delikty cd

 0    56 flashcards    angielski143
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

doskonalić
start learning
refine

tribunal

zgromadzenie, apel
start learning
assembly

strona procesu występująca samodzielnie
start learning
litigant-in-person

przewód sądowy
start learning
proceedings

threaten

uspokoić kogoś
start learning
put sb at ease

przypuszczać
start learning
assume

nabywać, uzyskiwać
start learning
acquire

zasługa, zaleta
start learning
merit

zniesławiający
start learning
defamatory

cofnięcia, odwołanie
start learning
retraction

złośliwy
start learning
malicious

szykanować
start learning
harass

dołączać
start learning
enclose

być zmuszonym do zrobienia czegoś
start learning
be forced to do sth

rozpocząć
start learning
commence

wnosić powództwo
start learning
commence an action

uzasadnienie
start learning
justification

zlośliwość, zły zamiar
start learning
malice

ciężar dowodu
start learning
the burden of proof

zarzut, insynuacja
start learning
allegation

wystarczająco, dostatecznie
start learning
sufficiently

przesadzać
start learning
exaggerate

zaskarżalny
start learning
actionable

przełomowy, punkt zwrotny
start learning
landmark

przetrwać, zwyciężać
start learning
prevail

bez zachamować, swobodny
start learning
uninhibited

dowodzić, ustalać
start learning
establish

niepochlebny
start learning
unflattering

pomijać, wykluczać
start learning
exclude

obowiązek dochowania należytej staranności
start learning
duty of care

być winnym, dłużnym
start learning
owe

gwałtowny
start learning
forcible

legalny, prawowty
start learning
lawful

odnosić, ponosić (szkodę)
start learning
sustain

ubigać się, szukać (porady)
start learning
seek

wnieść roszczenie
start learning
pursue a claim

kwota odszkodowania
start learning
quantum

doraźny, tymczasowy
start learning
interim

przechodzić
start learning
undergo

toward

zniesławiajacy
start learning
slanderous

oszczerczy
start learning
libellous

odpowiedzialny
start learning
liable

injured

jeśli chodzi o
start learning
with regard to

obtaining

obiektywny, bezstronny
start learning
impartial

harmonogram płatnosci
start learning
payment schedule

powiązanie
start learning
causation

reputable

szkodliwie, niekorzystnie
start learning
adversely

wnieść oskarżenie
start learning
bring charges

naprawiać, przywracać
start learning
redress

emocjonalne cierpienie
start learning
emotional distress


You must sign in to write a comment