Digital security

 0    37 flashcards    pestkowiec
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przewodnik jak nie zostać zhakowanym
start learning
guide to not getting hacked
gliniarze szpiegują cię
start learning
cops spying on you
osoby trzecie
start learning
third parties
za jednym zamachem
start learning
at one go
za jednym zamachem
start learning
in one swoop
przerwa w dostawie prądu na dużą skalę
start learning
large-scale blackout
inwigilacja, nadzór (np. policyjny)
start learning
surveillance
bezpieczeństwo cyfrowe
start learning
digital security
mówiąc ogólnie
start learning
broadly speaking
nie możliwe do uniknięcia
start learning
unavoidable
nie możliwe do uniknięcia
start learning
unpreventable
złagodzić
start learning
soften
złagodzić
start learning
mitigate
wzrokowiec
start learning
visual lerner
dostawca poczty elektronicznej
start learning
email provider
wyłudzanie informacji
start learning
Phishing
załatać luki
start learning
batten down the hatches
żargon
start learning
jargon, lingo
glosariusz (np. na końcu książki lub artykułu)
start learning
glossary (eg at the end of a book or article)
Mamy wielki dług wobec niego
start learning
We owe a great debt to him
luka w bezpieczeństwie
start learning
security gap
podatność, słaby punkt
start learning
vulnerabilitiy
błędy w przestarzałym oprogramowaniu
start learning
flaws in outdated software
ofiara
start learning
ofiara in English
a victim
złośliwe oprogramowanie
start learning
Malware
nowe hacki są widoczne na wolności
start learning
new hacks are seen in the wild
ścieżka najmniejszego oporu
start learning
the path of the least resistance
wyrafinowany hacker
start learning
sophisticated hacker
niesłownikowe hasło
start learning
non-dictionary password
ma więcej dziur niż ser szwajcarski
start learning
it has more holes than Swiss cheese
wymusza szyfrowanie twojego połączenia
start learning
forces encryption of your connection
błagam cię
start learning
I beg of you
przeeksponować
start learning
overexpose
sposób myślenia
start learning
mindset
Inżynieria społeczna
start learning
Social Engineering
środek ostrożności
start learning
precaution
przejęcie SIM
start learning
SIM hijacking

You must sign in to write a comment