Education / school

 0    118 flashcards    kathi85
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osiągnąć ambitny cel
start learning
achieve an ambition
aplikować o grant
start learning
apply for (a grant)
uczęszczać (np. do szkoły, do kościoła)
start learning
attend (a school)
career
start learning
career (option)
college
start learning
college
ambitny, zmuszający do rywalizacji
start learning
competitive
dowieść, dowodzić słuszności (np. teorii)
start learning
demonstrate
nabyć umiejętność
start learning
develop a skill
dyplom
start learning
diploma
śledzić karierę
start learning
follow a career
dostać (dobrze) znak / kwalifikacje
start learning
get (good) marks/qualifications
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
klasa, gatunek (np. produktu)
start learning
grade (A grade)
połowa semestru, przerwa semestralna
start learning
half-term break
oddać coś (praca domowa)
start learning
hand in (your) homework
dyrektor
start learning
headmaster
wysokie zarobki
start learning
high-earning
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
laboratorium
start learning
laboratory
uczyć się (umiejętności praktyczne)
start learning
learn (practical) skills
opuścić szkołę, rzucić szkołę
start learning
leave school
biblioteka (budynek)
start learning
library
życiowe umiejętności
start learning
life skill
grupa przedszkolna
start learning
playgroup
praktyczny
start learning
practical
szkoła podstawowa
start learning
primary school
profesja, zawód
start learning
profession
profesor
start learning
professor
dążyć do kariery
start learning
pursue a career
kwalifikacje
start learning
qualifications
dziennik (w szkole), rejestrować się
start learning
register
rejestracja, zgłoszenie, wpis
start learning
registration
powtarzać materiał (np. do egzaminu); poprawiać
start learning
revise
regulamin szkoły
start learning
school rule
nauka samodzielna
start learning
self-study
stawiać sobie za cel
start learning
set (your) sights on (a career)
dużo się uczyć
start learning
study hard
notować
start learning
take notes
przystępować do egzaminu
start learning
take an exam
mieć wolne
start learning
have/get/take time off (school)
kadencja, okres
start learning
term
Projektowanie architektury
start learning
Architectural Design
sztuka
start learning
Art
biologia
start learning
Biology
zarządzanie (kierunek studiów), przedsiębiorczość
start learning
Business Studies
chemia
start learning
Chemistry
projektowanie technologiczne
start learning
Design Technology
ekonomia
start learning
Economics
angielski
start learning
English
informatyka
start learning
Information Technology
łacina
start learning
Latin
matematyka
start learning
Maths
filozofia
start learning
Philosophy
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne (WF)
start learning
Physical Education
fizyka
start learning
Physics
nauki polityczne
start learning
Politics
religia
start learning
Religious Studies
rysunek techniczny
start learning
Technical Drawing
dostęp do internetu
start learning
access the Internet
kawiarenka internetowa
start learning
Internet cafe
klawiatura
start learning
keyboard
komórka
start learning
mobile phone
strona WWW
start learning
webpage
WWW (system informacyjny umożliwiający publikowanie informacji)
start learning
Word Wide Web
zdolny do
start learning
capable of
zaprojektowany do
start learning
designed for
rozdrażniony, znudzony (czymś)
start learning
fed up with
dobry w
start learning
good at
beznadziejny w
start learning
hopeless at
otwarty na
start learning
open to
dumny z
start learning
proud of
odnoszący się do tematu
start learning
relevant to
zmęczony czymś
start learning
tired of
zmartwiony czymś
start learning
worried about
przykuć, przykuwać czyjąś uwagę
start learning
catch sb's attention
starać się jak najlepiej
start learning
do (your) best
odrabiac lekcje
start learning
do homework
chodzić na kurs
start learning
do a course (in sth)
pisać test, zdawać test
start learning
do a test
zrobić doświadczenie
start learning
do an experiment
zaplanować pracę
start learning
do project work
prowadzić badania naukowe
start learning
carry out/do research
zyskac pewność siebie
start learning
gain confidence
wpaść w tarapaty
start learning
get into trouble
robić prezentację
start learning
give a presentation
mieć szansę
start learning
have an opportunity
psuć coś
start learning
make a mess of
zrobić błą
start learning
make a mistake
hałasować
start learning
make a noise
zrobić próbę
start learning
make an attempt
postarać się coś zrobić
start learning
make an effort
zdobywać przyjaciół
start learning
make friends
zrobić postęp
start learning
make progress
płacić za siebie
start learning
pay (your) way
otwierać firmę
start learning
run a business
używać technologii
start learning
use technology
obarczać winą za
start learning
blame sb for
wylecieć, wylatywać w powietrze; powiększyć
start learning
blow up (a building)
wzmacniać, poprawiać (np. zdrowie, siłę)
start learning
build up (a business)
nadrobić coś (np. zaległości w pracy, zaległości w spaniu) praca okresowa
start learning
catch up on (coursework)
radzić z
start learning
cope with
sporządzić, sporządzać (np. list, raport)
start learning
draw up (a plan)
wykonać coś (np. pracę)
start learning
get through (homework)
nalegać na
start learning
insist on
oczekiwać na coś z niecierpliwością
start learning
look forward to
sprzeciwiać się czemuś
start learning
object to
zapobiegać, z (skądś), od (czegoś)
start learning
prevent from
zniechęcać kogoś
start learning
put sb off
założyć, otworzyć (np. firmę, organizację)
start learning
set up (a business)
pokazać poprzez
start learning
show through
zaangażować kogoś, zakontraktować kogoś
start learning
sign sb up
upominać kogoś, udzielać komuś nagany
start learning
tell sb off
przypominać sobie coś
start learning
think of
odrzucić coś (np. ofertę, propozycję)
start learning
turn sth down
w tempie
start learning
at (your) own pace
na pamięć (np. nauczyć się czegoś)
start learning
by heart
sam, sama
start learning
on (your) own

You must sign in to write a comment