do ur best

 0    95 flashcards    martynaszymanska148
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podziwiać
start learning
admire
wydawać się być...
start learning
appear to be...
cenić sobie, doceniać
start learning
appreciate
zakładać
start learning
assume
sądząc po czymś
start learning
based on/ judging by sth
być uważanym za
start learning
be regarded as
oczywisty
start learning
clear/ obvious
ewidentnie, najwyraźniej
start learning
clearly
wywnioskować
start learning
conclude
wniosek
start learning
conclusion
polecić (z przekonaniem)
start learning
(confidently) recommend/ make a (strong) recommendation
potwierdzić
start learning
Confirm
uważać kogoś za...
start learning
consider sb to be...
biorąc pod uwagę
start learning
considering
wziąć udział w dyskusji
start learning
contribute to a discussion
niezbędny, decydujący
start learning
crucial/ vital
(nie) zgadzać się
start learning
(dis)agree
wahać się
start learning
hesitate
wydaje się, że.../ wygląda na to, że...
start learning
It seems/ looks as if/ as though...
nominować
start learning
nominate
osoba nominowana
start learning
nominee
zauważać
start learning
notice
punkt widzenia
start learning
point of view
udowodnić
start learning
prove
zdać sobie sprawę
start learning
realise
robić wrażenie
start learning
strike
sugerować
start learning
suggest
odpowiedni/ doskonały/ chętny kandydat
start learning
Suitable / excellent / willing candidate
wszystko wskazuje na to, że...
start learning
the chances are that...
nadrabiać zaległości w czymś
start learning
catch up on sth
sprawiać wrażenie kogoś/ czegoś, wydawać się kimś/ czymś
start learning
come across as sb/ sth
zlikwidować coś
start learning
do away with sth
wyremontować coś
start learning
do sth up
zalegać (z pracą domową)
start learning
fall behind (with your homework)
zabierać się za (pracę domową)
start learning
get on with (your homework)
kontynuować (naukę)
start learning
go on to (further studies)
oddać, wręczyć (nauczycielowi pracę domową)
start learning
hand in (an assignment)
spędzać czas (ze znajomymi)
start learning
hang out (with friends)
cieszyć sie na (nowe wyzwania)
start learning
look forward to (new challenges)
proponować coś
start learning
put sth forward
odkładać coś na później
start learning
put sth off
wyruszyć do
start learning
set off for
zaaranżować coś
start learning
set sth up
chłonąć (wiedzę)
start learning
soak up (knowledge)
dostęp do czegoś
start learning
access to sth
dokładnie, precyzyjnie
start learning
accurately
sąsiedni, przyległy
start learning
adjoining
plus, zaleta
start learning
asset
unikać zrobienia czegoś
start learning
avoid doing sth
być w coś zaangażowanym, uczestniczyć w czymś
start learning
be involved in sth
obecny, aktualny
start learning
current
robić krzywdę
start learning
do harm
dramat
start learning
drama
pełen napięcia
start learning
dramatic
udramatyzować
start learning
dramatise
umożliwić komuś zrobienie czegoś
start learning
enable sb to do sth
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
start learning
expect sb to do sth
znany, znajomy
start learning
familiar
zaznajomić, zapoznać
start learning
familiarise
zażyłość
start learning
familiarity
zmusić/ skłonić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
force sb to do sth/ make sb to do sth
spełnić czyjeś życzenie
start learning
fulfill one's wish
zapoczątkować, zainicjować
start learning
initiate
inspiracja
start learning
inspiration
inspirowany czymś
start learning
inspired by sth
nie przestawać czegoś robić
start learning
keep doing sth
leworęczny
start learning
left-handed
osoba leworęczna
start learning
left-hander
pozwolić komuś coś zrobić
start learning
let sb do sth
zdołać coś zrobić
start learning
manage to do sth
jak najmniej inwazyjny
start learning
minimally invasive
przestarzały
start learning
outdated
osobisty
start learning
personal
spersonalizować
start learning
personalise
osobiście
start learning
personally
wiadomość
start learning
piece of news
osiągnąć cel
start learning
reach one's goal
rozpoznawalny
start learning
recognisable
rozpoznać
start learning
recognise
uznanie
start learning
recognition
zastąpić
start learning
replace
reprezentować
start learning
represent
przełomowa praca
start learning
revolutionary work
restrukturyzacja
start learning
shake-up
o dziwo
start learning
surprisingly
wymienić, zamienić
start learning
swap
zmierzyć się z czymś
start learning
tackle sth
zwykle coś robić
start learning
tend to do sth
zagrożenie
start learning
threat
naciskać, by ktoś coś zrobił
start learning
urge sb to do sth
naczynie
start learning
vessel
wizja
start learning
vision
wizualny
start learning
visual
wizualizować
start learning
visualise
tracić czas na robieniu czegoś
start learning
waste time doing sth

You must sign in to write a comment