Divine 18.01.2017 Pwt 7, 6-14; 8,1-6

 0    43 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
consecrated
start learning
konsekrowany
choice, chose. chosen
start learning
wybór, wybrał. wybrany
outnumbered
start learning
przewagę liczebną
oath
start learning
przysięga
redeemed
start learning
umorzone, odkupione
pharaoh
start learning
faraon
covenant
start learning
przymierze
graciousness
start learning
łaskawość
generations
start learning
pokolenia
punishes
start learning
karze
slow
Your car is slower than mine.
start learning
wolny
Twój samochód jest wolniejszy od mojego.
destroy
start learning
zniszczyć
punishment
start learning
kara
statutes
start learning
ustawy
ordinances
start learning
nakazy
observe
start learning
obserwować, zachowywać
return
start learning
powrót
covenant
start learning
przymierze
kindness
start learning
życzliwość
promised
He promised me he will wait.
start learning
obiecał
Obiecał mi, że poczeka.
solemnly
start learning
uroczyście
soil
Plants need soil to grow.
start learning
gleba
Rośliny potrzebują ziemi żeby rosnąć.
produce
start learning
produkować
corn
start learning
kukurydza
issue
start learning
wydanie gazety, kwestia, potomstwo
cattle
start learning
bydło
flock
start learning
stado / gromada / trzoda
barren
start learning
jałowy, niepłodny
male/female
start learning
mężczyzna / kobieta
beasts
start learning
zwierzęta, bestie
infertile
start learning
bezpłodny
lead, led, led
start learning
ołów, doprowadziły, doprowadziło
wilderness
start learning
pustynia
humble
start learning
pokorny
inmost
start learning
w większości
feed, fed, fed
start learning
paszy, karmione, karmione
manna
start learning
manna
neither
I could neither work nor sleep.
start learning
ani
Nie mogłem ani pracować ani spać.
feel, felt, felt
start learning
czuję, filcu, filcu
nor
start learning
ani
wear out
start learning
zniszczyć
swell, swelled, swollen
start learning
puchnąć, pęczniały, obrzęk
training
start learning
nauka pracy, szkolenie

You must sign in to write a comment