E TUTOR STRONA 1 SEASON 1

 0    49 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
This is my hand luggage
start learning
To jest mój bagaż podręczny
Don't leave your hand luggage unattended.
start learning
Nie zostawiaj bagażu podręcznego bez nadzoru.
I have only got hand luggage.
start learning
Mam tylko bagaż podręczny.
She took that bag but it wasn't hers
start learning
Ona wzięła tę torbę, ale nie to nie była jej
I didn't know they were yours
start learning
Nie wiedziałem, że to były twoje
It was the worst experience of my life
start learning
To było najgorsze doświadczenie w moim życiu
Did you enjoy the journey?
start learning
Czy cieszyć się podróżą?
It's nice to hear from you, too.
start learning
to miło jest usłyszeć ciebie tez
Mark received her e-mail yesterday.
start learning
Mark otrzymał wczoraj jej e-mail.
I'm going to revise for the exam.
start learning
Zamierzam powtórzyć materiał do egzaminu.
What are you doing after work?
start learning
Co robisz po pracy?
He's going to quit his job
start learning
On zamierza rzucić pracę
He's quitting his job
start learning
On rzuca swoją pracę
I'll send you the final text tomorrow evening.
start learning
Wyślę ci cały tekst jutro wieczorem.
We are having a barbecue next Saturday. I hope you can come!
start learning
Urządzamy grilla w następną sobotę. Mam nadzieję, że możesz przyjść!
He told me he is going to leave his wife. I can't believe it!
start learning
Powiedział mi, że ma zamiar zostawić żonę. Nie mogę w to uwierzyć!
The sky is blue but I think it is going to rain later.
start learning
Niebo jest niebieskie, ale myślę, że będzie padać później.
Don't throw away these magazines. I am going to read them later.
start learning
Nie należy wyrzucać tych czasopism. Mam zamiar je przeczytać później.
She is flying to London tomorrow. She already bought the tickets.
start learning
Ona leci jutro do Londynu. Już kupiła bilety.
Diana is going to have a job interview on Monday.
start learning
Diana ma mieć rozmowy kwalifikacyjnej w poniedziałek.
Diana ma w poniedziałek rozmowę o pracę.
start learning
Diana ma w poniedziałek rozmowę o prace.
I am leaving tomorrow. I have a plane at 10 o'clock.
start learning
Wyjeżdżam jutro. Mam samolot o godzinie 10.
He said yes. He is going to come with us.
start learning
Powiedział, że tak. On idzie z nami.
Jack is going to be 14 next month.
start learning
W przyszłym miesiącu Jack skończy 14 lat.
Everything is already planned. I am taking Joshua to the train station on Saturday morning.
start learning
Wszystko jest już zaplanowane. Zabieram Joshuę na dworzec w sobotę rano.
The waiter is coming. I am going to order food.
start learning
Kelner nadchodzi. Mam zamiar zamówić jedzenie.
I have an appointment with the doctor. I am seeing him tomorrow.
start learning
Mam wizytę u lekarza. Widzę go jutro.
She is going to buy some newspapers on Tuesday.
start learning
Ona zamierza kupić kilka gazet we wtorek.
It's 3 o'clock already? I am going to be late!
start learning
Jest już trzecia po południu? Spóźnię się!
Be careful with that vase! You are going to break it!
start learning
Bądź ostrożny z tym wazonie! Bo razbijesz go!
Look at the sky! It is going to rain tomorrow.
start learning
Spójrz na niebo! Jutro będzie padać.
I feel tired. I am going to brush my teeth and go to bed.
start learning
Czuję się zmęczony. Umyję zęby i pójdę do łóżka.
They are seeing their doctor tomorrow at 2 o'clock.
start learning
oni widzą się z lekarzem jutro o 2-gej.
The film starts at 8 o'clock but we decided that we are going to meet at 7:15.
start learning
Film zaczyna się o ósmej, ale zdecydowaliśmy, że spotkamy się o 7.15.
Look, there's someone at the door. will you answer it?
start learning
Spójrz, ktoś jest przed drzwiami. Otworzysz je?
The new manager is going to hire 50 new employees next month.
start learning
Nowy menedżer ma zamiar zatrudnić 50 nowych pracowników w przyszłym miesiącu.
She will be in the Bahamas next week.
start learning
Ona będzie na Bahamach w przyszłym tygodniu.
You should go to Spain on holiday. You will have great time there.
start learning
Powinieneś pojechać do Hiszpanii na wakacje. Będziesz się tam świetnie bawić.
I promise I will tell you everything one day.
start learning
Obiecuję, że pewnego dnia wszystko ci powiem.
Oh no, we are out of milk. I will buy some.
start learning
O nie, nie mamy mleka. Kupię trochę.
Sara will be 27 on Monday.
start learning
Sara w poniedziałek skończy 27 lat.
I have booked a flight. I am flying to Egypt next month.
start learning
Mam zarezerwowany lot. Lecę do Egiptu w przyszłym miesiącu.
I have the books you asked about, and I can lend them to you whenever you want.
start learning
Mam książki, o które pytałaś, i mogę Ci je pożyczyć, kiedy tylko zechcesz.
However, this time you must remember to return them on time.
start learning
Jednak tym razem musisz pamiętać, żeby zwrócić je na czas.
The last time you borrowed a book from me, you completely forgot you had it.
start learning
Ostatnio kiedy pożyczyłaś ode mnie książkę, zupełnie zapomniałaś, że ją masz.
By the way, I know that you have the new season of "House M.D." on DVD.
start learning
Swoją drogą, wiem, że masz nowy sezon "Dr. House'a" na DVD.
Could you lend it to me?
start learning
Czy mogłabyś mi go pożyczyć?
Or perhaps we could watch it together?
start learning
A może mogliśmy oglądać go razem?
As you know, I'm also a huge fan of the series.
start learning
Jak wiesz, też jestem wielkim fanem tego serialu.

You must sign in to write a comment