Eeastern Treasure 4 v1

 0    209 flashcards    tmk794
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osobno
start learning
apart
siniaki
start learning
bruises
aby oddzielić ziarno od plew
start learning
to separate the wheat from the chaff
przemawiać do kogoś
start learning
appeal to somebody
skomplikowany
start learning
complex
kula ziemska
start learning
globe
nieistotny
start learning
irrelevant
obiektyw/soczewka/lupa
start learning
lens
życie
start learning
lifetime
mianowicie
start learning
namely
równolegle
start learning
parallel
szczególny
start learning
particular
wszczynać kłótnie
start learning
to pick a quarrel
rozebrać budynek
start learning
to pull down
odrzucać
start learning
reject
związane z
start learning
related to
zdalne sterowanie
start learning
remote control
rzeźbiarz
start learning
sculptor
samolubny
start learning
selfish
wierzchołek góry lodowej
start learning
tip of the iceberg
trójkąt
start learning
triangle
znaleźć swoją drogę gdzieś
start learning
to find one's way somewhere
odpowiedzialny (za)
start learning
in charge (of)
odróżnić
start learning
to tell apart
ograniczony umysłowo
start learning
narrow-minded
Zapisy historyczne
start learning
historical records
opiekować się
start learning
to look after
dzisiejszy, dzisiejszych czasów
start learning
present-day
narzucać coś komuś
start learning
to impose sth on sb
na pewno coś robisz
start learning
you must be doing sth
Gdybym ..., Gdybym miał (coś zrobić), A gdybym tak...
start learning
Were I to...
... Przyszłe
start learning
... to come
aż, tylko
start learning
as... as...
powinniśmy zrobić czegoś
start learning
ought to do sth
Uważa się, że on
start learning
he is thought to
nie mieć szans
start learning
to stand no chances
znajomy
start learning
an acquaintance
przodek
start learning
an ancestor
starożytny
start learning
ancient
doceniać
start learning
to appreciate
aprobować
start learning
to approve of
gwarantować
start learning
assure
goryl
start learning
bodyguard
powodować
start learning
to bring about
wymagać, potrzebować
start learning
to call for
wymyślić, wpaść
start learning
to come up with
zatrzymać
start learning
detain
chociaż
start learning
even though
zbadać
start learning
explore
lubić bardzo, przepadać za
start learning
to be fond of
poznać kogoś (lepiej)
start learning
to get to know somebody
zdołać przekazać informacje
start learning
to get the message across
winny
start learning
guilty
lgnąć do, nie chcieć się pozbyć
start learning
to hang on to
domowy
start learning
home-made
gospodarz
start learning
host
W wielu aspektach/pod wieloma względami
start learning
in many respects
szkoda
start learning
an injury
trwały
start learning
lasting
błędnie wziąć za
start learning
to mistake for
pomieszać
start learning
to mix up
bratanek
start learning
a nephew
dziwny
start learning
odd
przeciwnik
start learning
opponent
odmówić
start learning
to refuse
krewny/względny
start learning
relative
skutkować
start learning
to result in
żeberka
start learning
ribs
rzeźba
start learning
sculpture
popisać się
start learning
to show off - prove they are brave
dotychczas
start learning
so far
pomnik
start learning
a statue
podlegać
start learning
to be subject to stress
powierzchowny
start learning
superficial
płynąć pod prąd
start learning
to swim against the stream
wyjątkowy
start learning
unique
wszechświat
start learning
universe
niechętny
start learning
unwilling
niegodne
start learning
unworthy of
różny
start learning
various
Ostrzeżenie
start learning
a warning
patrzeć z góry, pogardzać
start learning
to look down on
TO CZY zdam
start learning
Whether I will pass
do kogoś (do czyjegoś domu)
start learning
to somebody's place
uwierzyć że coś...
start learning
to belive sth to
mój (forma mocna)
start learning
mine
cierpią na
start learning
suffer from
ledwo
start learning
barely
koc
start learning
blanket
wiadro
start learning
bucket
wyzwać kogoś do
start learning
to challenge
policzek
start learning
cheek
obowiązkowy
start learning
compulsory
beton
start learning
concrete
wydatnie
start learning
considerably
nabożeństwo
start learning
devotion
zniekształcać
start learning
distort
nurkować
start learning
dive
spotkać, napotkać, natknąć się
start learning
to encounter
nie zostać ukaranym za
start learning
to get away with
napaść (na bank, pociąg)
start learning
to hold up / to rob
wprost przeciwnie
start learning
on the contrary
uciekać się do
start learning
to resort to
wymazać z powierzchni ziemi (np gatunek)
start learning
to wipe out
przeprosić za
start learning
to apologize for
tuż za rogiem
start learning
round the corner
eksplodować (o bombie)
start learning
to go off
sprostać (np oczekawianiom
start learning
to live up to
przestarzały
start learning
out of date
nie o to chodzi
start learning
that's not the point
w głębokim śnie
start learning
fast asleep
wyczerpany
start learning
exhausted
ssak
start learning
mammal
bieda, łobuzerka
start learning
mischief
drzemka
start learning
nap
zaniedbanie
start learning
neglect
sprzeciwiać się
start learning
oppose
sowa
start learning
owl
szczyt
start learning
peak
par/ człowiek równy rangą
start learning
peer
stos
start learning
pile
polityk
start learning
politician
lokal
start learning
premises
zasada
start learning
principle
przetwarzać
start learning
to process
odwołać
start learning
to recall
ulga
start learning
relief
ryzyko
start learning
risk
szukać
start learning
to seek
rozstrzygać
start learning
settle
wzdychać
start learning
to sigh
lepszy, wyższy rangą, przełożony
start learning
superior
skarb
start learning
a treasure
zupełny, absolutny, całkowity
start learning
utter
Znany
start learning
well-known
mądrość
start learning
wisdom
zależeć od, być w czyjejś gestii, być czyjąś sprawą
start learning
to be up to
... Przed nami, przyszłe, mające nastąpić
start learning
... to come
mniej ... niż...
start learning
less... than...
tak... jak...
start learning
so/as... as...
lodowato, bardzo zimno
start learning
ice-cold, very cold
..., czyli
start learning
..., that is
aby nie...
start learning
not to...
uważać, zważać na
uważaj na słowa
start learning
to mind
Mind your words
po kostki
start learning
ankle-deep
śnieżnobiały, biały jak śnieg
start learning
snow-white
niebieski jak niebo
start learning
sky-blue
o rozmiarach kota
start learning
cat-size
na szczeblu państwowym
start learning
state-level
podobny do wojska
start learning
army-like
jedna dziesiąta
start learning
one-tenth
odpyskować
start learning
to answer back
nadawać się (do zawodu)
start learning
to be cut out for
ponosić winę za coś
start learning
to be to blame for sth
przeprowadzić (np. experyment)
start learning
to carry out
chętny do zrobienia czegoś
start learning
eager to do sth
w świetnym humorze
start learning
in high spirits
trzymać się z dala od
start learning
to keep out of
zrozumieć, wywołać sens
start learning
to make out
maksymalnie wykorzystać
start learning
to make the most of
postanowić, mieć za cel
start learning
to set out to
odegrać się na kimś za coś
start learning
to take revenge on sb for sth
odebrać komuś oddech (stres, strach, zdziwienie)
start learning
to take sb's breath away
spróbować szczęścia
start learning
to try one's luck
połączyć kogoś (na numer wewn.)
start learning
to put sb through
ścigać kogoś
start learning
to be after sb
mieć przed sobą, mieć jeszcze coś "przejść"
start learning
to be in for
bez cienia wątpliwości
start learning
beyond a shadow of a doubt
zdrowy rozsądek
start learning
common sense
od góry do dołu
start learning
from top to bottom
wypuszczać (fajerwerki)
start learning
to let off (fireworks)
zrobić doby pożytek z
start learning
to make good use of
mieć sens
start learning
to make sense
natomiast, z drugiej strony
start learning
on the other hand
porzucić
start learning
to abandon
rzekomo
start learning
allegedly
zasadzka
start learning
ambush
rumienić
start learning
to blush
pochować
start learning
to bury
świętować
start learning
to celebrate
Cmentarz
start learning
a cemetery
gonić
start learning
to chase
zderzenie
start learning
clash
zgodny
start learning
consistent
przyczynić się
start learning
to contribute
tchórz
start learning
a coward
winowajca
start learning
culprit
pokonać
start learning
to defeat
Pamiętnik
start learning
a diary
pomniejszać, zmniejszyć
start learning
to diminish
obowiązek
start learning
duty
kupa, sterta, stos
start learning
heap
nieprzyzwoity
start learning
indecent
cudownie
start learning
miraculously
telefon komórkowy
start learning
a mobile phone
śmieszny
start learning
ridiculous
gruz
start learning
rubble
Próbka
start learning
a sample
z zastrzeżeniem
start learning
subject to
lekceważyć
start learning
to underestimate
dosyć
Jest dosyć pracowity
start learning
pretty
he is pretty hard working
ten pierwszy
start learning
the former
Ten drugi
start learning
the latter
mieć do czynienia z czymś
start learning
to have to do with
zapobiec kogoś od robienia czegoś
start learning
to prevent somebody from doing something
nie mieć szans zrobić czegoś
start learning
to stand no chances of doing sth
cokolwiek, co
start learning
anything that, anything which
ktoś, kto
start learning
somebody who, somebody that
nikt, kto
start learning
nobody who, nobody that

You must sign in to write a comment