DOROTA 1B PL

 0    42 flashcards    ArekMazurek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedstawiać, prz... w skrócie
start learning
to outline
wskazać
start learning
to indicate
osiągnąć, zdobyć
start learning
to achieve
zawartość, treść
start learning
the content
wkład
start learning
the input
zwięzły, krótki
start learning
concise
zawarty, spójny
start learning
cohesive
stały, jednolity
start learning
consistent
odpowiedni, stosowny
start learning
appropriate
ocenić, oszacować
start learning
to assess
spełnić, zrealizować
start learning
to fulfil
przekazać
start learning
to refer sb to sth
szczegół
start learning
particular
częsty
start learning
frequent
często
start learning
frequently
odpowiedni, stosowany
start learning
appropriate
nieodpowiedni, niestosowny
start learning
inappropriate
spróbować
start learning
to attempt
próba, wysiłek, usiłowanie
start learning
an attempt
dokładny, precyzyjny
start learning
precise
niedokładny
start learning
imprecise
precyzja, dokładność
start learning
precision
ścisły, dokładny
start learning
accurate
nieścisły
start learning
inacurate
ścisłość, dokładność
start learning
accuracy
istotny, użyteczny
start learning
relevant
nieistotny
start learning
irrelevant
związek
start learning
relevance
osiągnąć, zakończyć, wykonać
start learning
to accomplish
niezdarny
start learning
awkward
niezdarność
start learning
awkwardness
czytelny
start learning
legible
nieczytelny
start learning
illegible
czytelność
start learning
legibility
odmówić
start learning
to refuse
poprosić o coś/żądać czegoś
start learning
to make requests for sth
prosić, żądać, zamawiać
start learning
to request
wydawać polecenia
start learning
to place orders
kolejność ułożenia
start learning
order placement
tytuł, wyjaśnienia
start learning
rubrics
przejście, modulacja
start learning
a transition
być podzielonym na
start learning
to be devided into

You must sign in to write a comment