edukacja 2

 0    145 flashcards    dominika127
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
wyróżniać się w czymś
start learning
excel at sth
znaleźć odpowiednie słowa
start learning
find the right words
talent do czegoś
start learning
gift for sth
dobry w czymś
start learning
good at sth
pracowity
start learning
hard-working
niezdolny do zrobienia czegoś
start learning
incapable of doing sth
ciekawski
start learning
inquisitive
umiejętność zrobienia czegoś
start learning
ability to do sth
logiczne myślenie
start learning
logical way of thinking
motywować
start learning
motivate
Naturalna skłonność
start learning
natural inclination
zmotywowany
start learning
self-motivated
mieć problem z
start learning
struggle with
sumienny
start learning
studious
głód wiedzy
start learning
thirst for knowledge
komunikatywny
start learning
communicator
chętny / skłonny do współpracy
start learning
cooperative
bezstronny
start learning
fair-minded
fajny
start learning
fun to be with
lubiący zabawę
start learning
fun-loving
towarzyski
start learning
sociable
twardo stapac po ziemi
start learning
have one's feet on the ground
wiedzieć co jest najważniejsze
start learning
have one's priorities straight
zrównoważony
start learning
level-headed
wytrwały
start learning
persistent
cechy osobiste
start learning
personal qualities
popularny
start learning
popular
pozytywne podejście do życia
start learning
positive outlook on life
pewny siebie
start learning
self-confident
racjonalny
start learning
rational
mówić co się myśli
start learning
speak one's mind
sportowy
start learning
sporty
taktowny
start learning
tactful
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team-player
dobrze zorganizowany
start learning
well-organised
odczuć ulgę
start learning
be relieved
zdezorientowany
start learning
confused
sfrustrowany
start learning
frustrated
stracić panowanie nad sobą
start learning
lose one's temper
przestraszony
start learning
scared
przerażony
start learning
terrified
Podekscytowany
start learning
thrilled
ufność
start learning
trust
zasmucony
start learning
upset
wspierać
start learning
be supportive
krąg przyjaciela
start learning
circle of friend
nawiązać relacje
start learning
form relationships
interakcji z innymi ludźmi
start learning
interaction with other people
duszą towarzystwa
start learning
life and soul of the party
polegać na kimś
start learning
rely upon sb
wspomnienie
start learning
memory
zachować dobrą pamięć
start learning
keep a good memory
traci swoją pamięć
start learning
lose your memory
pamiętam czegoś w szczegółach
start learning
remember sth in detail
pamiętam / zapomnij zrobić czegoś
start learning
remember/forget to do sth
wylecieć komuś z pamięci
start learning
slip one's mind
podziwiać
start learning
admire
wydają się być
start learning
appear to be
doceniać
start learning
appreciate
Zakładamy
start learning
assume
Sądząc po czymś
start learning
based on / judging by sth
być uważanym za
start learning
be regarded as
ewidentnie
start learning
clearly
wywnioskować
start learning
conclude
wniosek
start learning
conclusion
polecić
start learning
recommend
potwierdzać
start learning
confirm
uważać kogoś za
start learning
consider sb to be
biorąc pod uwagę
start learning
considering
wziąć udział w dyskusji
start learning
contribute to a discussion
istotny
start learning
crucial
wahać się
start learning
hesitate
wydaje się,
start learning
it seems
mianować
start learning
nominate
nominat
start learning
nominee
zauważać
start learning
notice
punkt widzenia
start learning
point of view
dowieść
start learning
prove
dać sobie sprawę
start learning
realise
robić wrażenie
start learning
strike
sugerować
start learning
suggest
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
wszystko wskazuje na to że
start learning
the chances are that
nadrobienia czegoś
start learning
catch up on sth
sprawiać wrażenie
start learning
come across as sth
pozbyć się czegoś
start learning
do away with sth
wyremontować coś
start learning
do sth up
pozostawać w tyle
start learning
fall behind
zabierać się za
start learning
get on with
kontynuować
start learning
go on to
wręczyć
start learning
hand in
spędzać czas z
start learning
hang out with
oczekiwać
start learning
look forward to
proponować coś
start learning
put sth forward
składać coś na później
start learning
put sth off
wyruszył do
start learning
set off for
zaaranżować coś
start learning
set sth up
chłonąć
start learning
soak up
Dostęp do czegoś
start learning
access to sth
dokładnie
start learning
accurately
przylegający
start learning
adjoining
kapitał
start learning
asset
unikać robienia czegoś
start learning
avoid doing sth
brać udział w czymś
start learning
be involved in sth
obecny
start learning
current
zaszkodzić
start learning
do harm
dramatyczny
start learning
dramatic
dramatyzować
start learning
dramatise
włączyć kogoś do zrobienia czegoś
start learning
enable sb to do sth
spodziewać sb zrobić czegoś
start learning
expect sb to do sth
znajomy
start learning
familiar
znajomy
start learning
familiar
zapoznać
start learning
familiarise
znajomość
start learning
familiarity
spełnić czyjeś życzenie
start learning
fulfil one's wish
zainicjować
start learning
initiate
inspiracja
start learning
inspiration
zainspirowany
start learning
inspired by
nie przestawac coś robić
start learning
keep doing sth
leworęczny
start learning
left-handed
mańkut
start learning
left-hander
małoinwazyjne
start learning
minimally invasive
przestarzały
start learning
outdated
osobisty
start learning
personal
nadać cechy osobiste
start learning
personalise
osobiście
start learning
personally
nowina
start learning
piece of news
osiągnięcia własnego celu
start learning
reach one's goal
rozpoznawalny
start learning
recognisable
uznanie
start learning
recognition
rozpoznać
start learning
recognise
zastąpić
start learning
replace
reprezentować
start learning
represent
przełomowa praca
start learning
revolutionary work
restrukturyzacja
start learning
shake-up
zaskakująco
start learning
surprisingly
zamiana
start learning
swap
rozwiązania czegoś
start learning
tackle sth
mają tendencję do zrobienia czegoś
start learning
tend to do sth
zagrożenie
start learning
threat
naczynie
start learning
vessel
wizja
start learning
vision
wzrokowy
start learning
visual
wizualizowac
start learning
visualise

You must sign in to write a comment