District attorneys and peace officers

 0    30 flashcards    Kub
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
advocate
start learning
radca prawny w Szkocji
aistrict attorney
start learning
prokurator, prokurator okręgowy
and he is notified of the same
start learning
o czym jest informowany
attorney
start learning
prawnik
Attorney General
start learning
Prokurator Generalny
attorney-at-law
start learning
radca prawny
authorized by the provisions of this Code
start learning
przewidziany przepisami tego Kodeksu
barrister
start learning
adwokat
capable of establishing the innocence
start learning
mogących wskazać na niewinność
defense attorney
start learning
obrońca
each district attorney
start learning
każdy prokurator
Esq.
start learning
Esquire (adwokat, mecenas – US)
Mr – UK
has good reason to believe
start learning
ma uzasadnione powody przypuszczać
shall interfere without warrant
start learning
zainterweniuje bez nakazu (sądowego)
issued to the officer by any magistrate or court
start learning
nakazane mu przez sędziego lub sąd
LLM
start learning
magister praw
tzn. magister nauk prawnych
of all offenses
start learning
o wszelkich przestępstwach
albo: o każdym przypadku popełnienia przestępstwa
of the accused
start learning
oskarżonego
or secrete witnesses
start learning
ani zatajać dowodów
peace officer
start learning
strażnik porządku publicznego
albo: funkcjonariusz ochrony porządku publicznego
preserve the peace within the officer's jurisdiction
start learning
utrzymanie porządku na obszarze swojej jurysdykcji
albo: utrzymanie porządku na obszarze jurysdykcji funkcjonariusza
prevent or suppress crime
start learning
zapobieżenia lub zdławienia przestępstwa
shall execute all lawful process
start learning
wykona wszelkie prawem przewidziane czynności
shall give notice to some magistrate
start learning
powiadomi sędziego
shall use all lawful means
start learning
zastosuje wszelkie przewidziane prawem środki
solicitor
start learning
radca prawny
the Bar
start learning
palestra
the officer:
start learning
funkcjonariusz (ten):
there has been a violation of the penal law
start learning
że pogwałcone zostało prawo karne
they shall not suppress facts
start learning
nie będą oni ukrywać faktów

You must sign in to write a comment