Edukacja 2

 0    22 flashcards    bassiap
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy pamiętasz jak wyglądał Twój pierwszy dzień w szkole podstawowej.
start learning
Do yo remember what your first day at primary school was like?
Często spotykam kolegów ze szkoły po lekcjach.
start learning
I often meets my schoolmates after school.
Paul jest specjalistą w wygłaszaniu przemówień.
start learning
Paul is good at giving speeches.
Na uczelni jest ponad 5000 studentów z zagranicy reprezentujących 150 krajów.
start learning
There are over 5000 international students from 150 countries at the University.
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
start learning
Lara would like to be a teacher in the future.
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.
start learning
Students don't have to buy new textbooks.
Studenci mus. zą chodzić na wszystkie wykłady.
start learning
Students have to attend all lectures.
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
start learning
I learnt to count at the age of three.
Niestety Stefan oblał jeden z egzaminów.
start learning
Unfortunately, Steve failed one of the exams.
Ukończyłem uniwersytet w Oksfordzie w 2004 roku.
start learning
I graduated from the Oxford University in 2004.
Jaką masz metodę uczenia?
start learning
What are your learning habits?
Chciałabym nauczyć się tego pięknego wiersza na pamięć.
start learning
I'd like to learn this beautiful poem by heart.
Nasza praca domowa polega na zapamiętaniu 100 niemieckich słówek.
start learning
Our homework is to memorize 100 new German words.
Mój plan polega na zdaniu wszystkich egzaminów i wyjechaniu na wakacje.
start learning
My plan is to pass all exams and leave for holidays.
Obecnie coraz więcej uczniów wagaruje.
start learning
More and more pupils play truant these days.
Czytam książke po francusku, ale to jest bardzo trudne.
start learning
I'm reading a book in French, but it's very difficult.
Dziś wieczorem nie mogę wyjść, gdyż muszę się uczyć do egzaminu.
start learning
I can't go out tonight because I have to study for the exam.
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.
start learning
It's difficult to teach students with dyslexia.
Proszę nie pisać w książce.
start learning
Don't write in the books, please.
Kursy szkolenikowe dla nauczycieli są dostępne na terenie Anglii i Walii.
start learning
Teacher training courses are available in England and Wales.
Na jakim uniwersytecie studiujesz?
start learning
What university do you go to?
Czy wiesz coś o Australijskim systemie edukacji?
start learning
Do you know anything about Australian Education System?

You must sign in to write a comment