dopełnienie czasownika

 0    79 flashcards    kubagros
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyznać się
start learning
Admit + Ing
unikać
start learning
avoid +ing
rozważać coś
start learning
consider+ing
odkładać w czasie
start learning
defer +ing
opóźniać coś
Marek opóźniał wyprowadzkę z domu rodziców do trzydziestki.
start learning
delay+ing
Mark was holding off moving out from his parents' house till he was 30.
zaprzeczać
start learning
deny +ing
nie lubić
Nie podoba mi się sposób w jaki mój szef zwraca się do mnie.
start learning
dislike +ing
I dislike the way my boss talks to me.
dobrze się bawić
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na przyjęciu.
start learning
enjoy+ing
I hope, you had a good time at the party.
lubić, mieć ochotę na
start learning
fancy +ing
skończyć
start learning
finish +ing
wyobrażać sobie
Nie mogę sobie wyobrazić siebie jeżdżącego codziennie do szkoły na rowerze.
start learning
imagine+ing
I can't imagine myself cycling to school every day
dotyczyć, wymagać, włączać
start learning
involve +ing
kontynuować
Kontynuował koszenie trawnika, mimo że zaczęło padać.
start learning
keep +ing
He carried on mowing the lawn despite the fact that it started to rain.
mieć coś przeciwko
start learning
mind+ing
tęsknić za czymś
start learning
miss +ing
wymagać
start learning
need+ing
odkładać na później
start learning
postpone+ing
ćwiczyć
start learning
practise+ing
zapobiegać
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
start learning
prevent+ing
We have to prevent such situations from happening in the future!
przypominać sobie
start learning
recall / recollect +ing
opierać się, stawiać opór
start learning
resist +ing
ryzykować
start learning
risk +ing
wytrzymywać, znosić coś
start learning
stand+ing
sugerować
start learning
suggest+ing
móc pozwolić sobie na kupno
start learning
Afford to
zgadzać się
Wszystko się zgadza, tak?
start learning
agree to
Everything adds up, right?
mieć na celu
start learning
aim to
zorganizować, ustalić, umówić
start learning
arrange to
poprosić, zapytać
start learning
ask to
błagać
Błagała ich, żeby nie skrzywdzili jej dziecka.
start learning
beg to
She pled with them not to hurt her baby.
twierdzić
start learning
claim to
zgadzać się
Wszystko się zgadza, tak?
start learning
consent to
Everything adds up, right?
decydować
start learning
decide to
postanowić, zdecydować coś
start learning
determine to
zasługiwać
start learning
deserve to
oczekiwać
start learning
expect to
ponieść porażkę, przegrać
start learning
fail to
zmusić
start learning
force to
zapomnieć
start learning
forget to
mieć miejsce przypadkiem
start learning
happen to
mieć nadzieję
start learning
hope to
inspirować
start learning
inspire to
nauczyć się
nauczyć się jeździć
start learning
learn to
learn to drive
poradzić sobie z czymś, udać się
start learning
manage to
zaniedbać
start learning
neglect to
oferować, proponować
start learning
offer to
nakazać, rozkazać
start learning
order to
przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
start learning
persuade to
She persuaded us to come on new markets.
planować
start learning
plan to
przygotować
Przygotuj raport.
start learning
prepare to
Prepare the report.
udawać
start learning
pretend to
obiecywać
start learning
promise to
odmówić
start learning
refuse to
wydawać się
Nick wydawał się bardzo przyjemny przez telefon
start learning
seem to
Nick seemed very pleasant on the phone
mieć skłonność
start learning
tend to
straszyć kogoś
start learning
threaten to
podjąć, przedsięwziąć
start learning
undertake to
ślubować, przysięgać
start learning
vow to
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
start learning
wait to
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
start learning
want to
My parents wanted to study French.
ostrzegać
start learning
warn to
życzyć
start learning
wish to
chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
start learning
would like / love to
My parents wanted to study French.
woleć coś
start learning
would prefer to
pragnąć czegoś
Jedynym czego pragnę są długie wakacje z dala od domu.
start learning
yearn to
All I long for is a long vacation far away from home.
pamiętać żeby
start learning
Remember to do sth
pamiętać robienie czegoś
start learning
remember doing sth
zapomnieć coś zrobić
start learning
forget to do
zapomnieć zrobienie czegoś
start learning
forget doing sth
zatrzymać się, żeby coś zrobić
start learning
stop to do sth
przestać coś robić
start learning
stop doing sth
spróbować coś zrobić(podjęcie próby stawiającej jakąś trudność)
start learning
try to do sth
wypróbować robienie czegoś(wykonując daną czynność próbujemy rozwiązać jakiś problem, która jest jednym z wielu sposobów)
start learning
try doing sth
(nie) chcieć czegoś zrobić, nie zamierzać(intencje)
start learning
(not) mean to do sth
oznaczać(rezulatat danej sytuacji)
start learning
mean doing
musieć coś zrobić
start learning
need to do sth
wymagać zrobienia
start learning
need doing
przejść do zrobienia czegoś
start learning
go on to do sth
kontynuować
start learning
go on doing sth

You must sign in to write a comment