld we ...?
czy uwazasz ze moglibysmy
start learning
do you think we could
czy mogę
start learning
may
czy nie było by problemem gdybyśmy (coś zrobili)
start learning
would it be ok if we (do something)
dobrze, w takim razie najpierw możemy... a potem...
start learning
ok, so we can ... first, and then...
Zróbmy to na mój/twój sposób, dobrze?
start learning
Let's do it on my / your way, ok?
w takim razie zgódzmy się na...
start learning
so let's agree on
dobrze, skoro nalegasz
start learning
well, if you insist

You must sign in to write a comment