Education in Britain

 0    53 flashcards    angiee1589
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
twierdzenie, wypowiedź
start learning
statement.
pusty (o pojemniku, miejscu)
start learning
empty
zamiar, cel
start learning
purpose, (on purpose-specjalnie, rozmyślnie). At last I feel my life has some purpose
bezpłatne
start learning
gratuitous. Independent schools are gratuitous institutions.
bez powodu
start learning
gratuitously
zbędność
start learning
gratuitousness
za czymś), dalej/później niż / oprócz (w sensie negatywnym)
start learning
beyond. We stayed at the party beyond midnight.
przepisywać (lekarstwo)
start learning
prescribe
dotacja(. na badania naukowe)/ przyznawać, udzielać
start learning
grant
praca pisemna
start learning
assignement
szkoła z internatem
start learning
boarding school
konkurencyjny
start learning
competitive
szkoła średnia ogólnokształcąca)
start learning
comprehensive school
szkoła dzienna
start learning
school day
dyplom
start learning
diploma
efektywny
start learning
effective
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
zajęcia pozaszkolne
start learning
extra-curricular activities
związany z programem nauczania
start learning
curricular. What staff and curricular reforms can the city school system point to?
płatny
start learning
fee-paying
wychowawczyni
start learning
form tutor
wygłosić wykład
start learning
give/do a lecture
ocenić, ocena
start learning
grade
absolwentka
start learning
graduate
oddać(pracę nauczycielowei)
start learning
hand in
indywidualne podejście
start learning
individual approach
wiek w którym można przerwać naukę
start learning
leaving age
wykład
start learning
lecture
wykładowca
start learning
lecturer
szkoły utrzymywane przez państwo
start learning
maintained /state school
utrzymywać (finansowo np), (na tym samym poziomie)
start learning
maintain. We will just have to find a way to maintain our interest.
interes, zainteresowanie, odsetki
start learning
interest,
szkoła zawodowa
start learning
trade / vocational school
szkoła przygotowawcza
start learning
Preparatory School
wymagać
start learning
require
stypendium / dotacja
start learning
scholarship / grant
zdawać egzamin
start learning
take / sit an exam
technikum
start learning
technical school
szkolnictwo wyższe
start learning
higher education/ tertiary education
szkolnictwo ponadgimnazjalne
start learning
upper secondary education
dostarczać, zapewnić
start learning
supply, ensure, provide. Tea and coffee will be provided
obowiązkowy
start learning
compulsory
1. Tworzyć coś, sumować. 2. Wymyśleć coś
start learning
make up
podliwywać się
start learning
podliwywać upmake up to
wynagrodzić, nadrobić
start learning
make up for. I will try to make up for lost time.
osiągnąć, uzyskać (formalnie)
start learning
obtain (formally)
poświęcenie świdoma rezygnacja z czegoś)
start learning
We have to make sacrifices and go without expensive things
krytykować
start learning
criticize. He always publicly criticizes the way I look.
później, w dalszymciągu
start learning
later on. Or do you think she's got something to to find out later on
dowiedzieć się
start learning
learn, find out
z dala (from-z), z wyjątkiem
start learning
apart (from), z wyjątkiem
postrzegać coś
start learning
perceive something. The information may be perceived in a number of ways.
trudny, wymagający/ twardy, nieustępliwy
start learning
taugh. Don't be so tough with her

You must sign in to write a comment