Eastern Promises

 0    310 flashcards    PatrykPetryszen
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

świadczyć

terminated
start learning
zakończony

wygnanie

ładunek

zamienione

wilderness
start learning
pustynia

piwnica

wymawiać

skazany

zapasowy

dzikusy

czarne charaktery


gorzałka

zwykły


threatening
start learning
groźny

pomocniczy

tame
Tame animals are not wild.
start learning
okiełznać
Zwierzęta oswojone nie są dzikie.


ścieżka

błądziły

powrócił

dziwny

namawiać

wspieranie

klęczał

prąd

pozbyć się

undertaker
start learning
właściciel zakładu pogrzebowego

wybrzeże

rzeźbić

rozstrzygnięty

barszcz

zamieszać

położna

wymówka

soil
Plants need soil to grow.
start learning
gleba
Rośliny potrzebują ziemi żeby rosnąć.

kopalnie

ważny

perks
This job has excellent perks such as private health insurance and a company car.
start learning
Profity
Ta praca ma świetne dodatkowe świadczenia, takie jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne i służbowy samochód.

oderwanie się

łożyskowe

płodowy

oświetlony

hazardzista

Praca

wewnętrzny

umowa

kasa

napoje

approximately
start learning
w przybliżeniu

apparently
start learning
widocznie

odpowiedzialność

Incautious
start learning
nieostrożny

naprawa


wyjątkowy

leżący

zgodzić się


odbić

dokładny

exact figures
start learning
dokładne dane

wesoły

wskazówka


wyrwać


żal

luźny

dostarczanie

zawstydzony

contrition
start learning
skrucha

oszustwo

hazard

przestępstwo

na bok

spiłowany

wątek

urzędnicy

czujny

substitute
start learning
substytut

ukryć

dependable
start learning
niezawodny

modlić się

komora

ukryty

zwarty

przy założeniu,

miejsce

right as rain
start learning
w porządku

zawalenia

licytacja

ślusarz

mieszkanie

utracić

powinien

consideration
start learning
wynagrodzenie

cele

przepaść


even
It has everything, even a tennis court.
start learning
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.

cholernie czysta

proverbial
start learning
przysłowiowy

muskać

poruszenie

przekonać

Wycieka

wpływ

fastidiousness
start learning
wybredność

niejasny

na podsłuchu

pretending
start learning
udając

katalizator

biegunka

accomplished
start learning
realizowany

troska

pchnięcie

inconvenience
start learning
niedogodność

gładki

zapytania

czkawka

uderzył

contemptible
start learning
podły

ostrożny

wine cellar
start learning
piwnica na wino

rozpuszczać plotki

makabryczny

walka

oprócz

half measures
start learning
półśrodków

mankiet

spory

krajowy

ćpunem

uprzejmość

niepokoić


współpracownik


wahliwy

accomplishes
start learning
wykonać...

odszkodowanie

untraceable
start learning
niewykrywalne

wzdłuż

ciasto

marionetka

potem

daremny

reconciliation
start learning
pojednanie

do przyjęcia


provisional
start learning
tymczasowy

lepki

nabyćzgnilizna

głupi

najemca

dokuczanie

zepsuć

przystawki

trzask

kurczyć

represje


privileged
start learning
uprzywilejowany

parszywy

federalni

na sztorc

conscience
start learning
sumienie

circumstances
start learning
okoliczności

łapówka

przewiewny

klarowny

chciwy

sacrificial
start learning
ofiarny

chauffeuring
start learning
być szoferem

necessarily
start learning
koniecznie

słoma

zaborczy

lieutenant
start learning
porucznik

pęczek

kompensowane

niesprawiedliwość


headquarter
start learning
Siedziba

korsarz

nalot

supposedly
start learning
rzekomo

letni

nieszczelność

nadbierać

zaangażowany

dziewczęta


najmodniejsza

żargon


oddział


parsknięcie

przewidzieć

Złomowisko

conjecture
start learning
przypuszczenie

wykonalny

wygięcie

sprawiedliwość

mortgage
to take out a mortgage
start learning
hipoteka
zaciągnąć kredyt hipoteczny

inflacja

dostosowanie

collateral
start learning
zabezpieczenie

kostnica

podniecony

zamknięty w sobie

oszczędny

anticipation
start learning
przewidywanie

obrzmiały

kibel

zatrzymany

strzęp

świecący

tremendous
start learning
ogromny

kolidować

skuteczność

rozbrykany

kanalia


właściwy

połapać się

zapewniony

szczątki

consignment
start learning
przesyłka

kanał przewód

solicitous
start learning
zatroskany

underestimate
start learning
nie doceniać

nieudacznik

myszołowy

posiekane

confidential
start learning
poufny

ręczyć


narkotyk

zadupie

mad
Tom got mad at Peter and hit him.
start learning
szalony
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.

niewielki

stopniowy

królestwo

nieszczęśliwy


odpowiadać

podniesiony

chętny

przyznać


oszczep


sprawa

homar

problem

pociągający

korzyść

zardzewiały

probation
to put sb on probation
start learning
staż
oddać kogoś pod nadzór kuratorski

wychrypiał

kretyński

doubt
There’s no doubt about it.
start learning
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.

poświęcony

niedorozwinięty

fair share
start learning
Udział w targach

wsparcie

tchórz

skorupa

słaby

zdolny

Średniookresowa

stanik

rozłam

Ścieżki

flood
The flood destroyed all the bridges on the river.
start learning
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.

zrzucać

powiew

wydajność

partia

kapuś

szczypta

skurczony

czujny

wpłynąć

wykrętny

wąchać

fumes
Factory fumes are contaminating the air in our town.
start learning
Opary
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze w naszym mieście.

contact lenses
start learning
soczewki kontaktowe

adulterants
start learning
podróbkami

oblać egzamin


ciekawy

zerkać

wycierać

na pewno

inoperable
start learning
nieoperacyjny


gość

custody
He escaped from custody.
start learning
areszt
Zbiegł z aresztu.

jonowy

związki

więzyYou must sign in to write a comment