education - edukacja

 0    118 flashcards    dorittka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osoba mająca równe szanse zdać lub oblać
start learning
a borderline candidate
ściągać podczas egzaminu
start learning
to cheat IN an exam
być najlepszym w klasie
start learning
to come top of your class
robić kurs czegoś
start learning
to do a course IN
odejść z uniwersytetu
start learning
to drop out of university
być w czymś bardzo dobrym
start learning
to excel at
być wydalonym ze szkoły
start learning
to be expelled from school
ocena
start learning
a grade
uczyć się na pamięć
start learning
to learn sth by heart
pobłażliwy nauczyciel
start learning
a lenient teacher
wynik
start learning
a mark
próbny egzamin
start learning
a mock exam
zdać egzamin śpiewająco
start learning
to pass an exam with flying colours
wagarować
start learning
to play truant
robić badania
start learning
to do research into
zakuwać, powtarzać do egzaminu
start learning
to cram for, to revise
zdobyć stypendium
start learning
to win a scholarship
bezczelność
start learning
insolence
przewodniczący klasy
start learning
class president
przerośnięte ego
start learning
an inflated ego
pierwszak (US)
start learning
freshman
pierwszy stopień naukowy
start learning
bachelor's degree
ćwiczenia
start learning
tutorial
docent
start learning
assistant professor, reader
akademik
start learning
Hall of Residence
dziekan
start learning
dean
egzamin końcowy
start learning
final examination
egzamin poprawkowy
start learning
resit
indeks
start learning
credit book
katedra (uniwersytecka)
start learning
chair
kierownik katedry
start learning
holder of a chair
kwatera
start learning
lodgings
męskie stowarzyszenie studentów
start learning
fraternity
mieszkanie jednopokojowe
start learning
bed-sitter
nauki humanistyczne
start learning
Arts
nauki ścisłe
start learning
science
naukowiec
start learning
scholar
praca semestralna
start learning
term paper
prace dorywcze
start learning
odd jobs
prodziekan
start learning
vice-dean
prorektor
start learning
vice principal, vice rector
rajd studencki
start learning
student rally
rektor
start learning
principal, rector
stołówka
start learning
canteen
stopień naukowy
start learning
degree
student studiów pierwszego stopnia
start learning
undergraduate student
student studiów drugiego stopnia
start learning
postgraduate student
studia wieczorowe
start learning
evening classes
studia zaoczne
start learning
extra-mural studies
stypendium
start learning
grant
szkoła pomaturalna
start learning
College of Further Education
szkoła przedmaturalna
start learning
Sixth Form College
wydział
start learning
department
wykład
start learning
lecture
wydział humanistyczny
start learning
faculty of arts
wydział nauk ścisłych
start learning
faculty of science
wyróżnienie
start learning
distinction
zadanie domowe
start learning
home assignment
związek studencki
start learning
students union
żeńskie stowarzyszenie studentów
start learning
sorority
wyższa szkoła pedagogiczna
start learning
Teachers Training College, college of Education
chodzić na wykłady
start learning
to attend lectures
mieć przyznane stypendium naukowe
start learning
to be awarded a scholarship
napisać pracę dyplomową
start learning
to write a thesis
opuszczać zajęcia
start learning
to stay away from classes
powtarzać rok
start learning
to stay down for another year
przystąpić do egzaminu
start learning
to sit an examination
robić dyplom
start learning
to do a degree IN
przyznać stopień naukowy
start learning
to award a degree
nie pójść na ćwiczenia
start learning
to skip a tutorial
wsadzić do kozy po szkole
start learning
put in detention after school
uczenie na odległość
start learning
distance learning
niegrzeczny uczeń
start learning
mischievous pupil
zwieszenie (ucznia w szkole)
start learning
suspension
dziko się zachowywać
start learning
to run riot
staż
start learning
placement
dostać się na staż do
start learning
to get a placement WITH
okryć szkołę niesławą
start learning
to heap infamy on the school
podstawowe przedmioty
start learning
core subjects
równość szans
start learning
equality of opportunity
dostanie się bez egzaminów
start learning
comprehensive schooling
ranking szkół
start learning
league tables
uwieczniać, utrwalać
start learning
to perpetuate
dwupoziomowy system
start learning
two-tier system
bogatsi
start learning
better-off
z dużymi dotacjami
start learning
well-endowed
biedniejsi
start learning
less well-off
education for all ages
start learning
lifelong/continuing education
nauczanie specjalne
start learning
special-need education
nauczyciel zatrudniony w kilku miejscach
start learning
peripatetic teacher
PTA
start learning
Parent-Teacher Association
opinia
start learning
feedback
szkic
start learning
draft
ciągła ocena
start learning
continuous assessment
uznawać zagraniczne kwalifikacje
start learning
to recognise foreign qualifications
stwarzający podziały
start learning
divisive
podział uczniów ze względu na poziom
start learning
streaming
kompleks niższości
start learning
inferiority complex
zaszufladkowani
start learning
labelled
zwiększyć naszą wiedzę
start learning
to increase our knowledge
położyć szczególny nacisk na
start learning
to place more emphasis on
ocenianie postępu
start learning
evaluating progress
szkoły zawodowe
start learning
vacational schools
program nauczania
start learning
curriculum
dostęp do
start learning
access to
osiągnąć swój potencjał
start learning
to achieve potential
rekrutacja z egzaminem wstępnym
start learning
competitive entry
gaduła
start learning
chatterbox
wychowawca klasy
start learning
form teacher
zachowanie
start learning
conduct
pyskować
start learning
to talk back
dyrektor
start learning
headteacher
wszechstronny uczeń
start learning
all-round pupil
zuchwały uczeń
start learning
cheeky pupil
ledwo przebrnął z polskiego
start learning
he barely scraped through in Polish
ma zacięcie pedagogiczne
start learning
he is cut out for teaching
mieć zaległości z
start learning
to lag behind in
nie umieć przekazywać informacji
start learning
to be poor at putting things across

You must sign in to write a comment