do matury;)

 0    59 flashcards    tita024
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pokuta
start learning
an atonement
do pewnego stopnia
start learning
to some extent
rywalizacja
start learning
competitiveness
bezinteresowność
start learning
selflessness
wada/skaza
start learning
flaw
czystość
start learning
purity
odchodzić
start learning
to come away with
pot
start learning
perspiration
poświęcenie
start learning
dedication
powierzchownie
start learning
superficially
różny
start learning
distinct
dołączony
start learning
attached
bezpośredni
start learning
straighforward
złożony
start learning
complex
porzucić
start learning
to abandon
film składający się z wywiadów
start learning
talking head film
podążać ścieżką
start learning
to go down the route of
posiadać
start learning
to own
aż do wtedy
start learning
up until then
otrzymać
start learning
to obtain
okazać się
start learning
to happen to be
odnosić się do
start learning
to relate to
ukrywać /zatajać
start learning
to cover up
szczery
start learning
frank
w przeciągu
start learning
in the course of
nakręcić
start learning
to shoot
reżyserować
start learning
to direct
być w db stosunkach/ mieć dobre relacje
start learning
to get on very well
mocno
start learning
tightly
prześladować/nękać
start learning
to bully
drażnić
start learning
to trease
traktowany
start learning
treated
Mulat
start learning
Mulatto
jedyny w swoim rodzaju
start learning
unique
nieprzeliczany
start learning
unquantifiable
wiejski
start learning
rural
odpowiadać na coś
start learning
to respond to sth
przechodzić przez
start learning
to go throgh
wychowany
start learning
brought up
wykluczenie
start learning
exclusion
bieda, ubóstwo
start learning
poverty
objawienie
start learning
revelation
okazać się
start learning
to turn out
uzyskać prawa
start learning
to get the rights
negocjowanie
start learning
negotiating
prawie nic
start learning
hardly anything
zdjęcia archiwalne
start learning
archive footage
uchwycić
start learning
to capture
pomiędzy
start learning
amongst
prorok
start learning
prophet
życie po śmierci
start learning
afterlife
razem z
start learning
along with
dziedzictwo, spuścizna
start learning
legacy
spojrzenie na coś, wizja, punkt widzenia
start learning
take on
wszechstronny
start learning
versatile
pustka. próżnia
start learning
void
fabularny film pełnometrażowy
start learning
feature film
uznany
start learning
acclaimed
uznanie
start learning
acclaim

You must sign in to write a comment