Dorota 15th April 2016

 0    84 flashcards    engonskype
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy możesz zrobić mi zdjęcie?
start learning
Could you take MY picture? / Could you take a picture of me?
dzisiejsza prezentacja
start learning
today's presentation
jutrzejsze spotkanie
start learning
tomorrow's meeting
wczorajsza lekcja
start learning
yesterday's lesson
należeć
start learning
to belong
samochody braci
start learning
brothers' cars
mieszkanie cioci
start learning
aunt's flat
mieszkania cioć
start learning
aunts' flats
czapki kobiet
start learning
women's hats
on jest poważnie chory
start learning
he's seriously ill
prośba
.
start learning
request
I have a request for you.
Poszłam do przyjaciela mojego chłopaka.
start learning
I went to my boyfriend's friend's.
Przepraszam za spóźnienie.
start learning
I'm sorry for BEING late.
Ile to kosztowało?
start learning
How much WAS it? / How much DID it cost?
Ona dała mi znać wczoraj rano.
start learning
She let me know yesterday morning.
jechać na rowerze
start learning
to cycle / to ride a bike
architekt
start learning
architect
architektura
start learning
architecture
wywiad
start learning
Interview
przeprowadzający wywiad
start learning
interviewer
odpowiadający na pytania
start learning
interviewee
osoba, która zatrudnia ludzi
start learning
employer
osoba zatrudniona
start learning
employee
zatrudniać
start learning
to employ / to hire
porównywać
start learning
to compare
porównanie
start learning
comparison
piękno
start learning
beauty
wąski
start learning
narrow
szeroki
start learning
wide
rozwiązanie
start learning
solution
rozwiązać problem
.
start learning
to solve a problem
I don't know how to solve this problem.
dodawać
start learning
to add
w dodatku
start learning
in addition
inspirujący
start learning
inspiring
inspiracja
start learning
inspiration
zainspirować kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to inspire sb to do sth
niepotrzebny
start learning
useless
z powodu
.
start learning
due to
Due to my health problems I can't see you this week.
potrzeba
start learning
necessity
potrzebny
start learning
necessary
obraz
start learning
painting
malarz
start learning
painter
rzeźba
start learning
sculpture
specjalizować się w czymś
start learning
to specialize IN sth
kompozytor
start learning
composer
komponować
start learning
to compose
specjalista
start learning
specialist
pole ziemniaków
start learning
a potato field
zarządzać
start learning
to manage
Szwajcaria
.
start learning
Switzerland (Swiss)
Bern
projektować
start learning
to design
projektant
start learning
designer
dobre samopoczucie
start learning
well-being
mówić / powiedzieć
start learning
to say - SAID - said
różnić się
start learning
to differ
kulturalny
start learning
cultural
Prawie nie mówię po niemiecku.
start learning
I can HARDLY speak German.
Prawie cię nie słyszę.
start learning
I can HARDLY hear you.
nuda
start learning
boredom
nudny
start learning
boring
fantazjować
start learning
to daydream
czy jesteś zaręczona?
start learning
are you engaged?
ciągła koncentracja
start learning
continuous concentration
kontynuować
start learning
to continue
konsekwencje
start learning
consequences
krótka utrata uwagi
start learning
a short loss of attention
Uwaga!
start learning
Attention!
zwaracać uwagę na coś
start learning
to pay attention TO sth
być w pogotowiu
start learning
to be on alert
o dziwo
start learning
surprisingly,
kreatywność
start learning
creativity
kreatywny
start learning
creative
tworzyć
start learning
to create
pozbyć się
start learning
to get rid
hazard
start learning
gambling
prowadzić do czegoś
start learning
to lead to
nieporządany / niechciany
start learning
unwanted
zachowanie
start learning
behaviour BrE / behavior AmE
zachowywać się
start learning
to behave
walczyć
start learning
to fight - fought - fought
wykład
start learning
lecture
utknąć
.
start learning
to be stuck
I was / got stuck in a traffic jam.
narzędzie
start learning
tool
Jestem w złym nastroju.
start learning
I'm in a bad mood.

You must sign in to write a comment