D&S 4.11.2014

 0    41 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Shall we have coffee, Sven?
start learning
Napijemy się kawy?
Shall we go to production plant?
start learning
Pójdziemy na produkcję?
Shall I take your coat?
start learning
Wziąć twój płaszcz?
Shall I bring coffee?
start learning
Przynieść kawę?
Shall we see the catalogue?
start learning
Zobaczymy catalog?
Shall I help you?
start learning
pomóc ci?
Shall I close the order?
start learning
Może zamknę zamówienie?
Shall I go with you?
start learning
iść z tobą?
Shall I print this document?
start learning
Wydrukować ten document?
Shall we go to my office?
start learning
Pojdziemy do mojego biura?
Shall I show you our company?
start learning
Pokazać ci naszą firmę?
What shall we do?
start learning
Co my teraz zrobimy?
What the f** shall we do?
start learning
Co my teraz $#@%& zrobimy?
Shall I get you some coffee?
start learning
Zrobić ci kawy?
Shall we discuss this?
start learning
omówimy to?
Shall we talk about this?
start learning
pogadamy o tym?
Shall we turn on the light on the line?
start learning
Włączymy światło na linii?
SHOULD
start learning
POWINNO SIĘ
You should have glasses.
start learning
Powinieneś mieć okulary.
You shouldn’t walk here.
start learning
Nie powinieneś tędy chodzić.
You shouldn’t come close to the machines.
start learning
Nie powinieneś zbliżać się do maszyn.
You should follow the walkway.
start learning
Powinieneś trzymać się ścieżki.
You should smoke outside.
start learning
Powinieneś palić na zewnątrz.
Should I stay longer today?
start learning
Powinienem zostać dłużej dziś?
Should I do something with this problem?
start learning
Powinienem zrobić coś z tym problemem?
MUST
start learning
MUSIEĆ
You must wear a vest.
start learning
Musisz założyć kamizelkę.
I must watch out.
start learning
Muszę uważać
You must see the mainline.
start learning
Musisz zobaczyć linię główną.
Must I do this?
start learning
Muszę to zrobić?
Must I go there?
start learning
Muszę tam iść?
MUSTSN’T
start learning
NIE WOLNO
You mustn’t use the telephone.
start learning
Nie wolno ci używać telefonu.
You mustn’t smoke cigarettes.
start learning
Nie wolno ci palić.
DON’T HAVE TO
start learning
NIE MUSIEĆ
I don’t have to talk with everybody.
start learning
Nie muszę rozmawiać z każdym.
I don’t have to go for breakfast.
start learning
Nie muszę iść na śnaidanie.
You don’t have to wash your cup.
start learning
Nie musisz myć swojego kubka.
You must have the glasses with you.
start learning
musisz mieć okulary przy sobie.
You don’t have to wear them.
start learning
Nie musisz ich zakładać.
You don’t have to follow the walkway.
start learning
nie musisz trzymać się chodnika.

You must sign in to write a comment