Divine 27 zw. czw. 1 Tm 5,3-25

 0    47 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
considerate
start learning
rozważny, taktowny
repay, repaid, repaid
start learning
spłacać
retirement
She's looking forward to her retirement.
start learning
przejście na emeryturę
Ona wyczekuje swojego przejścia na emeryturę.
give up
start learning
poddawać się, rezygnować, poświęcić, wydać kogoś (np policji)
consecrate
start learning
konsekrować
petition
start learning
petycja, podanie, prośba, składać prośbę
remind
start learning
przypominać, nakazywać
alive
Is this mosquito still alive?
start learning
żywy
Czy ten komar jest nadal żywy?
relation, relations
start learning
relacja, związek, krewny
especially
I love reading books, especially crime fiction.
start learning
zwłaszcza / szczególnie
Uwielbiam czytać książki, a szczególnie kryminały.
reject, rejected
start learning
odrzucić, odrzucony
enrolment
start learning
rekrutacja, zapis
permissible
start learning
dozwolony, dopuszczalny
hospitality
start learning
gościnność
dedication
start learning
oddanie, poświęcenie, dedykacja
condemn
start learning
potępiać
original
start learning
oryginał, pierwotny, początkowy
idle
start learning
bezczynny, leniwy, próżnować, marnować, próżnowanie, marnowanie
merely
start learning
zaledwie, jedynie, tylko
meddler, meddlers
start learning
wścibski
affair, affairs
start learning
afera, sprawa, wydarzenie, romans
chatter
start learning
paplanina, gwar, paplać, terkotać
relative
start learning
względny, relatywny, krewny
relatives
start learning
krewni
bear
start learning
nosić, obciążać, niedźwiedź
expense
When booking a plane ticket, you will have additional expenses, such as luggage fee.
start learning
koszt / wydatek
Rezerwując bilet lotniczy będziesz miał dodatkowe wydatki takie jak opłata za bagaż.
genuinely
He was genuinely interested in the speech.
start learning
autentycznie
On był autentycznie zainteresowany przemową.
assiduous
start learning
pracowity, wytrwały, gorliwy
muzzle
start learning
kaganiec, pysk, wylot lufy
treading
start learning
kroczenie
tread, trod, trodden
start learning
nadepnąć, iść, bieżnik opony, podeszwa buta, wdeptać
corn
start learning
kukurydza
deserve, deserves
start learning
zasługiwać, zasługuje
accusation
start learning
oskarżenie
reprimand
start learning
nagana
publicly
start learning
publicznie
warn, warning
start learning
ostrzegać, ostrzeźenie
impartially
start learning
bezstronnie
influence, influenced
start learning
wpływ, wpływowy
favouritism
start learning
faworyzowanie, protekcjonizm, komoterstwo
accomplice
start learning
wspólnik (przestępstwa)
give up
Natalie has given up the idea of becoming a super star.
start learning
poddawać się/rezygnować
Natalia porzuciła pomysł zostania gwiazdą.
digestion
start learning
trawienie
bout, bouts
start learning
atak, pojedynek, choroba
obvious
start learning
oczywisty
complaint
start learning
powództwo, skarga, zażalenie
welfare
start learning
dobrobyt, zasiłek, opieka społeczna

You must sign in to write a comment