eastern treasure five

 0    171 flashcards    aveng3r7x
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ogólnie rzecz biorąc, w sumie
start learning
all in all, to sum up
być stawką
start learning
to be at stake
wybuchnąć płaczem
start learning
to burst into tears
przez przypadek
start learning
by accident
przez wzgląd na
start learning
for the sake of
ledwie ujść
start learning
to have a narrow escape
przejąć
start learning
to take over
moim zdaniem, na mój gust
start learning
to my mind
zamożny
start learning
well-off
na wolności
start learning
at large
być zapoznany z
start learning
to be familiar with
pamiętać, być świadomym (czegoś)
start learning
to bear in mind
wyjść, udać się
start learning
to come off
w zamian za
start learning
in return for
dawać dobry przykład
start learning
to set a good example
udzielić komuś reprymendy
start learning
to tell sb off
odwrócić się od kogoś (np w biedzie)
start learning
to turn one's back on sb
ścieżki życia
start learning
walks of life
wiedzieli, że muszą
start learning
they knew they must
bez względu na to, jak
start learning
no matter how
odtąd, od teraz
start learning
from now on
od wtedy
start learning
from then on
(tutaj) to, że
start learning
that
nazwijmy to tak
start learning
let's call it that
zbytni, raczej
start learning
much of, something of, more of
Choć jestem zmęczony
start learning
Tired as I am
naraz
start learning
at a time
to właśnie...
start learning
it is... that...
(tutaj) ewentualny
start learning
possible
wreszcie, w koncu (0statni powód)
start learning
lastly
jako pierwszy, pierwszy który
start learning
the first to
wymaga robienia
start learning
needs doing
wypowiedzieć się na temat czegoś, komentować coś
start learning
to comment on sth
czuć się swojsko
start learning
to be (feel) at ease
wcinać się (przerywać komuś)
start learning
to cut in
na krótką metę
start learning
in the short run
na próżno, na daremno
start learning
in vain
utracić trop, poszlaki
start learning
to lose track of
oznaczać (o skrótach)
start learning
to stand for
zniechęcić kogoś od robienia czegoś
start learning
to discourage sb from doing sth
aby zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to encourage sb to do sth
pogubić się co do...
start learning
to be at a loss as to
wystarczyć dla wszystkich
start learning
to go round (it goes round)
na dłuższa metę
start learning
in the long run
sądząc po wyglądzie
start learning
judging by appearances
zarabiać na życie, utrzymywac się
start learning
to make a living
uwzględnić, brać pod uwagę
start learning
to take into account
twój, twoje etc.
start learning
of yours
coś w rodzaju, jakby
start learning
sort of
złożyć (wizytę) zwrócić (uwagę)
start learning
to pay
co dwa lata
start learning
every two years
czy mam?
start learning
shall i?
w rezultacie, rezultatem
start learning
as a result of
w odpowiednim czasie
start learning
in due course
powstrzymać się od
start learning
to refrain from
wchłonąć (informacje, wiedze)
start learning
to take in
dobrobyt
start learning
well-being
przeliczać walutę na inną
start learning
to translate a currency into another
get out of control
start learning
to get out of hand
położyć nacisk na, podkreślić
start learning
to put emphasis on
siedzieć do późna, przesiadywac późno
start learning
to sit up late
polubić
start learning
to take to
opłacać się
start learning
to pay
a może by tak...?
start learning
why not...?
A może byśmy...?
start learning
Why don't we...?
uzależniony
start learning
addicted to
naginać zasady, naciągać przepisy
start learning
to bend the rules
spełniać się (marzenia)
start learning
to come true
uprawiać, praktykować (sport)
start learning
to go in for
na podstawie
start learning
on the grounds of
zajęty, zaabsorbowany
start learning
preoccupied with sth
spowodować, sprowokować
start learning
to trigger of
co prawda, w rzeczywistości, faktem jest że
start learning
as a matter of fact
chwalić się czymś
start learning
to boast about sth
pozbawić kogoś czegoś
start learning
to deprive sb of sth
najbliższy krewny
start learning
next of kin
podkreślić, zaznaczyć, zwrócić uwagę słuchacza na coś
start learning
to point out
ustąpić (ze stanowiska)
start learning
to step down
na czasie (dane, informacje)t
start learning
up to date
umożliwić
start learning
to make it possible to
to blame sth for sth
start learning
to blame sth on sb
Obawiam się czegoś
start learning
affraid of sth
Obawiam się zrobić czegoś
start learning
affraid to do sth
zbyt duży bałagan
start learning
too big a mess
co robimy dalej?
start learning
what do we do next?
wyzwanie
start learning
challenging
pocieszyć kogoś
start learning
to comfort sb
rzemiosło
start learning
craft
różnorodność
start learning
diversity
wydajność
start learning
efficiency
istotny
start learning
essential
obszerny
start learning
extensive
elastyczny
start learning
flexible
pobudzający, zachęta
start learning
incentive
cala
start learning
an inch
niezbędny
start learning
indispensable
wewnętrzny
start learning
inner
nieistotny
start learning
insignificant
liczny
start learning
numerous
Dąb
start learning
an oak
odroczyć
start learning
to postpone
życzyć sobie czegoś
start learning
to request
Środki bezpieczeństwa
start learning
security measures
wystarczający
start learning
sufficient
podwładny
start learning
subordinate
ślady
start learning
traces
Założenie
start learning
an assumption
ulżyć, łagodzić
start learning
to ease
Piwnica
start learning
a cellar
niezrozumiały
start learning
incomprehensible
nieskuteczny
start learning
inefficient
udogodnienia
start learning
facilities
próżny
start learning
vain
partyzant
start learning
a guerrilla
utrzymać
start learning
to maintain
niemniej jednak
start learning
nevertheless
upór
start learning
obstinacy
tempo
start learning
pace
odmalować
start learning
to redecorate
wyrafinowany
start learning
sophisticated
wypowiadać, rzec
start learning
to utter
dobrowolny
start learning
voluntary
towarzyszyć
start learning
to accompany
ogłosić
start learning
to announce
uchwycić
start learning
to capture
zobowiązanie
start learning
commitment
pokrycie
start learning
coverage
waluta
start learning
a currency
Dawka
start learning
a dose
postarzały, starszawy
start learning
elderly
powierzyć
start learning
to entrust
wieczny
start learning
eternal
powierzchowność
start learning
exterior
bezpiecznik
start learning
a fuse
wdzięczny
start learning
grateful
bezpodstawny
start learning
groundless
Chusteczka
start learning
a handkerchief
Gwar
start learning
a hustle
uzyskać, otrzymać, dostać
start learning
to obtain
nadgodziny
start learning
overtime
Przechodzień
start learning
a passer-by
pieszy
start learning
a pedestrian
niechętny
start learning
reluctant
płytki
start learning
shallow
Rzecznik
start learning
a spokesman
leczenie
start learning
treatment
zwalniać, opuszczać, oprózniać
start learning
to vacate
powszechny
start learning
widespread
dokładny
start learning
accurate
przyznac, uznać
start learning
to acknowledge
Ciężar
start learning
a burden
popełnić
start learning
commit
wyłaniać się, wynurzać się, pojawiać się
start learning
to emerge
wystawiać
start learning
to expose
centrala
start learning
headquarters
wahać się
start learning
to hesitate
wynając, dzierżawić
start learning
to hire
utożsamiać
start learning
to identity
odporny na
start learning
immune to
z kolei
start learning
in turn
porwać
start learning
to kidnap
przedwczesny, pochopny
start learning
premature
właściwy
start learning
proper
opatrzność
start learning
providence
uchodźca
start learning
a refugee
odzyskać
start learning
to regain
zamieszki
start learning
riots
Plotka
start learning
a rumour
dzikus, okrutny, butalny
start learning
savage
tak więc
start learning
thus
próba
start learning
a trial

You must sign in to write a comment