dla zielonych 5-6

 0    128 flashcards    mgniazd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
metro
start learning
subway
w pracy
start learning
work
jutro
start learning
tomorrow
a może
start learning
what about...
u opiekunki do dzieci
start learning
at the childminder's
w takim razie
start learning
then
cały dzień
start learning
all day
zwiedzać
start learning
gosightseeing
spotkać
start learning
meet
dobry pomysł
start learning
a good idea
brać
start learning
take
najbliższy
start learning
the nearest
stacja
start learning
station
nie jestem pewien
start learning
I'm not sure
myślę, wydaje mi się
start learning
I think
turysta
start learning
tourist
lepiej kupię
start learning
I'd better buy
przewodnik
start learning
guidebook
mapa
start learning
map
tędy
start learning
down here
po lewej
start learning
on the left
czy mogę pani/państwu pomóc
start learning
can i help you?
szukam...
start learning
I'm looking for...
ubikacja
start learning
toilet
Peter i ja jesteśmy jutro w pracy
start learning
Peter and I are at work tomorrow
Tom jest cały dzień u opiekunki do dziecka
start learning
Tom is at the childminder's all dey
Czy możesz się ze mną spotkać na lanchu
start learning
Can you meet me for lunch
Gdzie mogę się z tobą spotkać
start learning
Where can I meet you
To jest dobry pomysł
start learning
It is a good idea
Możesz pojechać metrem do stacji...
start learning
You can take the subway to the station...
Gdzie jest najbliższa stacja metra
start learning
Where is the nearest subway station
wszyscy tutaj to turyści
start learning
everyone here is a tourists
mogę iść
start learning
I can go
on może iść
start learning
He can go
Mogę pojechać do Londynu
start learning
I can go to London
czy możesz iść
start learning
can you go
szukam stacji metra
start learning
I am looking for the tube station
szukam ubikacji
start learning
I am looking for the toilet
Przepraszam, gdzie jest moje miejsce
start learning
Excuse me, where is my place
nie przejmuj się, nie martw się
start learning
don't worry
musieć
start learning
have to
telefonować
start learning
phone
biuro
start learning
office
butelka
start learning
bottle
dla
start learning
for
czas
start learning
time
minuta
start learning
minute
kupię
start learning
I'll get
karta telefoniczna
start learning
phone card
patrzeć
start learning
look
pozwól mi popatrzeć, niech spojrzę
start learning
let me look
daj mi
start learning
give me
o co chodzi
start learning
What's the matter
nic
start learning
nothing
idz
start learning
go!
idę
start learning
I'm going
wszystko
start learning
everything
pani
start learning
madam
papierosy
start learning
Cigarettes
sklep
start learning
shop
znowu, ponownie
start learning
again
z
start learning
from
przyjaciel
start learning
friend
Muszę zadzwonić do biura
start learning
I have to phone the office
Czy mamy czas?
start learning
Have we got time?
Mamy dziesięć minut
start learning
We've got ten minutes
Masz kartę telefoniczną?
start learning
Have you got a phone card?
Idź i zadzwoń
start learning
Go and phone
Teraz nie mogę zadzwonić do Philipa
start learning
Now I can't phone to Philip
Przepraszam, szukam whiskey
start learning
Excuse me, I am looking for whiskey
O tam proszę pani
start learning
Over there madam
Przepraszam gdzie jest najbliższy telefon
start learning
Excuse me where is the nearest phone
Obok sklepu
start learning
By the shop
Tak oto ona
start learning
Yes, here it is
Daj mi proszę moją torebkę
start learning
Give me my bag please
Idź po whiskey
start learning
Go and get the whiskey
Idź zadzwoń, proszę
start learning
Go and phone, please
Daj mi mój bilet
start learning
Give me my ticket
Idź teraz
start learning
Go now
Spójrz tutaj
start learning
Look here
Chodźmy
start learning
Let's go
Czy możesz
start learning
Can you
Czy mógłbyś
start learning
Could you
Czy możesz spotkać się ze mną na lunchu?
start learning
Can you meet me for lunch?
Czy mógłbyś kupić whiskey
start learning
Could you buy the whiskey
Czy możesz zadzwonić na lotnisko
start learning
Can you phone the airport
Czy mogłabyś przynieść walizki
start learning
Could you give thee suitcases
każdy
start learning
everyone
Wszyscy są tutaj
start learning
Everyone is here
Czy wszystko w porządku?
start learning
Is everything OK?
Każdy jest turystą
start learning
Everyone is a tourist
Wszyscy śpią
start learning
Everyone is asleep
telefon komórkowy
start learning
mobile phone
w porządku
start learning
that's all right
co byś chciała
start learning
What would you like
pić
start learning
drink
pierwszy
start learning
first
polecać
start learning
recommended
sprubuję
start learning
I'll try
sałatka
start learning
salad
wezmę frytki
start learning
I'll have chips
zamówię
start learning
I'll order
przy barze
start learning
at the bar
inny, różny
start learning
different
jak
start learning
how
budynek
start learning
building
imponujący
start learning
impressive
lubię patrzeć
start learning
I like watching
słynny
start learning
famous
jezioro
start learning
lake
dużo (czegoś)
start learning
a lot of
słyszeć
start learning
hear
czego się napijesz
start learning
What would you like to drink
co możesz polecić
start learning
What can you recommend
spróbuję tego
start learning
I'll try this
To twój pierwszy dzień w Londynie
start learning
It's your first day in London
Budynki robią wrażenie
start learning
The buildings are so impressive
Lubię patrzeć na ludzi
start learning
I like watching the people
W Chicago mamy jezioro
start learning
In Chicago, we've got a lake
spróbuję
start learning
I'll try
zadzwonię
start learning
I'll phone
wezmę
start learning
I'll have
wezmę sałatkę
start learning
I'll have a salad
zamówię przy barze
start learning
I'll order at the bar
zadzwonię do ciebie ponownie
start learning
I'll phone you again
spróbuję tego
start learning
l'll try that
znajduje się piękny park
start learning
There is a beautiful park
jest wielu turystów
start learning
There a lot of tourists

You must sign in to write a comment