Drug absorption and distribution

 0    60 flashcards    deleted-266246
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
absorpcja, wchłanianie, pochłanianie
start learning
absorption
osiągnąć
start learning
achieve
cel; celować
start learning
aim
wodny, wodnisty
start learning
aqueous
nośnik, nosiciel
start learning
carrier
komórkowy
start learning
cellular
powlekany
start learning
coated
tabletka powlekana
start learning
coated tablet
dostarczyć
start learning
deliver
rozprowadzić, rozdzielić
start learning
distribute
dwunastniczy
start learning
duodenal
skuteczność, efektywność
start learning
effectiveness
powleczony warstwą zabezpieczającą przed działaniem soku żołądkowego
start learning
enteric coated
żołądkowo-jelitowy
start learning
gastrointestinal
gradient
start learning
gradient
uwolnić, uwalniać
start learning
liberate
utrzymać, zachować, podtrzymać
start learning
maintain
pośredniczyć
start learning
mediate
występować, mieć miejsce
start learning
occur
częstotliwość, tempo
start learning
rate
wymagać
start learning
require
cel, docelowy
start learning
target
terapeutyczny, leczniczy
start learning
therapeutic
przewód
start learning
tract
kosmki
start learning
villi
sing - villus
tkanka docelowa
start learning
target tissue
ADME
start learning
Absorption - Distribution - Metabolism - Elimination
komórka nabłonkowa
start learning
epithelial cell
interakcja typu lek-lek
start learning
drug-drug interaction
bierna dyfuzja
start learning
passive diffusion
transport za pomocą przenośnika
start learning
carrier-mediated transport
transport aktywny
start learning
active transport
hydroliza ATP
start learning
hydrolysis of ATP
ATP
start learning
adenosine triphosphate
nadkwasota żołądka
start learning
gastric overacidity
ból warg
start learning
sore lips
łupież
start learning
dandruff
jęczmień (na oku)
start learning
sty
efekt środka systemicznego
start learning
systemic effect
przechodzić przez błony biologiczne
start learning
cross biological membranes
szybkość absorpcji
start learning
rate of absorbtion
spód, dolna część
start learning
underside = underneath
ogólnoustrojowo
start learning
systemically
przewód pokarmowy
start learning
alimentary tract
podskórny
start learning
hypodermic = subcutaneous
domięśniowy
start learning
intramuscular
śródskórny
start learning
intradermal
naskórek
start learning
epidermis
dożylny
start learning
intravenous
dotętniczy
start learning
intra-arterial
dosercowy
start learning
intracardiac
do jamy szpikowej
start learning
intraosseous
dooponowy
start learning
intrathecal
kanał kręgowy
start learning
spinal canal
określić, ograniczyć, zdefiniować (np. granice, role, władzę)
start learning
circumscribe
leki aplikowane na skóre
start learning
dermatological preparations
zakroplenie, wkroplenie
start learning
instillation
otwór
start learning
orifice
rozpylacz
start learning
nebulizer / nebuliser
aparat nadciśnieniowy
start learning
positive pressure breathing apparatus

You must sign in to write a comment